Zbornik radova “Muzika u društvu”, 2002.

3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 24-26. oktobar 2002.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISBN 9958-9591-3-5

Izdavači: Muzikološko društvo FBiH
Muzička akdemija u Sarajevu

Sarajevo, 2003.

Urednik:
Ivan Čavlović

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ / 7

Muzikologija

STVARALAŠTVO U UMJETNOSTI – ŠTO JE STVARALAŠTVO U MUZICI? Fatima Lačević / 9

NEKI ASPEKTI DJELOVANJA RUDOLFA MATZA NA PODRUČJU CRKVENE GLAZBE U SVJETLU SKLADATELJEVA DRUŠTVENOG ANGAŽMANA Rozina Palić Jelavić / 22

MUZIČKO-INFORMACIJSKI CENTAR SLOVENIJE – OSNIVANJE I DJELOVANJE Franc Križnar / 36

GISS – MUZIČKI INFORMATIVNI CENTAR SLOVENIJE, ILI, ZAŠTO I KAKO POSTATI MUZIČKO SASTAJALIŠTE “BROJ JEDAN” Jasna Vidaković / 42

MUZIKA U DRUŠTVU – DRUŠTVO U DISKURSIMA MUZIKE. VIDOVI INTER/KON/TEKSTUALNOSTI Tatjana Marković / 45

PROUČAVANJE RELIGIJSKIH ELEMENATA U NAŠOJ SAVREMENOJ MUZICI Ira Prodanov / 50

UGROŽENE TRADICIJE? SAVREMENA POPULARIZACIJA KLASIČNE MUZIKE Cornelia Szabó Knotik / 56

 

Muzikologija u BiH

DRUŠTVENA ULOGA GLAZBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI U DOBA OTOMANSKE UPRAVE Alma Zubović / 61

PRILOG GRAĐI ZA GLAZBENU POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE Mirna Marić / 72

LEKCIONARI BOSANSKIH FRANJEVACA I GLAZBA Gorana Doliner / 81

ASPEKTI MUZIČKOG ŽIVOTA U SJEVEROZAPADNOJ BOSNI U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE UPRAVE (1878–1918) Refik Hodžić / 91

MUZIKA ZA KLAVIR U BOSNI I HERCEGOVINI Merima Purić Čaušević / 96

SARAJEVSKA FILHARMONIJA U PERIODU 1923-41. KROZ PUBLICISTIKU. UTICAJ NA RAZVOJ MUZIČKE KRITIKE Mirsad Pinjo / 104

SARAJEVSKO RAZDOBLJE MLADENA POZAJIĆA Marija Riman / 112

MUZIČKA POLITIKA NA JAVNOM RADIJSKOM SERVISU BOSNE I HERCEGOVINE – MUZIKOLOŠKI IZAZOV U SPECIFIČNOJ POSLIJERATNOJ STVARNOSTI Vesna Andree Zaimović / 125

UGODNO I PRILAGODLJIVO: TRANZICIJSKO STANJE U BH. MUZIČKOJ PRAKSI I NAUCI Ivan Čavlović / 132

 

Etnomuzikologija

 UTICAJ FUNKCIJE NA OBLIKOVANJE TRADICIONALNIH NARODNIH PJESAMA U RURALNIM DRUŠTVENIM ZAJEDNICAMA BIH Miroslava Fulanović Šošić / 140

“PRINSU-N J’IOC” – POIGRAVANJE DJEVOJAKA I MOMAKA, OBIČAJ RUMUNA U VOJVODINI, JUGOSLAVIJA Nice Fracile / 148

HAGADA U MAKEDONSKOM NARODNOM PJEVANJU Branka Bugariska / 156

KAMO IDEMO? ZAŠTO SE ODRIČEMO VLASTITOG TRADICIJSKOG IZRIČAJA? Tamara Karača / 167

ZABORAVLJENI KOVČEG S BLAGOM – PRVI GRAMOFONSKI SNIMCI SVIH VREMENA U SARAJEVU, MAJ-JUNI 1907. Risto Pekka Pennanen / 170

ANALIZA RITMOVA MUZIČKIH ODGOVORA (REAKCIJA) Stephen Blum / 176

 

Muzička pedagogija

MUZIKA KAO JEZIK DRUŠTVA Bo Tobiasson / 184

UVOĐENJE NARODNE MUZIKE U TOKU ZADNJE TRI GODINE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA: CASE STUDIJA IZ SLOVENSKIH GORICA Inge Šipek Vodnjov / 189

SOLFEGGIO: KREATIVNI TRANSFER U KORELACIJI SA SRODNIM OBLASTIMA Senad Kazić / 199

PSIHOLOGIJA VJEŽBANJA NA INSTRUMENTU Miradet Zulić / 206

SNAGA MUZIKE U PROCESU EDUKACIJE Selma Ferović / 211