Nova djela horske muzike bosanskohercegovačkih autora IZVJEŠTAJ

U skladu sa jednom od svojih redovnih zadaća, a to je promocija bosanskohercegovačke  umjetničke muzike, Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Udruženjem KUD “Grmeč” iz Bosanske Krupe raspisali su početkom septembra 2013. godine Konkurs za nova djela, ovom prilikom horske muzike bosanskohercegovačkih autora. Pravo učešća na Konkursu imali su svi autori koji žive i rade u BiH, kao i drugi autori koji su stvaralaštvom vezani za BiH. Prijavljena djela trebala su biti pisana za mješoviti hor u trajanju do 10 minuta. Tekstualni predložci su trebali biti vezani za historijsku i kulturološku baštinu bosansko-krupskog područja ili Bosanske Krajine.

Konkurs je bio otvoren do 31. januara 2014. godine. Prijem radova izvršila je Konkursna komisija, a procjenu prispjelih radova Konkursni žiri. Dodjela nagrada i praizvedba nagrađenih i ostalih djela obavit će se na na koncertu u okviru manifestacije “6. regionalna smotra horskog stvaralaštva Bosanska Krupa 2014” koja je planirana za novembar 2014. godine.

Nakon što je konkurs zatvoren Konkursna komisija je 19. Februara 2014. godine otvorila i pregledala radove i konstatovala je slijedeće: U predviđenom vremenu pristigla su ukupno 4 rada pod šiframa: “1808”, “Kompozitor”, “Ljubovanje”, i “Stećak”. Tri rada se uklapaju u zahtjeve konkursa (tekstualni predložci su trebali biti vezani za historijsku i kulturološku baštinu bosansko-krupskog područja ili Bosanske Krajine), dok četvrti rad pod naslovom Teško meni jadnoj u Saraj’vu sama (šifra Stećak) ne odgovara zahtjevima konkursa. Stoga je Konkursna komisija odlučila da 3 rada uputi na žiriranje:

 • Gluho Glamočko kolo (šifra Kompozitor)
 • Ciklus pjesama Ljubovanje (šifra Ljubovanje)
 • Mala moja iz Bosanske krupe (šifra 1808)

Konkursna komisija:
Dr. Ivan Čavlović
Dr. Refik Hodžić
Dr. Senad Kazić

Konkursni žiri je srdačno pozdravio inicijativu i raspisivanje konkursa za nove kompozicije iz oblasti horskog stvaralaštva namjenjenog amaterskim horovima, te pohvalio autore koji su svojim kompozicijama učestvovali na konkursu ohrabrujući ih u njihovom daljem kompozitorskom radu i djelovanju.

Pri ocijenjivanju prispjelih kompozicija žiri se vodio sljedećim kriterijima:

 1. originalnošću muzičkog izričaja (inventivnost u metodi primjene muzičkih sredstava i njegova adekvatnost s obzirom na izabrani tekst);
 2. kompoziciono-tehničkoj realizaciji (konsekventnost u provođenju kompozicionih postupaka, formalna organizacija muzičkog materijala i njegova usklađenost sa metrom i ritmom teksta i sl.)
 3. izvođačko-tehničkoj zahtjevnosti adekvatnoj kapacitetima amaterskih horova.

S obzirom na navedene kriterije, žiri je na zasjedanju od 05. marta 2014. godine jednoglasno donio sljedeću odluku:

 1. nagrada neće biti dodjeljena.
 2. nagrada dodjeljuje se 3. pjesmi iz ciklusa Ljubovanje: Prošeta se mlado momče autora pod šifrom “Ljubovanje”.
 3. nagrada dodjeljuje se kompoziciji Gluho Glamočko kolo autora pod šifrom “Kompozitor”.

Pored dodjeljenih nagrada, žiri preporučuje organizatoru da se autoru kompozicije Mala moja iz Bosanske krupe na tekst B. Čopića, a pod šifrom “1808” dodjeli posebno priznanje za učešće na konkursu.

Konkursni žiri:
Red. prof. Rešad Arnautović, dirigent
Van. prof. Ališer Sijarić, kompozitor
Doc. Dino Rešidbegović, kompozitor

Nakon što je dobila izvještaj Konkursnog žirija, Konkursna komisija je 19. marta 2014. godine pristuplila otvaranju koverti sa šiframa autora i konstatovala slijedeće:

 • Dobitnik 2. nagrade za pjesmu Prošeta se mlado momče iz ciklusa Ljubovanje (autor pod šifrom “Ljubovanje”) je Ramiz Tahiri, Berlin.
 • Dobitnik 3. nagrade za kompoziciju “Gluho” Glamočko kolo (autor pod šifrom “Kompozitor”) je Ado Klobodanović, Zenica.
 • Posebno priznanje za učešće na konkursu za kompoziciju Mala moja iz Bosanske krupe (autor pod šifrom “1808”) dodjeljuje se Toniju Toplanu, Sarajevo.

Izvještaj o odlukama Konkursne komisije i Konkursnog žirija, kao i partiture kompozicija poslane su suorganizatoru konkursa Udruženju KUD “Grmeč” iz Bosanske Krupe na dalju proceduru. Prema ranijem dogovoru, od tog trenutka sve dalje aktivnosti oko završetka cjelokupnog projekta preuzelo je Udruženje KUD “Grmeč” iz Bosanske Krupe. Ostali konkursni materijal ostaje u arhivi Muzikološkog društva FBiH.

Dodjela nagrada i praizvedba nagrađenih i ostalih djela obavit će se na na koncertu u okviru manifestacije “6. regionalna smotra horskog stvaralaštva Bosanska Krupa 2014”. Čestitamo na uspješno obavljenom projektu uz želju za nastavak sličnih aktivnosti i narednih godina.

 Dr. Senad KAZIĆ