Nove aktivnosti i nova uprava Muzikološkog društva FBiH

  Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva. U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u [...]

Redovna izborna skupština Muzikološkog društva, 27. juni 2018. u 18,00 h

P O Z I V Poštovane/i članice/ovi, Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u srijedu, 27. 06. 2018. u 18 sati u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu. DNEVNI RED: I dio – redovne izvještajne aktivnosti 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine [...]

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

SARAJEVO, 25 – 27. 10. 2018.   Četvrtak / Thursday 25. oktobar / 25 October   Od 9,00 h / From 9,00 h Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,00–11,40 h Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva [...]

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge), drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”  biti ugledna etnomuzikologinja dr. Razia Sultanova (University of Cambridge). Dr. Sultanova će održati uvodno predavanje na temu: Non-Russian face of Russia: music, youth and migration in post-soviet state Dr Razia Sultanova Biographical note Abstract  

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu   Mjesto održavanja: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo   Preliminarna lista učesnika Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i [...]

Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin). Dr. White će održati uvodno predavanje na temu: “Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska [...]

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. P O Z I V Z A R A D O V E

Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu   Mjesto održavanja: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo Bosna i Hercegovina   Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedanaesti put organizuju Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Kao i prethodnih godina, simpozij želi ponuditi zajedničku platformu za [...]

Svečana skupština povodom 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH

Poštovani članovi/ce MDFBiH, Pozivamo Vas da u petak 26. januara s početkom u 18,30h prisustvujete svečanoj skupštini povodom 20 godina postojanja našeg društva. Nakon svečane skupštine, u 19,30h, slijedi koncert djela prof. dr. Čavlovića “U čast 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH”. Srdačan pozdrav, Programski odbor proslave

KONCERT U ČAST 20 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH

PROGRAM Koncert za klavir i gudače – Milanu i Azri Izvode: Azra Medić klavir, Gudački orkestar MAS Dvije dodekafonske svite i tri hladna komada (AR, AB, VK) između za klavir solo Izvodi: Zlatan Božuta klavir Zvona fantazija za klavir četveroručno Izvode: Nihad Krečo klavir, Dragan Opančić klavir Uspavanka za Petra kantata za sopran i klavir. [...]