Muzika 9

MUZIKA BR. 9

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Hadžisalihović-Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Etnomuzikologija

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Polifoni oblici prve kategorije u folklornoj tradiciji Bosne i Hercegovine

Vinko KRAJTMAJER: O nekim faktorima transkripcije Missae quotidiane u Bosni i Hercegovini

Irma KRSTONIJEVIĆ: Narodna kola na stećcima srednjevjekovne Bosne

 

Muzikologija 

Ivan ČAVLOVIĆ: Hedonističko uho: Muzika kao pragmatično sredstvo političkog djelovanja. Kritika kritičnog stanja

 

Studentski radovi

Alma BANDIĆ: Običaji i svatovske pjesme kod Muslimana u Bosni i Hercegovini

Miradet ZULIĆ: Nastavni programi za harmoniku u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj

 

Seminar, Razgovori, Kritika, Recenzija

Seminar muzičkih pedagoga FBiH (Branka VIDOVIĆ)

Razgovor sa dr. Ankicom Petrović (Sanja SPAIĆ)

Iduća godina će biti posvećena J.S.Bachu. Razgovor sa g.Ibrahimom Spahićem (Mirsad PINJO)

Muzički program Festival “Sarajevska zima 1999”. Riječ kritičara (Aida JAŠAREVIĆ)

 

Kronika

Kronika muzičkog života u Sarajevu: januar-mart 1999. (Mirsad PINJO)

 

In memoriam

Milan Jeličanin (Ivan ČAVLOVIĆ / Vinko KRAJTMAJER / Faruk SIJARIĆ)

 

Muzika i muzičari u smiješnom ogledalu

Još jedno podsjećanje na Lorda Yehudi Menjuhina (Višnja ZEKIĆ)

 

Vijesti iz…

Muzikološko društvo

 

Bibliografije

Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu Odjek (1946–1997) (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Autori i saradnici u ovom broju

Errata Corrige