11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

 

Preliminarna lista učesnika

Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Begić, Amir (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Bosnić, Amra (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Burić Ćenan, Katica (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, Hrvatska)

Cestarić, Marija (Hrvatska)

Cunha,  João C. R. (University of Aveiro, INET-md, Portugal)

Čaušević, Merima (Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Čorić, Ana (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)

Dimitrijevski, Aleksandar (Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij” Skopje, Fakultet za muzicka Umetnost, Makedonija)

Doliner, Gorana (Hrvatska)

Dražeta,  Bogdan (Institut za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Srbija)

Drenjančević, Zdravko (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Džambazov, Lejla (U.G. “Creativus” , Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Đaković, Bogdan (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Foško, Aldo (Hrvatska)

Hadžić, Fatima (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić Mulabegović, Nerma (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Refik (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Senka (Osnovna škola “Kladanj” Kladanj – Odjeljenje muzičke škole, Bosna i Hercegovina)

Hukić, Naida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hurban, Hedy (Plymouth University, U.K.)

Ivkov, Vesna (Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija)

Juračić, Blaženko (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Jurić Janjik, Monika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Kasumagić – Islambegović, Lejla (U.G. “Creativus”, Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Katalinić, Vjera (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatska)

Kazić, Senad (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Kovač, Mirza (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Krkeljić, Tatjana (Univerzitet Crne Gore – Muzička akademija, Crna Gora)

Kunej, Drago (Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Lechleitner, Gerda (Phonogrammarchiv/Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria)

Majer-Bobetko, Sanja (Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska)

Marinković, Miloš (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Milenković, Marko (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Milin, Melita (Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Srbija)

Milinović, Majda (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Milošević Carić, Maja (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Nožica, Ivana (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Nikšić, Naka (Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija)

Paćuka, Lana (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Polić,  Marija (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Prodanov, Ira (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija)

Ries, Sara (Hrvatska)

Stefanija, Leon (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Slovenija)

Škarica, Siniša (Hrvatska)

Šulentić Begić, Jasna (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Teparić, Srđan (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Tomić Ferić, Ivana (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Tuksar, Stanislav (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Tvrtković, Ognjen (Bosna i Hercegovina)

Valjalo Kaporelo, Jelica (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Vojvodić, Dina (Muzička škola “dr Miloje Milojević” Kragujevac, Srbija)

Zatkalik, Miloš (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija)

Zdravić Mihailović, Danijela (Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)