Muzika 2014/1

MUZIKA / MUSIC

ČASOPIS ZA MUZIČKU KULTURU / MAGAZINE FOR MUSIC CULTURE

godina / year XVIII • broj / number 1 • Sarajevo 2014.

 

UDK /UDC: 78:781 (05)

ISSN: 1512-5297

 

SADRŽAJ

 

NAUČNI ČLANCI – SCIENTIFIC PAPERS

Senka HODŽIĆ: Pozicija i značaj djelatnosti Miroslava Špilera u muzičkom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine

Summary: Position and importance of Miroslav Špiler’s activity in the music life of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina

Nerma HODŽIĆ-MULABEGOVIĆ: Modalitet u nastavi solfeggia

Summary: Modality in teaching solfeggio

Timkehet TEFFERA: Honoring music legend Asnaketch Worku

Rezime: Muzičkoj legendi Asnaketch Worku u čast

 

STRUČNI ČLANCI – EXPERT PAPERS

Refik  HODŽIĆ:  Pristup  harmonijskoj  analizi  –  tumači  harmonijskih znakova

Summary: Approach to harmonic analysis – harmonic symbol interpreters

Ozrenka  BJELOBRK  BABIĆ  –  Miomira  ĐURANOVIĆ:  Put  ka motivisanju učenika za aktivno slušanje muzik.

Summary: Towards Motivating Students to Active Music Listening

Lejla ŠEHIĆ: Rad na ovladavanju izvođačkim stresom

Summary: Work on Mastering Performing Stress

 

SAŽECI RADOVA PRIZNANJA – SUMMARIES OF ACKNOWLEDGEMENT PAPERS

Esma  SULEJMANAGIĆ:  Karakteristike  bosanskohercegovačke  flautističke škole / Characteristics of The Bosnian Flute School

 

PUBLICISTIKA – JOURNALISM

Goran  Sučić: POLI-ART,  Glazbena  vizualizacija  –  Likovna  slušaonica, Synopsis  d.o.o.,  Zagreb  2013,  286  str.,  ISBN  978-953-7035-94-5 (Merima ČAUŠEVIĆ)

Senad Kazić: Solfeggio: historija i praksa, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija  u  Sarajevu,  Institut  za  Muzikologiju,  Sarajevo  2013, str. 199, ISBN 978-9958-689-06-2 (Ivan ČAVLOVIĆ)

Jasmina  Talam:  Folk  Musical  Instruments  in  Bosnia  and  Herzegovina, Cambridge Scholars Publishing, New Castle Tyne 2013, str. 258, ISBN-10:  1443849669,  ISBN-13:  978-1443849661  (Tamara  KARAČA BELJAK)

Ivan Čavlović: Muzički oblici i stilovi s Analizom muzičkog djela, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, Institut za Muzikologiju, Sarajevo 2014, str. 744, ISBN 978-9958-689-10-9 (Amra BOSNIĆ)

Tamara Karača Beljak: Zvučni krajolici – pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, Institut  za  Muzikologiju,  Sarajevo  2014,  str.  160,  ISBN  978-9958-689-08-6 (Jasmina TALAM)

CD: Djela bosanskohercegovačkih kompozitora, Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2013 (Senka HODŽIĆ)

Nova djela horske muzike bosanskohercegovačkih autora (Senad KAZIĆ)

Redovna godišnja i izborna skupština Muzikološkog društva FBiH (Esma SULEJMANAGIĆ)

Završen prvi Tempus projekt u oblasti muzike InMusWB –Interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with European perspective (2011–2014) (Fatima HADŽIĆ)

Nezaboravno glazbeno iskustvo na šest žica. Sarajevo International Guitar Festival 2014 (Mateja MILIČEVIĆ, Ivana VUČIČEVIĆ)

Sve  u  SVEM-u:  Pet  koncerata  koji  su  obilježili  2014.  godinu!  (Esma SULEJMANAGIĆ)

Majske muzičke svečanosti 2014! (Senka HODŽIĆ)

Hronika muzičkog života u Sarajevu. Januar–Juni 2014. (Senka HODŽIĆ)

Hronika muzičkog života u Zenici. Januar–Juni 2014. (Ema UZUNOVIĆ-STOJANOVIĆ)

 

IN MEMORIAM

ZDRAVKO VERUNICA (Ivan ČAVLOVIĆ)

AUTORI – CONTRIBUTORS