Muzika 15-16

MUZIKA BR. 15-16

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, mr. Jasna Spaić, Tamara Karača, Gordana Karanjac, dr. Vinko Krajtmajer, Milorad Milić, Rada Nuić, Mirsad Pinjo (zamjenik gl. i odg. ur.), mr. Faruk Sijarić

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Cvjetko RIHTMAN: Mokranjčeva XIV. rukovet u svjetlu savremenih ispitivanja tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine

Ivan ČAVLOVIĆ: Muzikološka analiza i kritička interpretacija. Historijsko-teorijsko-praktične postavke

Dalibor DAVIDOVIĆ: Istraživanje recepcije u muzikologiji

Vesna ANDREE ZAIMOVIĆ: Bosanskohercegovačka tradicionalna gradska pjesma na sunčanoj strani Alpa: Od izraza nostalgije do nove etničke muzike u slovenskoj muzici

Miroslava FULANOVIĆ-ŠOŠIĆ: O napjevu Hasanaginice

Tatjana PRAŠTALO: O engleskim prijevodima narodne pjesme Hasanaginica

 

Godišnjica

Refik HODŽIĆ: 45 godina Muzičke škole u Bihaću (1955–2000)

 

Prijevod

Amila RAMOVIĆ: Leonard B. Meyer: Stilska analiza

 

Ličnosti

Boris Papandopulo – veliki prijatelj Mostara (Ubavka PRUSINA PRAŠO)

Pred koncert u Zenici: Razgovor s violinistom Stefanom Milenkovićem (Boško JOVIĆ)

 

Studentski radovi

Selma BEKRIĆ: Pastoralna simfonija – veličanstvena himna prirodi

Alma SOFTIĆ: Muzikoterapija – novi impulsi

Valida AKŠAMIJA TVRTKOVIĆ: Značaj i primjena fotografije u nastavi muzičke kulture

 

Simpozij, Promocija, Festivali, Vijest, Dnevnik

2. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (Jasmina POLIĆ / Aida ALIĆ)

Josip Magdić: Dominus conterens bella – Promocija CD-a (Andrija TOMAŠEK)

Festival “Euromusica 2000” (Alma FEROVIĆ)

4. Jazzfest Sarajevo (Amila RAMOVIĆ)

53. Svjetski kup harmonikaša 2000. (Miradet ZULIĆ)

Dnevnički zapisi o muzici (Ivan ČAVLOVIĆ)

Vijesti

 

In memoriam

Safija Čelebić Đonlagić (Višnja ZEKIĆ)

Safet Čišić (Teodor ROMANIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Alma FEROVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Mostaru (Alica NURKIĆ)

 

Podlistak – Muzička bajka

Selma FEROVIĆ: Bajka o čarobnoj muzici (Muzičko-scenska igra)

 

Errata corrige

Autori i saradnici