Muzika 5

MUZIKA BR. 5

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Etnomuzikologija

Cvjetko RIHTMAN: O ilirskom porijeklu polifonih oblika narodne muzike Bosne i Hercegovine

Mira FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Folklorizirane pjesme u muzičkoj praksi bosanskohercegovačkih naroda

Azra PAŠIĆ-JOVANOVIĆ: Tradicionalna narodna muzika u interpretacijii Hamdije Šahinpašića

 

lzvori 

Tunde POLOMIK: Zbirka muzikalija franjevačkog samostana u Fojnici

Svetlana ARNAUTOVIĆ: Razvoj muzičkog programa Radija BiH (1945–1992)

 

Razgovori

Ivan ČAVLOVIĆ: Teodor Romanić-njim samim

Milorad MlLIĆ: Život kroz ružičaste naočale. Razgovor sa Bahrijom Nurihadžić

 

Studentski radovi

Aida ŠKALJIĆ: Belkanto

 

Seminar

Muzički pedagozi Federacije Bosne i Hercegovine

 

Kronika muzičkog života

David KAMHI: Muzički program Internacionalnog Festivala Sarajevo “Sarajevska zima” (Riječ selektora)

Mirsad PINJO: Muzički program Internacionalnog Festivala Sarajevo “Sarajevska Zima 1998″ (Riječi kroničara i kritičara)

Mirsad PINJO: Kronika muzičkog života Sarajeva

 

Vijesti iz…

Muzička akademija

Muzikološko društvo

 

ln memoriam 

Matusja Blum (lvan ČAVLOVIĆ / Farida MUŠANOVIĆ)

 

Errata Corrige

Autori i saradnici u ovom broju