Simpozij “Muzika u društvu”

I. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 29. i 30. oktobar 1998. godine

II. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 27. i 28. oktobar 2000. godine

III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 24. i 26. oktobar 2002. godine

IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 28. – 30. oktobar 2004. godine

V. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 26. – 28. oktobar 2006. godine

VI. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 28. – 30. oktobar 2008. godine

VII. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 28. – 30. oktobar 2010. godine

VIII. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 26. – 28. oktobar 2012. godine

IX. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 23. – 26. oktobar 2014. godine