Muzika 20

MUZIKA BR. 20

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, Mirsad Pinjo, Amila Ramović, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Muzička pedagogija

Mladen POZAJIĆ: Muzički odgoj kao baza za razvoj amaterizma

Barbara SICHERL KAFOL: Uloga afektivnog polja u planiranju nastavnog procesa muzičkog obrazovanja

Selma FEROVIĆ: Muzičke i tehničke aktivnosti u funkciji psihomotorne stimulacije

Joseph J. MORENO: Etnomuzička terapija: interdisciplinarni pristup muzici i liječenju

Senad KAZIĆ: Solfeggio per occasionem

Valida TVRTKOVIĆ AKŠAMIJA: Primjena transparentnih folija u nastavi muzičke kulture

 

III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Nada IVANOVIĆ: Obrazovanje muzikom: kreativnost, erudicija, kulturni identitet

Nikša GLIGO: Pisanje povijesti kao pisanje pripovijesti: spas u književnosti u bijegu od znanosti?

Dalibor DAVIDOVIĆ: “Svaka epoha ima ovu stranu okrenutu snovima, dječju stranu”

 

Historija muzike u BiH

Bojan BUJIĆ: “Plovljenje kroz prošlost”: Pitanja s kojima se suočava historičar muzike u Bosni i Hercegovini

Zdravko VERUNICA: Horovođa i kompozitor Ivan Demetar (1906–1990) i njegovo mjesto u razvoju horskog pjevanja u Bosni i Hercegovini

 

Zapis o popularnom

Jasmin FEROVIĆ – FERRA: DJ-ing historija

 

Intervju s povodom

SONEMUS – između savremenosti i modernosti. Intervju s Ališerom Sijarićem (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Simpozij, Festivali, Koncert

III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (Jasmina POLIĆ / Aida ALIĆ / Boško JOVIĆ)

BOMUZ 2002 – Dani bosanskohercegovačke muzike (Ivan ČAVLOVIĆ)

WORLD DJ DAY 2002 (Jasmin FEROVIĆ – FERRA)

Zapis nakon … Ivo Pogorelić (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Seminar, Prikaz, Vijesti, Dnevnik

Seminar nastavnika i profesora muzičke/glazbene kulture (Meliha HUSIĆ)

Albinca Pesek & Svanibor Pettan: Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke (Selma FEROVIĆ)

Vijesti iz Muzičke akademije (Mirsad PINJO)

Dnevnik III. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Iz Muzikološkog društva

Plan rada za 2003. godinu

Interni konkurs

 

In memoriam

Zekerijah Đezić (Tamara KARAČA)

 

Libreto

Listening Wagner (Gojko BJELAC)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Errata corrige

Autori i saradnici