Promocija izdanja Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu

Izdanja su rezultat dugogodišnje saradnje MDFBiH i Muzičke akademije u Sarajevu // Jubilej 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu // Promocija časopisa, zbornika radova, zvučnih i notnih izdanja // Koncert djela bosanskohercegovačkih autora

 

Kao rezultat dugogodišnje saradnje Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu će u petak, 08.05.2015. u prostorijama Muzičke akademije s početkom u 18 časova, promovirati svoja najrecentnija izdanja. Promocija je doprinos Muzikološkog društva Jubileju 60 godina postojanja nastarije visokoobrazovne muzičke institucije u Bosni i Hercegovini, ali i dokaz plodonosne istraživačke aktivnosti koja ima za cilj promoviranje i njegovanje muzičke nauke u Bosni i Hercegovini.

Program promocije otvorit će predstavljanje najnovijeg broja Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog muzikološkog časopisa na teritoriju BiH, koji kontinuirano izlazi punih 18 godina. Pored Muzike, koju pomno prati bosanskohercegovačka, ali i regionalna naučna javnost, promovirati će se i zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe te zbornik i CD Žene nositeljice narodne muzičke prakse u Bosni i Hercegovini. Potrebno je istaknuti da pomenute publikacije pomjeraju granice naučnih istraživanja u BiH, stavljajući u fokus interesiranja rodne studije u čijem epicentru jeste ženski identitet i njegova uloga u konstruiranju muzičke prakse. Sadržajnosti promocije doprinijet će i predstavljanje CD-a Kratka muzička biografija BiH (1878–1918), ali i notnog izdanja Antologija klavirske muzike 2. Promotori izdanja su predavači Muzičke akademije u Sarajevu, dr. Ivan Čavlović, dr. Tamara Karača Beljak, dr. Jasmina Talam i dr. Lana Paćuka.

Promociju će zaokružiti koncertni program sačinjen od klavirskih djela bosanskohercegovačkih kompozitora Aleksandra Bosiljevca, Milene Mrazović Preindlsberger, Milana Prebande, Nade Ludvig Pečar, Juliusa Gyule Majora i Ljubomira Bajca, koje će javnosti prezentirati afirmirana pijanistica Maja Ačkar Zalatrević. Dobrodošli!