11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

SARAJEVO, 25 – 27. 10. 2018.

 

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October

 

Od 9,00 h / From 9,00 h

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10,00–11,40 h

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos izmedju duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijsko-ritamske permutacije gregorijanskih korala u glazbenom stvaralaštvu sakralne provenijencije: glazbeno-analitički uvid u (nepoznate) rukopisne muzikalije iz dubrovačke glazbene baštine

………………………………………………………………………………………………

13,30–14,30 h

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.)  i Josip Raffaelli  (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić Ćenan: Nobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

………………………………………………………………………………………………

12,00–13,00 h

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

………………………………………………………………………………………………

16,00–17,30 h

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja  na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

………………………………………………………………………………….

Od / From 18,00 h

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall of the Academy of Music

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

KONCERT / CONCERT

………………………………………………………………………………………………

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

10,00–11,00 h

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

………………………………………………………………………………………………

11,00–12,30 h

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1st session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Gerda Lechleitner: Archives for Modern Memory?

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,00 h

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen  by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,50 h

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

Sjednica na b/h/s  i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,30 h

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2nd session

Sjednica na b/h/s  jeziku / Session in B/C/S Language

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Vjera Katalinić: Prema institucionalizaciji nacionalne opere: Zagreb na karti putujućih opernih družina 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Utjecaj slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13,00–14,30 h

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

………………………………………………………………………………………………………………………

Od / From 15,00 h

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants

…………………………………………………………………………………..

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

KONCERT / CONCERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

10,00–11,30 h

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe

Marija Polić i Marina Bazina: Doživljaj i osvještavanje harmonije, polifonije i glazbenih oblika u nastavi solfeggia