Ozrenka Bjelobrk Babić

Mr. Ozrenka Bjelobrk Babić

ozrenka.bjelobrk-babic@unibl.rs

 

BIOGRAFIJA

Ozrenka Bjelobrk Babić  rođena je u Mostaru 1976. godine. Potiče iz učiteljske porodice. Osnovnu školu  završila je u Ljubinju, a Školu za osnovno muzičko obrazovanje u Stocu. Srednju muzičku školu pohađala je u Podgorici. Maturirala je na dva odsjeka srednje muzičke škole muzički saradnik i muzički izvođač–harmonikaš. Na cetinjskoj Muzičkoj akademiji (Odsjek za opštu muzičku pedagogiju) diplomirala je 1999. godine.  Juna 2006. godine na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu pod mentorstvom dr Branke Radović  odbranila je  magistarsku tezu pod nazivom „Osobenosti tretmana forme koncerta i simfonije u djelima Vojina Komadine” koja je visoko vrednovana.

Nepunu deceniju radila je kao profesor teorijskih predmeta u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci. Nakon stečenih uslova za stručno napredovanje dodijeljeno joj je zvanje savjetnika na osnovu  rješenja  ministra  prosvjete i kulture Republike Srpske septembra 2007. godine. Po ugovoru o djelu bila je angažovana u više  škola: profesor klavira u   Muzičkoj školi u Prijedoru, profesor Muzičke kulture u Gimnaziji u Prnjavoru, gdje je u istoj školi bila  dirigent hora i umjetnički rukovodilac etno grupe, kao i profesor Muzičke umjetnosti u  Tehnološkoj školi (Odsjek za dizajn, grafiku i likovnu umjetnost) u Banjoj Luci. U nekoliko navrata svoj doprinos  dala je u realizaciji Takmičenja muzičkih škola Republike Srpske. Na zahtjev Republičkog pedagoškog zavoda  2010. godine uradila je  novi Nastavni  plan i program za  predmet  Istorija muzike za drugi, treći i četvrti razred srednje muzičke škole i  prisustvovala  stručnim usavršavanjima.  Tokom 2010. godine dirigovala je banjalučkim ženskim horom „Lira“. Izvjestan period bila je  saradnik u kulturnom programu RTRS-a,  učestvovala kao sagovornik u radio emisijama na teme iz istorije muzike (i kulture uopšte).  Član  je više naučnih i stručnih organizacija i udruženja u BiH i regionu.

Od oktobra 2010. godine radi  kao asistent na Studijskom programu učiteljskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Povjerene su joj vježbe iz nastavnih predmeta Vokalno-instrumentalna muzika i Muzička umjetnost. Objavljuje  naučne i stručne radove u časopisima, izlaže na naučnim skupovima i simpozijumima, a povremeno piše i za dnevne listove u Republici Srpskoj. Kao polje  interesovanja u profesiji posebno izdvaja  istraživački rad na teme iz muzičke pedagogije,  metodike muzičke nastave i muzikologije.  

 

Bibliografija

Bjelobrk Babić, O. i Đurđanović, M. Primjer obrade nastavne jedinice – put ka motivisanju učenika za aktivno slušanje muzike. (Rad u pripremi za štampu, časopis Muzika, časopis za muzičku kulturu).

Бјелобрк Бабић, О. и Драгић, Ж. (2014). Како ученици доживљавају и вреднују наставу музичке културе? (апстракт са 1. Међународне научно-стручне конференције M-inistar, МУЗИКА-Извођаштво, Наука, Интердисциплинарност, Стваралаштво, Теорија, Аналитика, Развој, књига сажетака, Музичка академија Источно Сарајево 21.–22. новембар 2014.) (Рад у припреми).

Бјелобрк Бабић, О. и Амиџић, Б. (2014). Примјер обраде наставне јединице из Вокално-инструменталне музике примјеном Power Point-a. У Зборнику радова Учитељског факултета у ПризренуЛепосавић, књига 8,(стр.231–241). Лепосавић: Универзитет у Приштини, Косовска Митровица.

Бјелобрк Бабић, О., Шушњар, В. и Шушњар, В. (2014). Личност и новокомпонована народна музика као странпутица друштва, (не)квалитет текстова. Svarog, naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke br. 8, str. 320–333.

Сарајлић, Д., Павловић, Б. и Бјелобрк Бабић, О. (2014). Музичке игре тактилног контакта и њихов значај у раду са дјецом узраста до три године. Велес, Република Мaкедонија,12. Мегународна научно стручна конференција. (рад излаган на поменутој конференцији, у припреми за штампу).

Бјелобрк Бабић, О. (2013). Евалуација исхода учења из наставног предмета Вокално-инструментална музика. Норма, часопис за теорију о праксу васпитања и образовања, бр. 1, стр.129–142. 

Бјелобрк Бабић, О. (2012). Модел иновативне вјежбе – примјер обраде наставне јединице из наставног предмета Вокално-инструментална музика. У Зборнику радова Учитељског факултета у ПризренуЛепосавић, књига 6. Лепосавић: Универзитет у Приштини, Косовска Митровица. 

Bjelobrk  Babić, O. i Đurđević, S. (2012). Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi. Naša škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 61/ 231, стр. 145–152.

Сузић, Н., Станковић-Јанковић,Т., Бјелобрк Бабић, О. и Ђурђевић, С. (2012). Ставови студената и наставника о болоњском процесу десет година послије. У зборнику радова Образовање и савремени универзитет, Наука и савремени универзитет 1, (стр. 165–179). Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. 

Бјелобрк Бабић, О. и Сарајлић, Д. (2012). Самопроцјена студената учитељског студија о исходима учења у оквиру наставног предмета Вокално-инструментална музика. У зборнику радова Настава и учење, циљеви, стандарди, исходи (стр. 637–652). Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу. 

Бјелобрк Бабић, О. (2012). Примјер обраде наставне јединице из Историје музике примјеном Power Point-a.  Muzika (Мusic), časopis za muzičku kulturu br. 1/2 (39/40), стр. 97–104. 

Бјелобрк Бабић, О. (2012). Учитељ у савременој настави музичке културе. Наша школа, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања бр.1–2, стр. 81–102. 

Бјелобрк Бабић.О. (2011/2012). Развој концерта до Моцарта и Моцартов тип класичног концерта. Нова зора, часопис за књижевност и културу бр.32/33, стр. 289–294. 

Станковић-Јанковић, Т .Сузић, Н. Ђурђевић, С. и Бјелобрк Бабић, О. (2011). Ставови о европским стандардима и компетенције за доношење одлука. У зборнику радова  Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес, књига 12 (стр. 189–212). Бања Лука: Филозофски факултет. (Учешће на Научном скупу–Бањалучки новембарски сусрети– Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес). 

Бјелобрк Бабић. О., Станковић-Јанковић, Т. и Ђурђевић, С. (2011). Ставови ученика према настави музичке културе. У зборнику радова Настава и учење, стање и проблеми, (стр. 597–610). Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу. 

Бјелобрк Бабић, О. (2011). Јулио Марић – диригент, композитор и музички педагог. Радови,  часопис за хуманистичке и друштвене науке  бр.14, стр.181–196. 

Бјелобрк, О. (2010). Специфичности културног развоја Босне и Херцеговине од завршетка Другог свјетског рата до данас, с посебним освртом на развој музичке умјетности. Нова зора, часопис за књижевност и културу бр. 25/26, стр. 393–399. 

Бјелобрк. О. (2010). Живот и дјело Војина Комадине (наставак). Нова зора, часопис за књижевност и културу  бр. 27, стр. 333–342. 

Бјелобрк, О. (2009/10). Живот и дјело Војина Комадине. Нова зора, часопис за књижевност и културу бр. 24, стр. 339–349. 

Бјелобрк, О. (2006). Особености третмана форме концерта и симфоније у дјелима Војина Комадине – магистарска радња. Источно Сарајево: Музичка академија (рецензија академика Дејана Деспића и рецензија др Бранке Радовић у прилигу)