Novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

Sa zadovoljstvom predstavljamo novo izdanje Časopisa za muzičku kulturu Muzika koji je priredila glavna i odgovorna urednica dr. Fatima Hadžić. Uredništvo se zahvaljuje svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji broja 1/2022. Autori tekstova su: Ozrenka Bjelobrk Babić, Merima Čaušević, Milica Drobac Pavićević, Valida Akšamija-Tvrtković, Vesna Ivkov, Anna Tamara Dević, Amra Bosnić, Dragan Opančić i Ališer Sijarić.

Za vizuelni identitet zaslužan je grafički dizajner Adnan Suljkanović.

Muzika je internacionalni muzikološki časopis, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini, koji od 1997. godine kontinuirano izlazi u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Indeksiran je u: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); EBSCO Information Services; CEEOL (Central and East European Open Library).

Aktuelni broj dostupan je na sljedećem linku: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/trenutno-izdanje/