Muzika 37

MUZIKA BR. 37

lzdavači:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBiH

Uredništvo:
dr. Tamara Karača-Beljak (gl. i odg. urednica), Ema Uzunović-Stojanović (zamjenica gl. i odg. urednice), dr. Nikša Gligo, dr. Ivan Čavlović, mr. Lana Šehović-Paćuka

 

 

SADRŽAJ:

 

RIJEČ UREDNICE

 

Teorija muzike

Igor KARAČA: Uvod u algoritamsku kompoziciju, drugi dio: Fraktali u muzici

 

Muzikologija

Ivan ČAVLOVIĆ: Historija muzike u Bosni i Hercegovini (vrijeme, ljudi, događaji, institucije…)

Lana PAĆUKA: Muzički život u Sarajevu za vrijeme austrougarske uprave kroz napise o muzici u Sarajevskom listu

Snježana ŠUŠNJARA: Rad HKD Napredak Sarajevo: glazbena djelatnost

Mirna MARIĆ / Diana GRGURIĆ: Uz stotu obljetnicu rođenja skladatelja Josipa Kaplana: prilog biografiji

Ira PRODANOV: Muzika u crtanim filmovima ili šta (ne)slušaju naša deca?

 

Muzička pedagogija

Mirsada ZEĆO: Značaj i mogućnosti estetskog odgoja mladih kroz institucionalne muzičke sekcije školskog uzrasta u Kantonu Sarajevu

Goran SUČIĆ: Glazba u funkciji kvalitetnije komunikacije i rasterećenja učenika

 

Intervju, prikazi, osvrti, recenzije…

Skupština Muzikološkog društva FBiH. Sarajevo. 18.03.2011. (Fatima HADŽIĆ)

Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika. Promocija 18.03.2011. (Fatima HADŽIĆ)

Razgovor sa mladim saksofonistom Timurom Sijarićem (Esma SULEJMANAGIĆ)

Muzika u “umjetnosti ljubavi”. Sarajevska zima, 7-28. februar 2011. (Esma SULEJMANAGIĆ)

4. Majske muzičke svečanosti (Senka HODŽIĆ / Merima SULEJMANAGIĆ)

Izvještaji sa konferencija Međunarodnog vijeća za tradicionalnu narodnu muziku (ICTM) (Jasmina TALAM)

Naučni skup povodom 100. godišnjice rođenja Josipa Kaplana (1910–1996), Rijeka 22-23.10.2010. (Miran MARIĆ)

VII. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” (Jasmina TALAM)

Muzika vokalna studija “estill voice model” (Alma FEROVIĆ)

 

In memoriam

Miljenko Grgić (17.VII.1951–14.V.2011) (Ivan ČAVLOVIĆ)

 

Kronike

Kronika muzičkog života u Sarajevu (Senka HODŽIĆ)

Kronika muzičkog života u Zenici (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

Kronika muzičkog života u Tuzli (Miradet ZULIĆ)

 

Autori i saradnici