Doc. Dr. Amra Bosnić

Doc. Dr. Amra Bosnić

amra.bosnic@mas.unsa.ba

 

Doc. Dr. Amra Bosnić (1979) rođena je u Bihaću, gdje je završila gimnaziju i srednju muzičku školu – Odsjek za muzičara općeg smjera i Odsjek za gitaru. Nakon završenog studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bila je zaposlena kao profesor teorijskih muzičkih predmeta u Srednjoj umjetničkoj školi u Bihaću. Magistrirala je 2010. (Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini) i doktorirala 2016. (Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini) na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu. Od septembra 2011. godine je viša asistentica, a od septembra 2016. docentica na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju, na predmetima Muzički oblici i stilovi i Analiza muzičkog djela. Izlagala je radove na simpozijumima Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH (2012, 2014, 2016), Naučnom skupu Vlado Milošević: Tradicija kao inspiracija (2012) u organizaciji Akademije umjetnosti u Banja Luci i Muzikološkog društva RS-a, Internacionalnoj konferenciji Affectus, Ludus, Corpus (2017) u organizaciji Akademije muzičke umetnosti u Beogradu, Symposionu povodom 20 godina od smrti bh. kompozitora Vojina Komadine (2017), te Konferenciji posvećenoj 100-godišnjici rođenja bh. kompozitora Avde Smailovića, u organizaciji Muzičke akademije u Sarajevu, u čijim su joj Zbornicima radovi i objavljeni. Svoje stručne radove objavljivala je u časopisu za muzičku kulturu Muzika, te u zbornicima radova u zemlji i regionu. Bila je članica Organizacionog odbora i Radne grupe 9, 10. i 11. Simpozijuma Muzika u društvu, te Programskog odbora 11. Simpozija Muzika u društvu, Organizacionog odbora naučnog skupa Muzička pedagogija u BiH, te uredništva pratećih zbornika radova, kao i uredništva časopisa Muzika. Za saradnicu urednika online enciklopedije Grove Music Online izabrana je 2016. U godini 2017. je imenovana urednicom Zbornika radova Muzika u društvu, zajedno s kolegicom dr. Naidom Hukić. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (Tempus projekt InMusWB –Interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective 2011–2014 i na institucijama gradova regiona (Zagreb, Dubrovnik, Sarajevo, Zenica, Bihać, Novi Travnik) učestvovala je kao predavač na Lifelong Learning kursevima u organizaciji Centra za muzičku edukaciju. Zajedno s kolegicama dr. Naidom Hukić i mr. Nermom Hodžić Mulabegović 2016. je pokrenula ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje. Članica je Muzikološkog društva FBiH.

Najvažniji radovi:

Bosnić, A. 2018. Skladateljice u Bosni in Hercegovini. U: L. Stefanija i K. Bogunović Hočevar, ur. Zbornik radova „Ženskost v glasbi skladateljic po 1918“. Ljubljana: Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 109-131. ISBN: 978-961-06-0139-5

Bosnić, A., 2018. Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića. Zbornik tekstova s naučnog skupa „Musica ad hominem“ u povodu 100. godišnjice rođenja bh. kompozitora Avde Smailovića. Sarajevo, 13. 10. 2017. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju, Muzikološko društvo FbiH. 36-47.

Bosnić, A. i Hukić. N. eds., 2018. Collection of Papers of the 10th International Symposium „Music in Society“. Sarajevo: Musicological Society of FBiH, The Academy of Music, University of Sarajevo. ISSN 2303-5722

Bosnić, A., 2018. Selma Ferović. Grove Music Online. [Online ed.] http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/abstract/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-3000000011

Bosnić, A., 2018. Aleksandra Romanić. Grove Music Online. [Online ed.] http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-3000000023

Bosnić, A., 2018. Valentina Cvijetić Dutina. Grove Music Online. [Online ed.] http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-3000000005

Bosnić, A., 2018. Treatment of Text in Vocal Works by Bosnian-Herzegovinian Composers. In: A. Bosnić and N. Hukić, eds. Collection of Papers of the 10th International Symposium Music in Society. 20–22 October 2016. Sarajevo: Musicological Society of FBiH; The Academy of Music, University of Sarajevo. 38–54. ISSN 2303-5722

Bosnić, A., 2017. Oblikovanje u djelima Vojina Komadine. Muzika, XXI/I, 159–171. ISSN 1512-5297 (Print), ISSN 2490-2489 (Online)

Bosnić, A., 2016. Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini. Muzika, XX/II, 113–121. ISSN 1512-5297 (Print), ISSN 2490-2489 (Online)

Bosnić, A. 2016. Concepts of Musicalizing Mak’s Poems: „Kameni spavač“ and „Preludijum za modru rijeku“. In: F. Hadžić, ed. Collection of Papers of the 9th International Symposium Music in Society. 23–26 October 2014. Sarajevo: Musicological Society of FBiH; The Academy of Music, University of Sarajevo. 258–268. ISSN 2303-5722

Monografija povodom 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (2005–2015), deset novih godina Muzičke akademije u Sarajevu, Čavlović, I., (ur.), Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu, 2016. (autor priloga i član redakcije) ISBN 978-9958-689-15-4 [COBISS.BH-ID 22859782]

 

Bosnić, A. i Hukić, N. 2014. Osnovne crte kompozitorskog opusa Anđelke Bego Šimunić, In: J. Talam i T. Karača Beljak, eds. Zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, ICTM Nacionalni komitet BiH. 208–215. ISBN 978-9958-689-11-6 [COBISS.BH-ID 21646342]

Bosnić, A., 2014. Ivan Čavlović, Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela. Muzika, XVIII/1, 132–134. ISBN 978-9958-689-10-9