Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2010.

7. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 28-30. oktobar 2010.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 978-9958-689-02-4

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH
Muzička akdemija u Sarajevu

Sarajevo, 2012.

Urednici: Jasmina Talam, Fatima Hadžić, Refik Hodžić

 

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ / 9

Muzikologija

MUZIKA U KONTEKSTU – EKSKLUZIVNO I STVARNO ILI MUZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI U VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE Ivan Čavlović / 11

“GRAĐANSKO DRUŠTVO” – NUKLEUS RAZVOJA ZAPADNOEVROPSKE MUZIČKE KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE U AUSTROUGARSKOM PERIODU Lana Paćuka / 19

“CVIJEĆE SA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH LIVADA”: NACIONALNI IDENTITET I MUZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI U VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE (1878–1918) Fatima Hadžić / 27

PJEVAČKA DRUŠTVA U TUZLI ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI Miradet Zulić / 35

GLAZBA KOJA BUDI USPAVANI NARODNI DUH: ORKESTRI LIMENE GLAZBE U HERCEGOVINI U PERIODU AUSTROUGARSKE UPRAVE Mirela Milićević Šečić / 43

ČEŠKI MUZIČARI U JUŽNOSLAVENSKIM ZEMLJAMA HABZBURŠKE MONARHIJE OD 1861. DO 1914. GODINE Jernej Weiss / 54

ČESI I ČEŠKA GLAZBA U SPLITU OD 1860. DO 1918. GODINE Miljenko Grgić / 63

FRAGMENTI IZ GLAZBENOG ŽIVOTA U ISTRI ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE: OSVRT NA PAZINSKI KOTAR (1900–1918) Ivana Paula Gortan-Carlin / 81

GLAZBA U RAZDOBLJU AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE: MULTINACIONALNI GLAZBENI IDENTITET PULE POČETKOM 20. STOLJEĆA Lada Duraković / 94

KONVENCIJE I INDIVIDUALNOST NA MARGINAMA UMIRUĆE MONARHIJE. NEKI ASPEKTI SOLO POPIJEVKI JOSIPA HATZEA Marija Benić Zovko / 109

PRILOG ČITANJU PREZIMENA MATE BANJALUČANINA Mirna Marić / 118

FLUXUS IS NOT DEAD. PRIMJER GENERATIVNE UMJETNOSTI BRIANA ENOA U PROSTORU ZVUČNE I LIKOVNE POSTMODERNE Amila Ramović / 125

Etnomuzikologija

 HISTORIJSKE ZBIRKE PHONOGRAMMARCHIV U BEČU – NEKA RAZMIŠLJANJA O BAVLJENJU NEMATERIJALNOM BAŠTINOM I NJENOM PREDSTAVLJANJU Gerda Lechleitner / 135

HISTORIJSKI SNIMCI BOSANSKE MUZIKE U NJEMAČKIM ARHIVIMA Sussane Ziegler / 142

HISTORIJSKI IZVORI ZA ISTRAŽIVANJE MUZIKE BALKANSKIH DOSELJENIKA U TURSKOJ Belma Kurtişoğlu, Erhan Bayram / 153

HRVATSKA ISKUSTVA U IMPLEMENTACIJI UNESCOVE KONVENCIJE ZA OČUVANJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE Tvrtko Zebec / 160

MAKEDOSNKI MODEL OČUVANJA NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE Ivona Opetcheska Tatarchevska / 165

ŽENSKO POLIFONO PJEVANJE SJEVEROZAPADNOG PORTUGALA Anne Caufriez / 177

ZAŠTITA “KULTURNOG PROSTORA” MALAJSKOG MUSLIMANSKOG DRUŠTVA I UČENJE O SVIJETU U SINGAPURU Larry Francis Hilarian / 184

KRATAK UVOD U TRADICIJU “KABA ZURNA” U ZAPADNOJ ANADOLIJI Ali Fuat Aydin / 193

ISLAMSKA POPULARNA MUZIKA U TURSKOJ: GLOBALNA / LOKALNA VEZA Ayhan Erol / 199

ODNOS INSTRUMENTALNE I VOKALNE MUZIKE U SLOVAČKOJ NA SLUČAJU SVIRANJA I PJEVANJA U OBLASTI PODPOL’ANIE Bernard Garaj / 206

MEKAM U KAHNEWÁ:KE: BOSANSKA JEVREJKA ŽENA U KANADSKOM INDIJANSKOM REZERVATU Judith R. Cohen / 214

O ISTORIJSKIM IZVORIMA O TRADICIONALNOJ PLESNOJ PRAKSI SRBA U AUSTROUGARSKOJ MONARHIJI Selena Rakočević / 228

REĆI NEIZRECIVO: OTKRIVANJE “MRAČNE STRANE” U STUDIJI USPAVANKI Katarina Juvančič / 236

LEGATURA ADRIATICA. DUGOTRAJNA POVEZANOST GRADSKIH PUČKIH GLAZBI DALMACIJE I SJEVERNE ITALIJE Jakša Primorac / 247

ŽIVOT I OBIČAJI ČLANOVA ISLAMSKE VERSKE ZAJEDNICE U POGLEDU ETNIČKE STRUKTURE VOJVODINE Vesna Ivkov / 268

STAPANJE KULTURALNIH VJEROVANJA, MUZIKE I LIJEČENJA: PREMA MEDICINSKOJ ETNOMUZIKOLOGIJI U ŠRI LANKI Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona / 277

PROCES PROMJENA VOKALNO-INSTRUMENTALNIH U INSTRUMENTALNO-VOKALNE OBLIKE U AUSTRIJSKOJ NARODNOJ MUZICI Rudolf Pietsch / 287

PERCEPCIJA TURAKA I ISTOKA U NARODNOJ MUZIČKOJ TRADICIJI NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE Tamara Karača-Beljak, Jasmina Talam / 297

Muzička pedagogija

 KREATIVNOST U NASTAVNOM PROCESU: PREDUVJET I ISHOD SUVREMENOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA Sabina Vidulin-Orbanić / 302

OBRAZOVNI SOFTVERI U NASTAVI GLAZBE Snježana Dobrota / 314

SLOBODNI RITAM ILI PROMJENA METARSKOG PRISTUPA ORGANIZACIJE TRAJANJA U NASTAVI SOLFEGGIA Davorka Radica / 324

MOTIVACIJA I KREATIVNOST U NASTAVI MUZIČKE/GLAZBENE KULTURE Valida Akšamija-Tvrtković / 336

UTJECAJ GRAFIKE NA KREATIVNI ISKAZ U MUZIČKOJ EDUKACIJI Senad Kazić / 343

PERCEPCIJA UDŽBENIKA IZ HARMONIJE – KREATIVNO-METODIČKI ASPEKTI Refik Hodžić / 355

NOVI TRENDOVI U ALGORITAMSKOM KOMPONOVANJU Zlatko Baracskai / 361