Muzika 13-14

MUZIKA BR. 13-14

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Studije

Fatima LAČEVIĆ: Razlozi nedoumica o odnosu Islam i muzika

Sanja RALJEVIĆ: O neophodnosti multiaspektne analize novokomponovane narodne muzike

Alma ZUBOVIĆ: Muzika Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u doba osmanske uprave – izvori

 

99 godina od rođenja akademika Vlade Miloševića

Ivan ČAVLOVIĆ: Vlado Milošević: počeci, poticaji i stilske osnove kompozitorskog opusa

Tatjana TOPIĆ: Vlado Milošević kao etnomuzikolog

Ljubica MILOSAVLJEVIĆ: Vlado Milošević i Cvjetko Rihtman: dva bosanska etnomuzikologa

Sofija VIDAKOVIĆ BAJREKTAREVIĆ: “Kada mi umremo i ovo pjevanje će sa nama”

 

Prijevodi

Vesna ANDRÉE-ZAIMOVIĆ: Rajko Muršić: Jezik muzike. Brbljanje bez granica

Mirsad PINJO: Juan G. Roeder: Uvod u fiziku i psihofiziku muzike; Mark Slobin: Muzička akademija Sarajevo

 

Ličnosti

Maja BARALIĆ: 40 godina umjetničkog rada flautiste Drnde Bećira

 

Razgovori

Amila RAMOVIĆ: Dah Tibeta u Sarajevu – Yungchen Lhamo

Maja BARALIĆ: Čest gost Sarajeva – Bernard Fouccroulle

Šejla MUJANOVIĆ: Kamerni gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu – Faruk Sijarić

 

Seminar, festival, takmičenje, vijesti, dnevnik

Seminar muzičkih pedagoga (Miradet ZULIĆ)

Treće takmičenje učenika i studenata muzike u FBiH (Miradet ZULIĆ)

Vijesti iz… (Ivan ČAVLOVIĆ)

Muzika i manjine (Vesna ANDRÉE ZAIMOVIĆ)

Dnevnički zapisi o muzici (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Mirsad PINJO / Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Bibliografija

Bibliografija napisa u časopisu Muzika (Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ)

 

Autori i saradnici u ovom izdanju