Muzika 11

MUZIKA BR. 11

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Istraživanja

Vinko KRAJTMAJER: Specifičnosti kompozitorske djelatnosti Cvjetka Rihtmana

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: Truba od kore u narodnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: Deset godina kamernog simfonijskog orkestra u Zenici

Amila RAMOVIĆ: Dodekafonska struktura Svite za klvir op. 25 Arnolda Schönberga

Alma FEROVIĆ: Musical “Grease” (Briljantin)

 

Studentski radovi

Jasmina BERBEROVIĆ-TALAM: Tradicionalne narodne igre u Bosni i Hercegovini

Jasmin FEROVIĆ: Rođenje elektronske muzike

Ines MRENICA: Brecht i njegovo djelo

 

Prikazi

“28. Međunarodni susret harmonikaša” (Miradet ZULIĆ)

Biennale mladih umjetnika Mediterana (Amna DUKIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Mirsad PINJO)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

 

In memoriam

Ladislav Bezuljak (Mirat-Miralem KRUŠKIĆ)

 

Izvori

Selma FEROVIĆ: Muzički izvori u osnovnim i srednjim školama i pjevačkim društvima u dvadeset jednom gradu Bosne i Hercegovine

 

Autori i saradnici u ovom broju

Errata corrige