ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA

Godišnja skupština Muzikološkog društva održana je u srijedu, 22. maja 2019, s početkom u 18 sati, u Maloj sali Muzičke akademije UNSA. Sjednicu je vodio predsjedavajući dr. Senad Kazić.

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju koje je predstavila predsjednica Društva dr. Amila Ramović, praćeni pozitivnim izvještajem Nadzornog odbora, koji nije utvrdio nepravilnosti u radu Društva u protekloj godini, koji je iznijela predsjednica Odbora dr. Jasmina Talam. Predsednik Vijeća časti dr. Refik Hodžić izvijestio je Skupštinu da se Vijeće časti nije susretalo u protekloj godini jer nisu utvrđene povrede Kodeksa časti.

Izvještajni dio sjednice, koji je primarno bio vezan uz aktivnosti oko održavanja 11. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu (25-28. 10. 2019), praćen je i svečanim dijelom u kojem su predstavljena recentna izdanja Društva. Novi broj Časopisa za muzičku kulturu Muzika (I/2018) predstavila je urednica dr. Lana Paćuka. Zbornike 10. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, objavljenog na bosanskom i engleskom jeziku, predstavile su dr. Amra Bosnić i dr. Naida Hukić, urednice izdanja. Dekan Muzičke akademije UNSA Senad Kazić istakao je značaj i zadovoljstvo zbog kontinuiteta saradnje Akademije i Društva u produciranju ovih izdanja.

U drugom dijelu zasjedanja predsjednica Društva dr. Ramović predstavila je smjernice za srednjeročno djelovanje društva (Linije djelovanja 2019-2022), u kojem su se, pored dugoročnih strateških projekata kakvi su Simpozij, Muzika i Zbornik, mapirale trase za nove redovne aktivnosti koje će se odvijati u skladu s ostvarenim uslovima. Među njima fokus je stavljen na proširenje programske, izdavačke i produkcijske djelatnosti, te snažnije involviranje članstva u radu u radnim sekcijama. U ovom kontekstu data je najava za predstojeće naučne skupove posvećene muzikologu ddr. Ziji Kučukaliću i bosanskohercegovačkom kompozitoru Ališeru Sijariću. Najavljena je i promocija knjige dr. Fatime Hadžić “Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija” objavljene u izdanju Institut za muzikologiju Muzičke akademije UNSA 2018. godine.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena i inicijativa potpredsjednika Društva prof. emer. dr. Ivana Čavlovića za pokretanje godišnje nagrade Muzikološkog društva za posebna ostvarenja u muzikologiji, te je shodno usvojen i Pravilnik o godišnjoj nagradi “Ddr. Zija Kučukalić”.

U završnom dijelu sjednice, imenovana je potpredsjednica Skupštine društva prof. Branka Vidović, a, uz usvojeni Pravilnik, imenovana je i Komisija za izdavaštvo Muzikološkog društva u sastavu dr. Valida Akšamija, dr. Ivan Čavlović (predsjednik)  i dr. Lana Paćuka.

Na ovoj sjednici Društva, članstvu se priključilo pet članova – članstvo je obnovila mr. Vesna Andree Zaimović, a novi članovi su mr. Ena Brdar-Plakalo, dr. Hanan Hadžajlić, mr. Nermin Ploskić i dr. Dino Rešidbegović.

Zapisnik sjednice vodila je Sekretarka Društva Lamija Hasković.

1a

24566c7