naslovna WEB

Održan 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo Federacije BiH i Muzička akademija u Sarajevu realizirali su u Sarajevu od 25. do 27. oktobra 2018. godine 11. izdanje Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”, kao najznačajniji ovogodišnji projekt između dvije institucije u saradnji koja traje dvije decenije.

Simpozij je ove godine okupio 55 učesnika iz 9 zemalja na 18 sesija, a predstavio je istraživanja iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije i pedagogije, u kontinuitetu stalne misije sistemskog i kritičkog promišljanja pitanja muzike u društvu.

Uz radne sesije, predavanja, radionice, koje su održane na Muzičkoj akademiji, Muzikološko društvo organiziralo je i tri koncerta kojim su predstavljena ostvarenja stvaralačke prakse bosanskohercegovačke muzike.

Prvi od njih bio je solo recital novoizabrane asistentice na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, kompozitorice i flautistice Hanan Hadžajlić, predstavnice najnovije generacije bh. kompozitora. Recital za ozvučenu flautu/basflautu, traku i TransFlute modularne sisteme, naslovljen Flutrification, održan je na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u srijedu 24. oktobra.

Drugi je koncert bio je posvećen bh. kompozitorstvu 21. stoljeća, kojim se po prvi put umjesto historijskog pogleda fokus stavio na aktuelno stvaralaštvo, to jest djelovanje autora koji su “među nama”. Koncert Inter nos predstavio je djela savremenih bh. kompozitora, mahom profesora Akademije, među kojima su Belma Bešlić-Gal, Ivan Čavlović, Hanan Hadžajlić, Asim Horozić, Igor Karača, Živko Ključe, Dino Rešidbegović, Ališer Sijarić i Dario Vučić. Ovaj koncert održan je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u srijedu, 25. oktobra, a nastupili su Suzana Bevanda-Sijarić (klavir), Hanan Hadžajlić (flauta), Sakib Lačević (flauta), Azra Medić (klavir), Mirna Mlikota (flauta), Dragan Opančić (klavir), Sonja Radojković (klavir), Dino Rešidbegović (modularni sintetizator zvuka), Belma Šarančić-Nahodović (harmonika), i Vedran Tuce (klarinet).

Koncert je bio zaključak večeri svečanog otvorenja, budući da je neposredno prije njega održano predavanje irskog akademika Harryja Whitea (University College Dublin) naslovljeno Irska u europskom uhu: historijske koncepcije i miskoncepcije irske muzike.

Posljednji koncert Simpozija bio je posvećen je bh. tradicijskoj muzici: Ansambl Etnoakademik predstavio je ostvarenja bh. muzičke tradicije u Svečanoj dvorani Rektorata u Sarajevu u petak, 26. 10. 2018. Ovaj koncert slijedio je nakon predavanja ugledne etnomuzikologinje Razie Sultanove, profesorice na Cambridge University, naslovljeno Ne-rusko lice Rusije: muzika, omladina i migracije u post-sovjetskoj državi koji je bio finale simpozijskog programa (program simpozija dostupan je online:
https://issuu.com/mdfbih/docs/mdfbih_booklet_2018_final_za_web_pa).

Održavanje simpozija ostvareno je uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Kantona Sarajevo, Ambasade Irske, te Univerziteta u Sarajevu i Akademije scenskih umjetnosti.INTER NOS (8) INTER NOS (10) INTER NOS (11) INTER NOS (18) PRVI DAN (3) PRESS (17) INTER NOS (29) INTER NOS (26) INTER NOS (22) PRVI DAN (8) PRVI DAN (15) PRVI DAN (44) RAZIA SULTANOVA (10) Screenshot 2018-11-08 at 23.16.34 DRUGI DAN (15) FLUTRIFICATION (22) FLUTRIFICATION (33) HARRY WHITE (18) TRECI DAN (5)-min ETNOAKADEMIK (10)-min(1) ETNOAKADEMIK (16) ETNOAKADEMIK (2) DRUGI DAN (59) DRUGI DAN (36)

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PROGRAMSKA KNJIŽICA / PROGRAM BOOKLET

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM

naslovna WEB

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October 2018

 

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Od 9,00 h / From 9,00 h

 

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Fatima Hadžić

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

 

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2ndsession

11,30–12,30 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair: Ira Prodanov

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos između duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

Ivana Nožica: Recepcija savremene muzike u časopisu Zvuk – Sarajevski period (1967–1986)

 

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Amra Bosnić

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijske i ritamske permutacije gregorijanskog korala u skladbi Messa da RequiemMarina Santora (1754. – 1823.): glazbeno-analitički ocrt nepoznatog djela izdubrovačke glazbene baštine

 

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Senka Hodžić

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.) i Josip Raffaelli (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić ĆenanNobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

 

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

11,30–12,30 h

Soba / Room 10

Panel na b/h/s jeziku / Panel in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

 

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair: Valida Tvrtković Akšamija

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

 

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall, Academy of Music

Od / From 18,00 h

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

 

KONCERT BH UMJETNIČKE MUZIKE / CONCERT  OF BH ARTISTIC MUSIC

 

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

10,00–11,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Ivana Tomić Ferić

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

 

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1stsession

11,00–12,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Jasmina Talam

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

 

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

10,00–11,20 h

Soba / Room 10

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator / Chair:Amila Ramović

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

 

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5thsession

11,30–12,50 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator/ Chair:Vjera Katalinić

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

 

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

12,30–13,30 h

Soba / Room 10

Moderator / Chair:Amra Bosnić

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

 

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2ndsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 9

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Drago Kunej

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6thsession

13,00–14,00 h

Soba / Room 2

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator/ Chair:Stanislav Tuksar

Vjera Katalinić: Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Prisutnost slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

 

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4thsession

13,45–14,45 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Refik Hodžić

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

 

Svečana sala Univerziteta u Sarajevu / Ceremonial Hall, University of Sarajevo[1]

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

 

KONCERT TRADICIONALNE BH MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BH MUSIC

 

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

Muzikologija 7. sjednica / Musicology 7th session

10,00–11,00 h

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Soba / Room 2

Moderator/ Chair:Ognjen Tvrtković

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

 

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5thsession

10,00–11,00 h

Soba / Room 10

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator / Chair:Nerma Hodžić Mulabegović

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe[1] Univerzitet u Sarajevu. Adresa: Obala Kulina Bana 7/II

Nove aktivnosti i nova uprava Muzikološkog društva FBiH

 

Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva.

U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a potpredsjednik profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i osnivač i prvi predsjednik Muzikološkog društva FBiH dr. Ivan Čavlović.

Članovi Upravnog odbora, uz Predsjednika Skupštine prof. dr. Senada Kazića, dekana Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, bit će prof. dr. Merima Čaušević s Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mr. Maja Baralić-Materne, etnomuzikologinja i muzička urednica na BH Radiju 1, doc. dr. Lana Paćuka, docentica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu i urednica časopisa Muzika, te mr. Nerma Mulabegović-Hodžić, viša asistentica na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu.

U narednom mandatu korektnost rada Društva kontrolisat će Nadzorni odbor u sastavu dr. Jasmina Talam, predsjednica Odbora, profesorica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i dr. Amra Bosnić, docentica na Odsjeku na muzičku teoriju i pedagogiju, mr. Alma Ferović-Fazlić, saradnica na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i producentica mjuzikla. Vijeće časti vodit će dr. Refik Hodžić, profesor na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu, dr. Tamara Karača-Beljak, profesorica na  Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju u Sarajevu, te kompozitor i kontrabasist Živko Ključe. Tajnica/tajnik Društva bit će izabran/a na konstituirajućoj sjednici novog Upravnog odbora.

Članovi izabrani na nove funkcije preuzimaju rukovodstvo od prethodne Uprave koju su činili Predsjednica Dr. Fatima Hadžić, s članovima Upravnog odbora – predsjednicom Skupštine Brankom Vidović, potpredsjednikom dr. Senadom Kazićem, sekretarkom mr. Esmom Sulejmanagić, mr. Boškom Jovićem, dr. Lanom Paćuka, dr. Amilom Ramović i dr. Jasminom Talam, uz članove Nadzornog odbora mr. Mirelom Šečić, dr. Merimom Čaušević i mr. Majom Baralić-Materne, te članove Vijeća časti dr. Ivana Čavlovića, dr. Refika Hodžića i dr. Miradeta Zulića.

Uz potvrdu Skupštine, Muzikološko društvo FBiH nastavit će biti posvećeno ostvarenju svojih ciljeva, a to su: poticanje razvoja muzikološke nauke, poticanje istraživanja muzičke baštine, tradicionalne i savremene muzike, afirmacija umjetničke muzike i muzikologije, te razvoja različitih aspekata muzičke kulture u BiH. Nova predsjednica, dr. Ramović, istakla je je da će u narednom mandatu Društvo nastojati da održi kontinuitet uspješnog dvadesetogodišnjeg djelovanja, kroz kontinuitet organizacije Međunarodnog simpozija Muzika u društvu, izdavanje časopisa “Muzika”, izdavanja zbornika, knjiga, CD-ova i publikacija, te organizaciju koncerata umjetničke i tradicijske muzike. Pored navedenih, slijede i nove aktivnosti na proučavanju mjesta, uloge, karaktera i perspektiva muzike u savremenom bosanskohercegovačkom društvu uz radna osnaženju vezanog javnog diskursa i njegovih kritičkih aspekata.

 

IMG_20180627_183940

Redovna izborna skupština Muzikološkog društva, 27. juni 2018. u 18,00 h

P O Z I V

Poštovane/i članice/ovi,
Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u srijedu, 27. 06. 2018. u 18 sati u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu.

DNEVNI RED:

I dio – redovne izvještajne aktivnosti

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine
2. Pozdravna riječ gostiju
3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva
4. Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Izvještaj Vijeća časti
7. Izvještaj o članstvu Društva i prijem novih članova

 

II dio – Odluke i izbori novih organa MD

8. Upoznavanje, diskusija i usvajanje liste prijedloga
9. Donošenje odluke o načinu glasanja za izbor novih upravnih i drugih tijela MD (tajno ili javno prebrojavanjem glasova; u slučaju tajnog glasanja formiraće se Izborna komisija)
10. Izbori – glasanje i proglašenje rezultata glasanja
11. Plan rada Društva za 2018/2019. godinu
12. Prijedlog izmjene čl. 22 Statuta MDFBIH

 

III

Prigodno druženje uz koktel.

 

IV

Pozivamo vas da u 19,30 prisustvujete koncertu Ansambla aMAS u završnici partnerske Koncertne sezone MAS 2017/2018, a koji će se održati u velikoj sali Muzičke akademije. Na programu: W. A. Mozart Kvintet za klarinet i gudački kvartet A-dur K.581 i C. Debussy Gudački kvartet op. 10, g-mol L. 85. Ansambl čine članice Gudačkog kvarteta aMAS Tamara Arsovski – violina, Ilma Hodović – violina, Aida Dajić – viola, Belma Alić – violončelo, uz Branka Mlikotu – klarinet.

Predsjednica skupštine

Branka Vidović

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

SARAJEVO, 25 – 27. 10. 2018.

 

Četvrtak / Thursday

25. oktobar / 25 October

 

Od 9,00 h / From 9,00 h

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10,00–11,40 h

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije

Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini

Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos izmedju duhovnog i svetovnog žanra

Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?

Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića

Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijsko-ritamske permutacije gregorijanskih korala u glazbenom stvaralaštvu sakralne provenijencije: glazbeno-analitički uvid u (nepoznate) rukopisne muzikalije iz dubrovačke glazbene baštine

………………………………………………………………………………………………

13,30–14,30 h

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)

Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.)  i Josip Raffaelli  (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa

Katica Burić Ćenan: Nobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

………………………………………………………………………………………………

12,00–13,00 h

Muzička teorija i pedagogija –Panel / Music theory and pedagogy – Panel

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena

Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

………………………………………………………………………………………………

16,00–17,30 h

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja  na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas

Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru

Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

………………………………………………………………………………….

Od / From 18,00 h

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall of the Academy of Music

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)

Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

KONCERT / CONCERT

………………………………………………………………………………………………

Petak / Friday

26. oktobar / 26 October

 

10,00–11,00 h

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike

Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)

Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

………………………………………………………………………………………………

11,00–12,30 h

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1st session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Gerda Lechleitner: Archives for Modern Memory?

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format

Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet

Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,00 h

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation

Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen  by Ivana Stefanović

João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,50 h

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

Sjednica na b/h/s  i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled

Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)

Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945

Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

………………………………………………………………………………………………

11,30–12,30 h

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku) / Music theory and pedagogy – Workshop (in English)

João C. R. Cunha

Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2nd session

Sjednica na b/h/s  jeziku / Session in B/C/S Language

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine

Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara

Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

………………………………………………………………………………………………

13,00–14,00 h

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Vjera Katalinić: Prema institucionalizaciji nacionalne opere: Zagreb na karti putujućih opernih družina 1860-ih godina

Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS

Zdravko Drenjančević: Utjecaj slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13,00–14,30 h

Muzička teorija i pedagogija 4. sjednica / Music theory and pedagogy 4th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Valida Tvrtković –Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike

Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta

Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

………………………………………………………………………………………………………………………

Od / From 15,00 h

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants

…………………………………………………………………………………..

Od / From 18,00 h

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)

Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

KONCERT / CONCERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday

27. oktobar / 27 October

 

10,00–11,30 h

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme

Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?

Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

………………………………………………………………………………………………

10,00–11,30 h

Muzička teorija i pedagogija 5. sjednica / Music theory and pedagogy 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika

Lejla Kasumagić – Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse

Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe

Marija Polić i Marina Bazina: Doživljaj i osvještavanje harmonije, polifonije i glazbenih oblika u nastavi solfeggia

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge), drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”  biti ugledna etnomuzikologinja dr. Razia Sultanova (University of Cambridge).

Dr. Sultanova će održati uvodno predavanje na temu:

Non-Russian face of Russia: music, youth and migration in post-soviet state

Dr Razia Sultanova Biographical note

Abstract

 

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

 

Preliminarna lista učesnika

Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Begić, Amir (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Bosnić, Amra (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Burić Ćenan, Katica (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, Hrvatska)

Cestarić, Marija (Hrvatska)

Cunha,  João C. R. (University of Aveiro, INET-md, Portugal)

Čaušević, Merima (Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Čorić, Ana (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)

Dimitrijevski, Aleksandar (Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij” Skopje, Fakultet za muzicka Umetnost, Makedonija)

Doliner, Gorana (Hrvatska)

Dražeta,  Bogdan (Institut za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Srbija)

Drenjančević, Zdravko (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Džambazov, Lejla (U.G. “Creativus” , Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Đaković, Bogdan (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Foško, Aldo (Hrvatska)

Hadžić, Fatima (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić Mulabegović, Nerma (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Refik (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Senka (Osnovna škola “Kladanj” Kladanj – Odjeljenje muzičke škole, Bosna i Hercegovina)

Hukić, Naida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hurban, Hedy (Plymouth University, U.K.)

Ivkov, Vesna (Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija)

Juračić, Blaženko (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Jurić Janjik, Monika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Kasumagić – Islambegović, Lejla (U.G. “Creativus”, Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Katalinić, Vjera (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatska)

Kazić, Senad (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Kovač, Mirza (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Krkeljić, Tatjana (Univerzitet Crne Gore – Muzička akademija, Crna Gora)

Kunej, Drago (Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Lechleitner, Gerda (Phonogrammarchiv/Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria)

Majer-Bobetko, Sanja (Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska)

Marinković, Miloš (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Milenković, Marko (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Milin, Melita (Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Srbija)

Milinović, Majda (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Milošević Carić, Maja (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Nožica, Ivana (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Nikšić, Naka (Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija)

Paćuka, Lana (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Polić,  Marija (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Prodanov, Ira (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija)

Ries, Sara (Hrvatska)

Stefanija, Leon (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Slovenija)

Škarica, Siniša (Hrvatska)

Šulentić Begić, Jasna (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Teparić, Srđan (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Tomić Ferić, Ivana (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Tuksar, Stanislav (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Tvrtković, Ognjen (Bosna i Hercegovina)

Valjalo Kaporelo, Jelica (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Vojvodić, Dina (Muzička škola “dr Miloje Milojević” Kragujevac, Srbija)

Zatkalik, Miloš (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija)

Zdravić Mihailović, Danijela (Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin).

Dr. White će održati uvodno predavanje na temu:

“Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska u evropskom uhu: historijske koncepcije i zablude o irskoj muzici)

Dr Harry White Bigraphical note

Abstract