Muzika 25

MUZIKA BR. 25

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Simpozijski rad

Mirna MARIĆ: Franjevci orguljaši i orgulje u Bosni od druge polovice sedamnaestoga do dvadesetoga stoljeća

 

Historija

Miradet ZULIĆ: Pedeset i pet godina postojanja i rada osnovne Muzičke škole u Tuzli

 

Teorija

Senad KAZIĆ: O značaju postupka prima vista u solfeggiu

 

Dokumenti

Referat Tihomira Mirića (Mirsad PINJO)

 

Prijevod

Andrew H. Gregory: Uloga muzike u društvu. Etnomuzikološka perspektiva (Jasmina TALAM)

 

Intervju

Umjetnik lutnje Edin Karamazov (Boško JOVIĆ)

 

Prikazi, promocije

Dani Vlade Miloševića (Jasmina TALAM)

Promocija izdanja (Amel SULJIĆ)

23. Muzički biennale Zagreb – ISCM Svjetski Dani Muzike (Ivan ČAVLOVIĆ)

Berlin izbliza. Povodom nagrade bih. kompozitoru Ramizu Tahiriju (Senad KAZIĆ)

 

Muzikološko društvo FBiH

Materijali sa Skupštine (Ivan ČAVLOVIĆ / Senad KAZIĆ)

 

In memoriam

Gojko Bjelac (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ STOJANOVIĆ)

 

Autori i saradnici