Muzika br. 2

MUZIKA BR. 2

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO BiH

Uredništvo:
Maja Baralić (zamjenik gl. i odg. ur.), dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. ur.), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača-Panić, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Tatjana Pandurević, mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Ličnosti u historiji

Ivan ČAVLOVIĆ: Miroslav Špiler – Nacrt za životopis

 

Muzička baština 

Zdravko VERUNICA: Crtice iz muzičkog života u Bosni i Hercegovini pred kraj turske uprave

 

Teorija narodne muzike

Vinko KRAJTMAJER: Evropska i tradicionalna narodna polifonija u Bosni i Hercegovini

 

Muzička pedagogija

Selma FEROVIĆ: Udžbenička literatura za nastavu muzike u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini (1946–1997)

 

Ratni dosije muzike u Sarajevu

Milorad MILIĆ: Sarajevki gudački kvartet Kamernog teatra 55

Višnja ZEKIĆ: Pregled muzičkih događaja u Sarajevu: proljeće/ljeto ratne 1993.

 

Ratni dosije muzike u Zenici

Osam godina Kamernog simfonijskog orkestra u Zenici

 

Studentski radovi

Amila RAMOVIĆ: Veliki prijatelj širokog srca Sarajeva

Jasna PRGUDA: Antonin Dvorak: Simfonija op.95, “Iz novoga svijeta”

 

Muzičari u ogledalu

Tatjana PRAŠTALO: Giovanni Pierluigi Palestrina, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz

 

Recenzije i prikazi

Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća, s uputama za pravilnu upotrebu (Ivan ČAVLOVIĆ)

Jasmina Musabegović, Bošnjačke uspavanke (Jasna SPAIĆ)

 

In memoriam

Zaim Imamović (1920–1994) (Mira FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ)

Vojin Komadina (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Vijesti iz…

Muzička akademija

Muzikološko društvo Bosne i Hercegovine