Muzika 30

MUZIKA BR. 30

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Ivan Čavlović (gl. i odg. urednik), dr. Selma Ferović, Alma Ferović, dr. Nikša Gligo, mr. Tamara Karača-Beljak (zamjenica gl. i odg. ur.), dr. Vinko Krajtmajer, Rada Nuić, mr. Mirsad Pinjo, mr. Amila Ramović

 

 

SADRŽAJ:

 

UVODNA RIJEČ

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Uvod u set teoriju. Arnold Schoenberg: Knjiga visećih vrtova, op. 15, br. 11. Set analiza

 

Historija muzike

Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ: HKD “Napredak” Zenica od 1945. do 2005.

 

Postmoderni diskurs

Amila RAMOVIĆ: O jednom primjeru umjetničkog izvan “umjetnosti”. Umjetnički postupci u popularnoj muzici postmoderne na primjeru trip hopa

Irfan HOŠIĆ: Slikar Numankadić i zvuk

 

Etnomuzikologija

Milorad KENJALOVIĆ: Vlado Milošević i gradska vokalna muzika

 

Muzička pedagogija

Selma FEROVIĆ: Pitanja statusa i položaja muzičke edukacije i muzičkog školstva u Bosni i Hercegovini. Pozicija muzičke edukacije i potrebe za promjenama

Ivan ČAVLOVIĆ: Muzičko/glazbeno obrazovanje u BiH: problemi i perspektive

 

Mjuzikl

Alma FEROVIĆ: Pregled razvoja muzičkog teatra sa osvrtom na mjuzikl

 

Intervju

Između starog i novog na suvremen način. Razgovor s Bojanom Bujićem (Ognjen TVRTKOVIĆ)

 

Prikaz

Doajeni bh. sevdalinke (Branka VIDOVIĆ)

44. Glazbena Tribina (Emina DAJIĆ)

 

Konkurs

Nova djela kamerne umjetničke muzike

 

In memoriam

Ljiljana Molnar-Talajić (Teodor ROMANIĆ / Rada NUIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Fatima HADŽIĆ / Lana ŠEHOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

Autori i saradnici