news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.

 

Teme su bile sljedeće:

1. Muzikologija

Muzika u društvu: Aspekti istraživanja muzike malih naroda

2. Etnomuzikologija

Muzika u društvu: Etnomuziloški pristup

3. Muzička pedagogija

Kreativni tranfer u savremenom muzičkom obrazovanju

 

Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“

 

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 27-30.10.2020.

Poziv za radove

 

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 12. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“. Simpozij tradicionalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju akutnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ tokom 2022. godine (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

 

Prijave slati na prijavnom obrascu do 10. aprila 2020. na e-mail adresu info@muzikolosko-drustvo.ba.  Prijavni obrazac možete preuzeti u .doc i .pdf formatu.

Cjelokupan poziv također možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim radovima objaviti do 1. maja 2020. na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba). Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju bit će objavljene nakon ovog datuma.

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na info@muzikolosko-drustvo.ba ili putem telefona +387 62 971 174.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite zainteresiranim kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru!

 

 

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Zdravko Blažeković, The Graduate Center, City University of New York

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dr. David Clampitt, School of Music, Ohio State University

Dr. Merima Čaušević-Purić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Akademik Nikša Gligo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Hukić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerzitet u Ljubljani

Dr. Leon Stefanija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Ena Brdar Plakalo, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Maja Baralić Materne, Javni RTV servis BIH

Dr. Ivan Čavlović, prof. emer, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Refik Hodžić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Lamija Hasković, Osnovna muzička škola Mladen Pozajić

Dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Mirza Kovač, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Naida Kuljuh, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Mr. Nermin Ploskić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Amila Ramović, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu, Predsjednica OO

 

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo ažurirati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranicaFacebookTwitterInstagram

 

 

B5 Ai

 

 

 

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150-200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba, najkasnije do 15. marta 2020. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/

 

Muzikološko društvo FBiH

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ISSN: 1512-5297 (print)

ISSN: 2490-2489

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva” autorice dr. Lane Paćuka

5dbac86e-458c-4b71-9a2c-7b820a0a0a78-knjiga-zenski-identiteti-u-muzickom-zivotu-austrougarskog-sarajeva-preview

Stranice Ženskih identiteta, čije su publiciranje podržali Austrijski kulturni forum te Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, daju uvid u jedno od kulturološki najdinamičnijih razdoblja u historiji BiH ukazujući da su žene bile glavne nositeljice muzičke prakse pristigle s dolaskom austrougarske uprave.

Promocija knjige Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka bit će održana u utorak, 5.11.2019. godine u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića s početkom u 19 časova. Knjiga zasnovana na primarnim muzikološkim izvorima te istraživanjima sprovedenim u arhivima u BiH, Hrvatskoj, Austriji i Mađarskoj, ubraja se u prvu domaću muzikološku publikaciju koja se bavi položajem, značajem i ulogom žena u razvoju muzičkog života Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Autorica knjige, dr. Lana Paćuka, pripada mlađoj generaciji bosanskohercegovačkih muzikologa, a do sada je objavila preko 20 naučno-istraživačkih radova, izloženih na simpozijima i naučnim konferencijama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Godine 2014. imenovana je za glavnu i odgovornu urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Trenutno djeluje kao profesorica i šefica Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Promocija knjige “Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva autorice dr. Lane Paćuka

Utorak, 5. novembar 2019. u 19.00 sati

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića

Učestvuju:
dr. Tamara Karača Beljak
dr. Jasmina Talam
dr. Fatima Hadžić
dr. Lana Paćuka
Maja Ačkar Zlatarević, klavir

Promocija knjige, plakat_1

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.
Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.
Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba,  najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.
Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/
Repost: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/vijesti/

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA

Godišnja skupština Muzikološkog društva održana je u srijedu, 22. maja 2019, s početkom u 18 sati, u Maloj sali Muzičke akademije UNSA. Sjednicu je vodio predsjedavajući dr. Senad Kazić.

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju koje je predstavila predsjednica Društva dr. Amila Ramović, praćeni pozitivnim izvještajem Nadzornog odbora, koji nije utvrdio nepravilnosti u radu Društva u protekloj godini, koji je iznijela predsjednica Odbora dr. Jasmina Talam. Predsednik Vijeća časti dr. Refik Hodžić izvijestio je Skupštinu da se Vijeće časti nije susretalo u protekloj godini jer nisu utvrđene povrede Kodeksa časti.

Izvještajni dio sjednice, koji je primarno bio vezan uz aktivnosti oko održavanja 11. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu (25-28. 10. 2019), praćen je i svečanim dijelom u kojem su predstavljena recentna izdanja Društva. Novi broj Časopisa za muzičku kulturu Muzika (I/2018) predstavila je urednica dr. Lana Paćuka. Zbornike 10. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, objavljenog na bosanskom i engleskom jeziku, predstavile su dr. Amra Bosnić i dr. Naida Hukić, urednice izdanja. Dekan Muzičke akademije UNSA Senad Kazić istakao je značaj i zadovoljstvo zbog kontinuiteta saradnje Akademije i Društva u produciranju ovih izdanja.

U drugom dijelu zasjedanja predsjednica Društva dr. Ramović predstavila je smjernice za srednjeročno djelovanje društva (Linije djelovanja 2019-2022), u kojem su se, pored dugoročnih strateških projekata kakvi su Simpozij, Muzika i Zbornik, mapirale trase za nove redovne aktivnosti koje će se odvijati u skladu s ostvarenim uslovima. Među njima fokus je stavljen na proširenje programske, izdavačke i produkcijske djelatnosti, te snažnije involviranje članstva u radu u radnim sekcijama. U ovom kontekstu data je najava za predstojeće naučne skupove posvećene muzikologu ddr. Ziji Kučukaliću i bosanskohercegovačkom kompozitoru Ališeru Sijariću. Najavljena je i promocija knjige dr. Fatime Hadžić “Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija” objavljene u izdanju Institut za muzikologiju Muzičke akademije UNSA 2018. godine.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena i inicijativa potpredsjednika Društva prof. emer. dr. Ivana Čavlovića za pokretanje godišnje nagrade Muzikološkog društva za posebna ostvarenja u muzikologiji, te je shodno usvojen i Pravilnik o godišnjoj nagradi “Ddr. Zija Kučukalić”.

U završnom dijelu sjednice, imenovana je potpredsjednica Skupštine društva prof. Branka Vidović, a, uz usvojeni Pravilnik, imenovana je i Komisija za izdavaštvo Muzikološkog društva u sastavu dr. Valida Akšamija, dr. Ivan Čavlović (predsjednik)  i dr. Lana Paćuka.

Na ovoj sjednici Društva, članstvu se priključilo pet članova – članstvo je obnovila mr. Vesna Andree Zaimović, a novi članovi su mr. Ena Brdar-Plakalo, dr. Hanan Hadžajlić, mr. Nermin Ploskić i dr. Dino Rešidbegović.

Zapisnik sjednice vodila je Sekretarka Društva Lamija Hasković.

1a

24566c7

Godišnja skupština MDFBIH | Poziv članstvu

Redovna godišnja izvještajna skupština Muzikološkog društva FBIH će se održati u srijedu, 22.05.2019. s početkom u 18 sati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pozivaju se članovi Muzikološkog društva FBiH da učestvuju u radu Skupštine.

Nakon sjednice slijedi koncert Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije UNSA, organiziran u okviru Koncertne sezone MAS 2018/2019, u velikoj sali Muzičke akademije, s početkom u 20 sati.

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba,  najkasnije do 25. aprila 2019. Godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pripremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/  

Repost: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/vijesti/

naslovna WEB

Održan 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo Federacije BiH i Muzička akademija u Sarajevu realizirali su u Sarajevu od 25. do 27. oktobra 2018. godine 11. izdanje Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”, kao najznačajniji ovogodišnji projekt između dvije institucije u saradnji koja traje dvije decenije.

Simpozij je ove godine okupio 55 učesnika iz 9 zemalja na 18 sesija, a predstavio je istraživanja iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, u kontinuitetu stalne misije sistemskog i kritičkog promišljanja pitanja muzike u društvu.

Uz radne sesije, predavanja, radionice, koje su održane na Muzičkoj akademiji, Muzikološko društvo organiziralo je i tri koncerta kojim su predstavljena ostvarenja stvaralačke prakse bosanskohercegovačke muzike.

Prvi od njih bio je solo recital novoizabrane asistentice na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kompozitorice i flautistice Hanan Hadžajlić, predstavnice najnovije generacije bh. kompozitora. Recital za ozvučenu flautu/basflautu, traku i TransFlute modularne sisteme, naslovljen Flutrification, održan je na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u srijedu 24. oktobra.

Drugi je koncert bio je posvećen bh. kompozitorstvu 21. stoljeća, kojim se po prvi put umjesto historijskog pogleda fokus stavio na aktuelno stvaralaštvo, to jest djelovanje autora koji su “među nama”. Koncert Inter nos predstavio je djela savremenih bh. kompozitora, mahom profesora Akademije, među kojima su Belma Bešlić-Gal, Ivan Čavlović, Hanan Hadžajlić, Asim Horozić, Igor Karača, Živko Ključe, Dino Rešidbegović, Ališer Sijarić i Dario Vučić. Ovaj koncert održan je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u srijedu, 25. oktobra, a nastupili su Suzana Bevanda-Sijarić (klavir), Hanan Hadžajlić (flauta), Sakib Lačević (flauta), Azra Medić (klavir), Mirna Mlikota (flauta), Dragan Opančić (klavir), Sonja Radojković (klavir), Dino Rešidbegović (modularni sintetizator zvuka), Belma Šarančić-Nahodović (harmonika), i Vedran Tuce (klarinet).

Koncert je bio zaključak večeri svečanog otvorenja, budući da je neposredno prije njega održano predavanje irskog akademika Harryja Whitea (University College Dublin) naslovljeno Irska u europskom uhu: historijske koncepcije i miskoncepcije irske muzike.

Posljednji koncert Simpozija bio je posvećen je bh. tradicijskoj muzici: Ansambl Etnoakademik predstavio je ostvarenja bh. muzičke tradicije u Svečanoj dvorani Rektorata u Sarajevu u petak, 26. 10. 2018. Ovaj koncert slijedio je nakon predavanja ugledne etnomuzikologinje Razie Sultanove, profesorice na Cambridge University, naslovljeno Ne-rusko lice Rusije: muzika, omladina i migracije u post-sovjetskoj državi koji je bio finale simpozijskog programa (program simpozija dostupan je online:
https://issuu.com/mdfbih/docs/mdfbih_booklet_2018_final_za_web_pa).

Održavanje simpozija ostvareno je uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Kantona Sarajevo, Ambasade Irske, te Univerziteta u Sarajevu i Akademije scenskih umjetnosti.INTER NOS (8) INTER NOS (10) INTER NOS (11) INTER NOS (18) PRVI DAN (3) PRESS (17) INTER NOS (29) INTER NOS (26) INTER NOS (22) PRVI DAN (8) PRVI DAN (15) PRVI DAN (44) RAZIA SULTANOVA (10) Screenshot 2018-11-08 at 23.16.34 DRUGI DAN (15) FLUTRIFICATION (22) FLUTRIFICATION (33) HARRY WHITE (18) TRECI DAN (5)-min ETNOAKADEMIK (10)-min(1) ETNOAKADEMIK (16) ETNOAKADEMIK (2) DRUGI DAN (59) DRUGI DAN (36)

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PROGRAMSKA KNJIŽICA / PROGRAM BOOKLET

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM

naslovna WEB

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October 2018

 

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Od 9,00 h / From 9,00 h

 

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Fatima Hadžić

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

 

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2ndsession

11,30–12,30 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair: Ira Prodanov

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos između duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

Ivana Nožica: Recepcija savremene muzike u časopisu Zvuk – Sarajevski period (1967–1986)

 

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Amra Bosnić

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijske i ritamske permutacije gregorijanskog korala u skladbi Messa da RequiemMarina Santora (1754. – 1823.): glazbeno-analitički ocrt nepoznatog djela izdubrovačke glazbene baštine

 

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Senka Hodžić

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.) i Josip Raffaelli (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić ĆenanNobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

 

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

11,30–12,30 h

Soba / Room 10

Panel na b/h/s jeziku / Panel in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

 

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Valida Tvrtković Akšamija

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

 

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall, Academy of Music

Od / From 18,00 h

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

 

KONCERT BH UMJETNIČKE MUZIKE / CONCERT  OF BH ARTISTIC MUSIC

 

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Ivana Tomić Ferić

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

 

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1stsession

11,00–12,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Jasmina Talam

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

 

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

10,00–11,20 h

Soba / Room 10

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Amila Ramović

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

 

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5thsession

11,30–12,50 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator/ Chair:Vjera Katalinić

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

 

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

12,30–13,30 h

Soba / Room 10

Moderator / Chair:Amra Bosnić

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

 

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Drago Kunej

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6thsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Stanislav Tuksar

Vjera Katalinić: Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Prisutnost slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

 

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4thsession

13,45–14,45 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Refik Hodžić

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

 

Svečana sala Univerziteta u Sarajevu / Ceremonial Hall, University of Sarajevo[1]

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

 

KONCERT TRADICIONALNE BH MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BH MUSIC

 

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

Muzikologija 7. sjednica / Musicology 7th session

10,00–11,00 h

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Soba / Room 2

Moderator/ Chair:Ognjen Tvrtković

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

 

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5thsession

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Nerma Hodžić Mulabegović

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe[1] Univerzitet u Sarajevu. Adresa: Obala Kulina Bana 7/II