Muzika 10

MUZIKA BR. 10

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Etnomuzikologija

Cvjetko RIHTMAN: Organološki problemi naše etnomzikologije

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O melopoetskim strukturama dječijih narodnih pjesama u Bosni i Hercegovini

 

Komunikacija 

Sadudin MUSABEGOVIĆ: Umjetnost kao komunikacija

 

Prijevodi

Otto LASKE / Marvin MINSKY: Razumijevanje muzike pomoću vještačke inteligencije: perspektive muzičke spoznaje

 

Godišnjice

Ivan ČAVLOVIĆ: “Pjevanje je moj životni credo”. Razgovor sa Amilom Bakšić povodom 20 godina umjetničkog rada

 

Studentski radovi

Aida JAŠAREVIĆ: Turski vojni orkestri-mehterhane

Meliha HUSIĆ: Narodna muzička tradicija u nastavi muzičke kulture. Mogućnosti doživljavanja i likovne prezentacije

Alma FEROVIĆ: Filmska muzika i musical. Primjena u nastavi

Sanja ARNAUTOVIĆ: Medij radija u nastavi muzike

 

Razgovori, pregled, prikaz, vijesti iz…

Naša muzička scena danas. Uvod u razgovor (Ivan ČAVLOVIĆ)

Zbirka bosanskih pjesama za dvoglasni hor mr. Rešada Arnautovića (Selma FEROVIĆ)

Drugo takmičenje učenika i studenata muzike u FBiH (Miradet ZULIĆ / Mirela IBRAHIMOVIĆ)

Godišnji koncerti OMŠ “Mladen Pozajić” (Branka VIDOVIĆ)

Vijesti iz Muzikološkog društva i Muzičke akademije (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu, april-juni 1999. (Mirsad PINJO)

Kronika muzičkog života u Tuzli, april-juni 1999. (Miradet ZULIĆ)

 

Leksikografija

Selma FEROVIĆ: Nastavnici muzike i muzičari koji su djelovali u gradovima i školama Bosne i Hercegovine od 1878–1958.

 

Autori i saradnici u ovom broju