Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija časopisa za muzičku kulturu Muzika, čiji rad pomažu Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu, poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima za brojeve 44 i 45. Prijave za broj 44, koje uključuju ime i prezime autora, afilijaciju, kratku biografiju, naslov rada i  abstract (cca. […]