Enisa Hajdarević Šojko

Enisa Hajdarević-Šojko

 

BIOGRAFIJA

Enisa Hajdarević-Šojko diplomirala je na Teoretsko-pedagoškom odsjeku Muzičke akademije u Sarajevu 1991. godine. Poslije studija radila u Muzičkoj školi Vogošća (nastavnik harmonike), tokom rata u Osnovnoj Muzičkoj školi “Mladen Pozajić” u Sarajevu, te u Srednjoj medicinskoj školi (profesor istorije muzike). Na Radiju Bosne i Hercegovine počela sarađivati u aprilu 1994, a u stalni radni odnos primljena u januaru 1995.

Obavljala je poslove Urednika redakcije narodne muzike, a od 2000. godine  radi kao muzički producent na BH radiju 1. Kao zamjenica glavog urednika Muzičkog programa od 29. maja do 08. juna 2002. godine u Bostonu bila je učesnik menadžmentskog programa  za medije koji su organizovali “the WBUR group” u korporaciji sa “Voice of America”. Radila je i radi sve forme radijskog izraza (od usnimavanja i planiranja muzičkih play-lista, uređivanja i vođenja emisija do realizacije najkompleksnijih živih prijenosa muzičkih događaja kod nas) kao i u TV formama (učesnik raznih muzičkih emisija i urednik nekoliko TV reportaža – “Sevdah u Mađarskoj”, “Retrospektiva festivala narodne muzike u Lukavcu od 1994. do 1997. godine”, “Zvuci iz Kalesije”…). Takođe je uspješno organizovala koncert izvorne muzike i izložbu rukotvorina “BH radio 1 sa izvora” 2006. godine sa preko 100 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine sa kojima je sarađivala u serijalu emisija “Selu u pohode”.  Godine 2012. uz saradnju sa Muzikološkim društvom FBIH, USOFFTU u BIH/Section CIOFF u BiH i Bosanskom medijskom grupom organizovala sličan događaj koji je okupio učesnike emisija  “Selu u pohode” sa prostora naše zemlje, te eminentne goste učesnike svjetskog muzikološkog simpozija. Još uvijek radi na BH radiju 1 kao urednik i voditelj emisija “Narodu narodna”, “Sevdah u vremenu”, “Selu u pohode” i “Folk top”, a uređuje i emisiju ramplisažnog tipa “Predah uz sevdah”.