Fatima Hadžić

Doc.dr. Fatima Hadžić

fatima.hadzic@mas.unsa.ba

 

BIOGRAFIJA

Fatima (r. Begagić) Hadžić (Zenica, 1979) diplomirala je klavir (2003) i  muzikologiju  (2005)  na  Muzičkoj  akademiji  u  Sarajevu.  Magistrirala je  2009.  (Uloga  i  značaj  Čeha  u  razvoju  muzičke  kulture  u  Bosni  i Hercegovini) i doktorirala 2012. godine (Muzički život Sarajeva u periodu između dva svjetska rata 1918–1941) pod mentorstvom red.prof.dr. Ivana Čavlovića. Radila je tri godine kao nastavnik klavira i korepetitor u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, od 2006.  kao  asistent,  od   2012.  kao  docent za  oblast Muzikologija. Trenutno je šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju. Bila je angažovana je kao tajnica Muzikološkog društva FBiH (2007-2014). Saradnica je časopisa za muzičku kulturu Muzika i Instituta za  muzikologiju Muzičke  akademije u Sarajevu. Glavna je urednica Zbornika radova „Muzika u društvu“, te zamjenica glavne urednice časopisa za muzičku kulturu Muzika. Godine 2014. izabarana je za predsjednicu Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Radove  je  izlagala na simpozijima u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, IMS-a (International Musicological Society), ICTM-a (International Council for traditional Music) i dr. u BiH, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji i Sloveniji. Objavila je više naučnih i stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj i Sloveniji. Za Grove Music Online (Oxford University Press) napisala je jedanaest članaka o istaknutim ličnostima muzičkog života Bosne i Hercegovine.

 

HRONOLOŠKI PREGLED RELEVANTNIH ČINJENICA O NASTAVNO-PEDAGOŠKOM I STRUČNO-NAUČNOM RADU (OD NOVIJEG KA STARIJEM)

Radno iskustvo

 • od 01.10.2015. Šef Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu
 • od 10. 10. 2012. Docent za oblast Muzikologija na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju i saradnica Instituta za muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu,
 • od 01. 11. 2009–09. 10. 2012 viši asistent za oblast Muzikologija na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju,
 • 01. 11. 2006–01. 11. 2009. asistent za oblast Muzikologija na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu,
 • 22. 09. 2003–31. 12. 2006. profesorica klavira i korepetitorka u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu.

 

Obrazovanje

 • 2012. Muzička akademija u Sarajevu, Doktorat Muzički život Sarajeva između dva svjetska rata (1918–1941) pod mentorstvom dr. sc. Ivana Čavlovića odbranjen 22. 08. 2012.
 • 2009. Muzička akademija u Sarajevu, Postdiplomski studij na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju. Magistarski rad Uloga i značaj Čeha u razvoju muzičke kulture u BiH pod mentorstvom dr. sc. Ivana Čavlovića odbranjen 05. 06. 2009.
 • 2005. Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzikologiju. Diplomski rad Češki muzičari u Bosni i Hercegovini pod mentorstvom dr. sc. Ivana Čavlovića odbranjen 04. 07. 2005.
 • 2003. Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za klavir. Diplomirala 15. 07. 2003. u klasi prof. Olane Sijarić
 • 1998. Srednja muzička škola u Zenici, odsjek za klavir u klasi prof. Amele (Ekinović) Alispahić (učenica generacije)
 • 1998. Srednja muzička škola u Zenici (odsjek za muzičara općeg smjera) (učenica generacije)
 • 1994. Osnovna muzička škola u Zenici (odsjek za klavir).
 • 1994. Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” u Zenici (učenica generacije)

 

Usavršavanje (kursevi, seminari, treninzi)

 • Training & Reserch for Academic Newcomers, Univerzitet u Sarajevu, oktobar-novembar 2013.
 • Internacionalni seminar muzičkih pedagoga u Dubrovniku, Udruženje  muzičkih pedagoga u FBiH, 23 – 30. 01. 2005.
 • Internationalen Sommerakademie Prag Wien Budapest 2001, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien,18. 08. – 03. 09. 2001.
 • Međunarodna ljetna škola Uzmah Hvar 1997., Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga, 01. 08. – 07. 08. 1997.

 

Naučni projekti

 • Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (saradnica i tehnička saradnica), Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2010.
 • Bilateralni projekt: Transformacija popularne muzike nakon raspada SFR Jugoslavije. Povratne informacije između Bosne i Hercegovine i Slovenije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta i Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, 2014-2015.

 

Organizacijske vještine i kompetencije

 • članica Radne grupe 211. Simpozija ICTM studijske grupe za muzičke instrumente, Sarajevo, 05-08. 04. 2017.
 • Predsjedavajuća Organizacionog odbora 10. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, Sarajevo, 20-22. 10. 2016.
 • članica Organizacionog odbora Naučnog skupa „Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo, 10-11.12.2015.
 • od 2014. predsjednica Školskog odbora (ispred Ministarstva) Srednje muzičke škole u Sarajevu
 • od 2014. Predsjednica odbora za saradnju sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijima i fondacijama ICTM Bosna i Hercegovina
 • od 31. 05. 2014. predsjednica Muzikološkog društva FBiH
 • članica Programskog odbora i Radne grupe IX. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 2014.
 • od 2014. članica Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu
 • od 2013. potpredsjednica Sindikata Muzičke akademije u Sarajevu
 • članica organizacionog odbora Naučnog skupa povodom obilježavanja značajnih jubileja bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije, Sarajevo, ANUBiH, 14. 11. 2013.
 • voditeljica studentskog projekta Odsjeka za muzikologiju „Carl Orff u fokusu“ u okviru 7. Festivala „Majske muzičke svečanosti“ Muzičke akademije u Sarajevu i SVEM-a, 09. 05. 2013.
 • članica Organizacionog odbora i Radne grupe VIII. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 8-11. 11. 2012.
 • članica Radne grupe VII. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 28–30. 10. 2010.
 • članica Radne grupe VI. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo, 28–30. 10. 2008.
 • 2007-2014. tajnica Muzikološkog društva FBiH
 • saradnica projekta “Leksikon muzičara u BiH” Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu
 • od 2006. saradnica Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu
 • od 2001. saradnica časopisa “Muzika”, časopisa za muzičku kulturu u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu

 

Učešće na naučnim skupovima

 • Ljubljana (Slovenija), 31. Slovenski glasbeni dnevi, Mednarodni muzikološki simpozij Glasbene migracije: Stičišče evropske glasbene raznolikosti (31st Slovenian Music Days, International Musicological Symposium Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity), 16-19.2016.
 • Sarajevo, Naučni skup “Nacionalne manjine u Sarajevu”, 22.12.2015. u organizaciji Udruženja za modernu historiju UMHIS
 • Sarajevo, Naučni skup „Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini“, 10-11.12.2015. u organizaciji Muzikološkog društva FBiH i Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • Sarajevo, IX. Međunarodni simpozij Muzika u društvu (23-26. 10. 2014)
 • Sarajevo, Svečani skup povodom obilježavanja značajnih jubileja bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije (14. 11. 2013)
 • Sarajevo, 8th Symposium of ICTM Study Group on Maqam Maqām: Historical Traces and Present Practice in Southern European Music Traditions (8-11. 11. 2012)
 • Sarajevo, VIII. Međunarodni simpozij Muzika u društvu (08–11. 11. 2012)
 • Rim (Italija), 19 kongres IMS (International Musicological Society) Musics, Cultures, Identities, (01–07. 07. 2012)
 • Sarajevo, VII. Međunarodni simpozij Muzika u društvu (28–30. 10. 2010)
 • Rijeka (Hrvatska), Znanstveni skup Josip Kaplan 1910–1996. u povodu 100. obljetnice rođenja (22–23. 10. 2010)
 • Prag (Češka), Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich “druhý život” v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (04–05. 12. 2009)
 • Sarajevo, VI. Međunarodni simpozij Muzika u društvu (29–31. 10. 2008)
 • Banjaluka, Naučni skup Vlado Milošević: etnomuzikolog i kompozitor (09–10. 04. 2007),
 • Novi Sad, Međunarodni skup studenata muzikologije i etnomuzikologije (10–12. 10. 2003)

 

Uredništvo

 • urednica programske knjižice Kralj David, simfonijski psalam (koncert Hora, Orkestra i solista Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, 20. 05. 2016) u izdanju Koncertne agencije Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (2016.)
 • autorica piloga  i članica redakcije monografije 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Deset novih godina (2005-2015). Sarajevo. Muzička akademija, 2016.
 • glavna urednica Zbornika radova IX Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2016.)
 • urednica programske knjižice IX Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2014.)
 • od 2014. zamjenica glavne i odgovorne urednice časopisa Muzika
 • glavna urednica Zbornika radova VIII Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2014.)
 • urednica CD-a “Djela bosanskohercegovačkih autora: koncertni zapis” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2014.)
 • urednica Zbornika radova VII. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2012.)
 • urednica CD-a “Henry Purcell King Arthur” u izdanju Muzičke akademije u Sarajevu (2010.)
 • urednica Zbornika radova VI. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2009.)
 • urednica Zbornika radova V. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” u izdanju Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu (2007.)

 

Mentorstvo (magistarski radovi)

 • Esma Sulejmanagić, Karakteristike bosanskohercegovačke flautističke škole, magistarski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2013.
 • Senka Hodžić, Život i djelo Miroslava Špilera, magistarski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2014.

 

Mentorstvo (diplomski radovi)

 • Pliska, Dijana, Napisi o muzici u časopisu Napredak, diplomski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2013.
 • Sulejmanagić, Merima, Muzički program RTV Sarajevo sa posebnim osvrtom na Treći program, diplomski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2014.
 • Halidović, Lejla, Nada Ludvig Pečar – prva akademska kompozitorica u Bosni i Hercegovini, diplomski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2014.
 • Hodžić, Jasmina, Sarajevska rock scena u periodu od 1995. godine do danas, diplomski rad, Muzička akademija u Sarajevu, 2015.

 

Komentorstvo za pisani dio master rada:

 • Sulejmanagić, Esma, Elementi francuske flautističke škole u stilsko-interpretativnom aspektu Sonatine za flautu i klavir Henri Dutilleuxa, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2014.
 • Kurevija, Maja, Stilska interpretacija Sonate za violinu i klavir u F-duru br. 5 op. 24 L.van Beethovena, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2015.
 • Patković, Melisa, Elementi stilske interpretacije Koncerta za klavir i orkestar op. 1, br. 1 Sergej Rahmanjinova, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2015.
 • Begović, Džana, Stil i interpretacija Koncerta za violinu i orkestar, op. 53 a – moll Antonín Dvořáka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016.

 

Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih disertacija

 • Paćuka, Lana, Muzički život u Sarajevu u periodu Austro-Ugarske uprave (1878-1918), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, april 2014.
 • Bosnić, Amra, Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, april 2016.

 

Članstvo u stručnim i naučnim udruženjima

 • ICTM – International Council for Traditional Music (redovni član od 2013),
 • Nacionalni komitet ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu (redovni član od 2013),
 • Muzikološko društvo FBiH (redovni član od 2005).

 

Recenzije

 • Ivan Čavlović: Eseji o muzici ili nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju, Sarajevo 2016, str. 324, ISBN 978-9958-689-14-7

 

OBJAVLJENI RADOVI

Naučni i stručni radovi

 • Transformacije popularne muzike nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Bosanskohercegovačka “postdjetonska” alternativna muzička scena. U: F. Hadžić (ur.), Zbornik radova „Muzika u društvu“, 9. Međunarodni simpozij, Sarajevo, 23-26. 10. 2014., Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016, 488-498. (koautor Amra Toska)
 • Institucionalni okviri muzičke pedagogije u Sarajevu u period 1878-1941. U: R. Hodžić (ur.), Zbornik radova povodom jubileja 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu, Naučni skup “Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija, 2016, 21-39. (koautor Lana Paćuka)
 • Bahrija Nuri Hadžić: prva Lulu i neprevaziđena Saloma. U: J. Talam, T. Karača Beljak (ur.), Zbornik radova Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe, Sarajevo: Muzička akademija, Muzikološko društvo FBiH, ICTM Nacionalni komitet BiH, 2014, 100-116.
 • Oriental Musical Tradition during the Period of Austro-Hungarian Rule in Bosnia and Herzegovina. U: J. Elsner, G. Jänichen, J. Talam (ur.), Maqām: Historical Traces and Present Practice in Southern European Music Traditions, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 132-145. (koautor Lana Paćuka)
 • Društveni kontekst djelovanja Sarajevske filharmonije u periodu između dva svjetska rata. U: F. Hadžić (ur.), „Muzika u društvu“ Zbornik radova, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2014, 41-57.
 • Razvoj bosanskohercegovačke muzikologije od 1955. do danas. Muzika. 2013, XVII/1-2: 157-162. (Muzička akademija u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH) (koautor Lana Paćuka)
 • Čeští hudebníi v Bosně a Hercegovině: jejich činnost a význam v kontextu dějin bosenskohercegovské hudby. Hudební věda. 2013, L/1-2: 117-144. (Praha: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd Českérepubliky, v.v.i.)
 • Institutional framework of music activities in Sarajevo in the period between the two world wars. Musicological Annual. 2013, XLIX/1: 79-95.
 • Handel, Haydn and Mendelssohn on the repertoire of Czech musicians in Bosnia and Herzegovina (1878–1941), in: Michaela Freemanová (ur.), Miscellanea z výročních konference České společnosti pro hudební vědu 2009, Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich “druhý život” v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století, Praha, 04–05. 12. 2009, Prag: Česká společnost pro hudební věd, Nakladaelství Agora, 2012, str. 140-148.
 • “Cvijeće sa bosanskohercegovačkih livada”: nacionalni identitet i muzika u BiH u vrijeme austrougarske uprave (1878–1918), Zbornik radova VII. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo 28–30. 10. 2010, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2012, 27-34.
 • Josip Kaplan u historiji muzike Bosne i Hercegovine, Josip Kaplan (1910.-1996.): zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana, Rijeka, 23. 10. 2010. Viškovo: Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, 2012, 19-26. (koautor Lana Paćuka)
 • Uloga i značaj Čeha u razvoju muzičke kulture u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova VI. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, Sarajevo 28–30. 10. 2008. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2009, 92-105.
 • Što (ni)su Česi u historiji muzike u BiH: osvrt na kompozitorsku djelatnost čeških muzičara u BiH. Muzika. 2009. XIII/1 (33): 29-47.
 • Češki muzičari u Banjaluci (1878–1945). Zbornik radova naučnog skupa Vlado Milošević: etnomuzikolog i kompozitor. Banjaluka 09–10. 04. 2007. Banja Luka: Akademija umjetnosti, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2007, 227-239.
 • Češki muzičari u Bosni i Hercegovini. Muzika. 2005. IX/2 (26): 68-87.
 • Neoklasicizam. Muzika. 2004. VIII/1 (23): 54-59.

 

Članci u encikopedijama i leksikonima

 • Arnautović, Rešad.  Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Bajac, Ljubomir. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Beluš, Jungić. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Kusturica, Abid. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Matějovský, František. Grove Music Online, Oxford University Press USA (koautor L. Paćuka)
 • Nuri-Hadžić, Bahrija. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Pordes, Alfred. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Sarajevo. Grove Music Online, Oxford University Press USA (koautor L. Paćuka)
 • Smailović family. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Smailović-Huart, Violeta. Grove Music Online, Oxford University Press USA
 • Spasić, Radivoje. Grove Music Online, Oxford University Press USA

 

Publicistika (vijesti, prikazi, reportaže, muzičke kritike, kronike, prijevodi, promocije)

 • Deset godina Napretkovog trija „Magis“. Razgovor sa Dariom Vučićem. Muzika. 2014. XVIII/2: 109-111.
 • Završen prvi Tempus projekt u oblasti muzike InMusWB – Interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective (2011–2014). Muzika. 2014. XVIII/1: 144-147.
 • Skupština muzikološkog društva FBiH. Sarajevo, 29. 03. 2013. Muzika. 2013. XVII/1-2 (41/42): 224-225.
 • Jubileji bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije. ANUBiH, Sarajevo, 14. 11. 2013. Muzika. 2013. XVII/1-2 (41/42): 239-240.
 • Opera Alma Jasmina Osmanagića. Narodno pozorište u Sarajevu, 09. 11. 2012. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 208-209.
 • 8. Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Sarajevo, 08–11. 11. 2012. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 201-204.
 • Festival 18. Sarajevske večeri muzike (SVEM) nakon dvadeset i dvije godine ponovno na sarajevskoj muzičkoj sceni. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 196-198.
 • 19. Kongres Međunarodnog muzikološkog društva Music, cultures, identites. Rim (Italija), 01-07. 07. 2012. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 185-186.
 • Tempus projekt: modernizacija i reforma visokog muzičkog obrazovanja u zemljama zapadnog Balkana u skladu sa europskom perspektivom. Muzička akademija u Sarajevu, 15-19. 05. 2012. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 182-184.
 • Skupština Muzikloškog društva FBiH Sarajevo, 16. 03. 2012. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 180-181.
 • Promocija prve Historije muzike u Bosni i Hercegovini. Muzika. 2012. XVI/1-2 (39/40): 178-179 .
 • Koncertom opernih arija zatvoren 18. SVEM. 14. 05. 2012. Oslobođenje, LXVIII (23495): 22.
 • Karamazov osvojio sarajevsku publiku. Oslobođenje. 13. 05. 2012. LXVIII (23494): 20
 • Sve u SVEM-u. Oslobođenje. 11. 05. 2012. LXVIII (23492): 32.
 • U susret SVEM-u. Oslobođenje. 10. 05. 2012. LXVIII (23491): 27.
 • Naučni skup povodom 100. Godišnjice rođenja Josipa Kaplana (1910–1996), Rijeka 22-23. 10. 2010. Muzika. 2011. XV/1 (37): 115-116.
 • Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzka. Promocija 18. 03. 2011. Muzika. 2011. XV/1 (37): 99-100.
 • Skupština muzikološkog društva FBiH. Sarajevo, 18. 03. 2011. Muzika. 2011. XV/1 (37): 97-98.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2009. XIII/2 (34): 62-74.
 • Novi CD u izdanju Muzičke akademije u Sarajevu: King Arthur Henrya Purcella. Muzika. 2009.  XIII/2 (34): 58-59.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2009. XIII/1 (33): 95-112.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2007. XI/2 (30): 110-129.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2007. XI/1 (29): 88-109.
 • Novi kompakt disk Muzikološkog društva FBiH. Muzika. 2007. XI/1 (29): 67-68.
 • Jane W. Davidson: Društveno u muzičkoj izvedbi (prijevod). 2007. Muzika. XI/1 (29): 45-59.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2006. X/2 (28): 104-127.
 • VI. Međunarodni simpozij Muzika u društvu. Muzika. 2006. X/2 (28): 71-75.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2006. X/1 (27): 121-142.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2005. IX/2 (26): 118-140.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2005. IX/1 (25): 70-91.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2004. VIII/2 (24): 179-195.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2004. VIII/1 (23): 101-119.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2003. VII/2 (22): 112-129.
 • Međunarodni skup studenata muzikologije i etnomuzikologije Novi Sad. Muzika. 2003. VII/2 (22): 76-77.
 • Kronika muzičkog života u Sarajevu. Muzika. 2003. VII/1 (21): 153-166.
 • Promocija CD-a «Antologija muzike za klavir – koncertni zapis». Muzika. 2003. VII/1 (21): 143-144.
 • Kultura za Evropu. Vatikan / Rim, 8-11. XII, 2001. Muzika. 2002. VI/1 (19): 163-166.
 • Vijesti. Muzika. 2001. V/2 (18): 135.