Zbornik radova “Muzika u društvu”, 1998

1. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 29-30. oktobar 1998.

“MUZIKA U DRUŠTVU” ZBORNIK RADOVA

ISBN 9958-9591-0-0

Izdavač: Muzikološko društvo FBiH

Sarajevo, 1999.

Urednik:
Ivan Čavlović

Uredništvo: Ivan Čavlović, Vinko Krajtmajer, Mirsad Pinjo

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ / 7

SAVREMENI VIDOKRUG UMJETNOSTI KAO IZRAZ ŽIVOTA ČOVJEKA. IVAN FOCHT: KRITIKA SEMANTIČKOG VIDOKRUGA MUZIKE Fatima Lačević / 9

MUZIČKI ŽIVOT U SREDNJOVJEKOVNOM BOSANSKOHERCEGOVAČKOM DRUŠTVU Boris Nilević / 33

ASPEKTI MUZIČKOG ŽIVOTA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOBA TURSKE UPRAVE Alma Zubović / 38

NEKI PROBLEMI MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI Ivan Čavlović / 53

GLAZBA U FUNKCIJI / KAO FUNKCIJA KRIZOM POREMEĆENE INFRASTRUKTURE Eva Sedak / 62

ZAŠTO VOLIMO SIMFONIJSKO KOLO? Nikša Gligo / 82

GLAZBENA HISTORIOGRAFIJA S POČETKA 20. STOLJEĆA NA PRIMJERU KRATKE POVIJESTI GLAZBE STJEPANA HADROVIĆA Sanja Majer-Bobetko / 95

ABSORPCIJA KOMPOZITORA – NOVIH REPATRIJANATA U IZRAELU Dušan Mihalek / 107

MUZIKA U ŠKOLSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I ODNOS UČENIKA PREMA NJOJ Selma Ferović / 119

ULOGA OPŠTE EDUKACIJE NA UNIVERZITETIMA U SAD. PRIMJER UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY Rajna Klaser / 133

LITURGIJSKA TRADICIJA U STAROJ I SABORNOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI U SARAJEVU Milorad Milić / 142

ZDRAVO TIJELO ISUSOVO fra Slavko Topić / 148

TRANSFORMACIJA TRADICIONALNOG OBLIKA ILAHIJA U DANAŠNJOJ MUZIČKOJ PRAKSI BOSNE I HERCEGOVINE Maja Baralić / 162

TRADICIONALNA MUZIKA I SAVREMENI TURIZAM. KONFRONTACIJA ILI KOEGZISTENCIJA Dragoslav Dević / 168

BOSANCI U BEČU – TRADICIONALNA MUZIKA U IZBJEGLIŠTVU Ursula Hemetek, Sofija Bajraktarević / 125

MUZIČKI IZRAZ BH DIJASPORE U SLOVENIJI Vesna Andree-Zaimović / 186

TRADICIONALNA NARODNA MUZIKA U GRADSKIM I SEOSKIM DRUŠTVENIM ZAJEDNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE Miroslava Fulanović-Šošić / 195

UTJECAJ MEDIJA NA PROMJENE U NAČINU INTERPRETACIJE SEVDALINKE Tamara Karača / 201

CIGANI I JEDNA ZANIMLJIVA TRADICIONALNA MUZIČKA PRAKSA Vinko Krajtmajer / 208

GLASBA MANJŠINE – IDENTIFIKACIJSKI SIMBOL VEČINE? Marko Terseglav / 213

AUTORI / 223