Lidija Vladić-Mandarić

BIOGRAFIJA

Lidija Vladić-Mandarić rođena je u Mostaru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završenoga Pedagoškoga fakulteta u Mostaru 2000. (smjer biologije i kemije), postaje magistrom struke glazbene kulture i etnomuzikologije (nakon završenog I. i II. ciklusa) 2010. godine na Studiju glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu doktorira 2017. godine, na području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija. Trenutačno obnaša dužnost pročelnice Studija glazbene umjetnosti FPMOZ Sveučilišta u Mostaru.

Članci u časopisima, zbornicima radova:

(2017.) Najprovokativniji mislilac F. W. Nietzsche (1844.–1900.) i kontroverzna figura glazbe XIX. stoljeća R. Wagner (1813.–1883.) (U suautorstvu s I. Rumack) Suvremena pitanja – u tisku; (2016.) Popularna glazba u ogledalu različitih teorija (U suautorstvu s M. Pehar). Suvremena pitanja. god. XI. br. 22. 91-112 (ISSN 1840-1252; UDK 78.011.26; 316.74:78); (2015.) Akustika glazbe (U suautorstvu sa S. Brkić) 1. Međunarodna naučno-stručna konferencija Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. M-INISTAR (Zbornik radova) 117-129 (ISBN 978-99955-634-6-2); Povodom 10. godina postojanja Studija glazbene umjetnosti FPMOZ u Mostaru – od Odjela glazbene kulture do Studija glazbene umjetnosti (U suautorstvu sa M. Bazina, D. Milas) Suvremena pitanja. god. X. br. 20. 9-37 (ISSN 1840-1252; UDK 378.4(497.6)); Glazbenička aktivnost Vlade Miloševića (1901.–1999.) – prilog skici za portret. Educa. god. VIII. br. 8. 205-216 (ISSN: 1840-3301); Povijest i razvoj blues-a (U suautorstvu sa A. Plosko). Naučni skup s međunarodnim učešćem: Nastava i nauka u vremenu i prostoru. Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica (Zbornik radova) 717-744 (ISBN 978-86-84143-46-6); Vokalna glazbena tradicija Kreševa, Fojnice i Busovače (U suautorstvu sa D. Milas) Suvremena pitanja. god. X. br. 19. 161-178 (ISSN 1840-1252; UDK 398.8(497.6)); (2014.) Gospel muzika (U suautorstvu sa A. Plosko) Educa. god. VII. br. 7. 161-173 (ISSN: 1840-3301; UDK 783 (73)); Radničko kulturno-umjetničko društvo Abrašević u Mostaru. Educa. god. VII. br.7. 175-186 (ISSN: 1840-3301; UDK 061.237:7.07 (497.6 Mostar)); (2013.) Etnomuzikologija u svom povijesnom razvoju. Medijski dijalozi. No15. Vol. 6. 629-545. Crna Gora/Podgorica: NVU „IMC“ – Istraživački medijski centar (ISSN 1800-7074); Glazbeni život Mostara u 20. stoljeću u svjetlu institucionalno organizirane djelatnosti. Naučni skup Nauka i tradicija (Međunarodni zbornik radova s naučnog skupa Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu) 137-151 (ISBN 978-99938-47- 47-2); (2010.) Glazbeni život Mostara u prvoj polovini XX. stoljeća(U suautorstvu sa I. Tomić Ferić) Hum. br. 6. 312-346 (ISSN 1840-233X).

Programske knjižice za umjetničke koncerte i nosače zvuka:

(2017.) Koncert studenata i nastavnika Studija glazbene umjetnosti FPMOZ u sklopu 4. projekta Jesen na FPMOZ. Tisak: FPMOZ; J. S. Bach: Koncert za klavir i orkestar u d-molu; G. B. Pergolesi: Koncert za flautu i gudače u G-duru. Tisak: FPMOZ; G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Tisak: FPMOZ; Koreografski koncert Naracije i operacije u HNK Mostar u režiji Ivana Lea Leme. Tisak: FPMOZ; Etno u klasičnoj glazbi. Koncert studenata i nastavnika Studija glazbene umjetnosti FPMOZ u sklopu 3. znanstveno-umjetničkoga projekta Jesen na FPMOZ. Zagreb – Matica hrvatska. Tisak: Matica hrvatska Zagreb; Koncert studenata i nastavnika Studija glazbene umjetnosti u sklopu 3. znanstveno-umjetničkoga projekta Jesen na FPMOZ na Muzičkoj akademiji u Zagrebu – dvorana Blagoje Bersa.  Tisak:Muzička akademija Zagreb; (2016.) Korizmeni koncert – Agnus Dei. Tisak: Ustanova „Založba kralja Tomislava“ u Čapljini; (2015.) Božićni koncert Santa Claus is coming to….Imotski. Tisak: Sveučilište u Imotskom; Koncert studenata i nastavnika Studija glazbene umjetnosti povodom 10. obljetnice postojanja u sklopu 2. projekta Jesen na FPMOZ. Tisak na hrvatskom i engleskom jeziku: FPMOZ; Ave Maria. Tisak: Franjevačka crkva u Mostaru; Mozart Krunidbena misa – Vivaldi Gloria. Mostarsko proljeće 2015. – XVII. dani Matice hrvatske. Kandija digitalni tisak; Korizmeni koncert Miserere mei, Deus. Tisak: Franjevačka crkva u Mostaru; (2014.) Adventski koncertVeni Emmanuel. Kandija digitalni tisak; (2013.) Zborske skladbe hrvatskih skladatelja. Programska knjižica za promotivni nosač zvuka (CD) Aka­demskoga pjevačkoga zbora Sveučilišta u Mostaru. Kandija digitalni tisak.

Konferencije, okrugli stolovi, promocije:

(2017.) Promocija knjige Ganga – S izvora glas na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (amfiteatar Vjekoslav Klajić); (2016.) Okrugli stol za nacrte dokumenata ZJNPP-a za umjetničko područje (glazbena kultura / glazbena umjetnost) definirano na ishodima učenja. Hotel Ero u Mostaru; (2015.) Naučni skup s međunarodnim učešćem: Nastava i nauka u vremenu i prostoru. Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić Univerzitet u Prištini – Koso­vska Mitrovica. Interdisciplinarna sekcija. Učiteljski fakultet. Izlaganje na temu: Nastanak i razvoj blues-a;(2014.) 1. međunarodna naučno-stručna konferencija i stručno usavršavanje: M-INISTAR (MUZIKA-Izvođaštvo, Nauka, Interdisciplinarnost, Stvaralaštvo, Teorija, Analitika, Razvoj) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sekcija: Interdisci­plinarnost. Izlaganje na temu: Akustika glazbe;(2013.) Međunarodni naučni skup Nauka i globalizacija Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sekcija za Pedagogiju, podtema: Vaspitanje i globalizacija. Izlaganje na temu: Globalizacija, glazba i odgojne vrijednosti; (2012.) Međunarodni naučni skup povodom dana Fakulteta: Nauka i tradicija  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sekcija za Historiju, podtema: Historija i tradicija. Izlaganje na temu: Glazbeni život Mostara u svjetlu institucionalno organizirane djelatnosti.

Projekti, seminari (radionice), glazbene tribine, prezentacije:

(2017.) 4. znanstveno-umjetnički projekt Jesen na FPMOZ – članica organizacijskoga odbora; Glazbena radionica na Studiju glazbene umjetnosti FPMOZ za djecu predškolske dobi iz vrtića Mrvica u suradnjis asistentima i studentima Studija predškolskoga odgoja FPMOZ – organizatorica i voditeljica; Prva glazbena tribina studenata matičnoga Studija glazbene umjetnosti u Mostaru i dislociranoga Studija glazbene umjetnosti u Kreševu – organizatorica; (2016.) Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Izrada zajedničke jezgre nastavnih planova i programa (ZJNPP) – ekspertica na području glazbene kulture / umjetnosti definirane na ishodima učenja, u cilju uvođenja konzistentnosti među obrazovnim razinama (Službeni glasnik BiH, broj 37/17); (2014.) 1. znanstveno-umjetnički projekt Jesen na FPMOZ – članica organizacijskoga odbora; (2013.-2017.) Dani otvorenih vrata na Studiju glazbene umjetnosti – organizatorica; (2012.–2015.) Seminar folklora Hrvata u BiH u organizaciji UHAKUD u BiH. Osnove glazbene umjetnosti – Notno pismo – prezentacija uz aktivno učešće sudionika seminara.

Članstva:

(2017.) Matica hrvatska (ogranak Mostar); (2015.) Hrvatsko muzikološko društvo; Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine; International Council for Traditional Music (ICTM) – Međunarodni komitet za tradicijsku glazbu