Naš časopis “Muzika” uvršten u CEEOL, evropsku on-line biblioteku

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg od 1997. godine kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, uvršten je u CEEOL (Central East European Open Library) – prestižnu evropsku on-line biblioteku koja okuplja časopise, e-knjige i svu literaturu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka sa područja Centralne i Istočne Evrope. Osim što je [...]

KONCERT U ČAST 20 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH

KONCERT U ČAST 20 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH “Gudački orkestar u povodu: Autorsko veče – koncerti, klavir i pjesme Ivana Čavlovića”  Petak, 26. 01. 2018. 19:30 sati Sala Srednje muzičke škole u Sarajevu PROGRAM Koncert za klavir i gudače – Milanu i Azri Izvode: Azra Medić klavir, Gudački orkestar MAS Dvije dodekafonske svite i tri [...]

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” PROGRAM

u povodu pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini i 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH, Sarajevo, 3. april 2018. 9,30 -10,00 Registracija učesnika Otvaranje skupa   10,00-10,15 Uvodna obraćanja   Prva sesija 10,15-11,30 Voditelj: Tamara Karača Beljak   Zorana Guja Romanijski stil guslanja na primjeru guslara Milovana Srdanovića Mirza [...]

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića PROGRAM

Petak, 13. oktobar 2017. godine Mala sala Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu     PROGRAM Registracija učesnika 10.00–11.00h RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT) Moderatorica skupa: doc. dr. Lana [...]

Redovna godišnja izvještajna skupština MDFBIH IZVJEŠTAJ

Ovogodišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.05.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu. U prvom dijelu sjednice, prisutnima se sa par riječi dobrodošlice obratila predsjednica Skupštine Branka Vidović. Nakon što je usvojen dnevni red, predsjednica Muzikološkog društva FBiH, Fatima Hadžić je podnijela izvještaj o radu organa društva. Istaknula je da [...]

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 3. april 2018. Muzikološko društvo FBiH i ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini organiziraju naučni skup pod nazivom “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva [...]

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine   Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja šira [...]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), [...]

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM KORIGOVAN / CORRECTED

Četvrtak / Thursday 20. oktobar / 20 October 2016 Od 9,30h / From 9,30h Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants Soba / Room 12 ………………………………………………………………………………………………………………………………… Soba / Room 10 10,00–12,00h Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language[1] Moderator: Lana Paćuka 10,00–11,00 Fatima Lačević: Filozofija muzike [...]