POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu. Rukopise je potrebno [...]

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA

Godišnja skupština Muzikološkog društva održana je u srijedu, 22. maja 2019, s početkom u 18 sati, u Maloj sali Muzičke akademije UNSA. Sjednicu je vodio predsjedavajući dr. Senad Kazić. Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju koje je predstavila predsjednica Društva dr. Amila Ramović, praćeni pozitivnim izvještajem Nadzornog odbora, koji nije [...]

Godišnja skupština MDFBIH | Poziv članstvu

Redovna godišnja izvještajna skupština Muzikološkog društva FBIH će se održati u srijedu, 22.05.2019. s početkom u 18 sati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pozivaju se članovi Muzikološkog društva FBiH da učestvuju u radu Skupštine. Nakon sjednice slijedi koncert Odsjeka za solo pjevanje Muzičke akademije UNSA, organiziran u okviru Koncertne sezone MAS 2018/2019, [...]

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu. Rukopise je potrebno [...]

naslovna WEB

Održan 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo Federacije BiH i Muzička akademija u Sarajevu realizirali su u Sarajevu od 25. do 27. oktobra 2018. godine 11. izdanje Međunarodnog muzikološkog simpozija “Muzika u društvu”, kao najznačajniji ovogodišnji projekt između dvije institucije u saradnji koja traje dvije decenije. Simpozij je ove godine okupio 55 učesnika iz 9 zemalja na 18 sesija, a [...]

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PROGRAMSKA KNJIŽICA / PROGRAM BOOKLET

  PROGRAM 11. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA “MUZIKA U DRUŠTVU” PROGRAMME OF THE 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” === za računar / computer format     PROGRAM 11. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA “MUZIKA U DRUŠTVU” PROGRAMME OF THE 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” === za telefon / mobile phone format        

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM

Četvrtak / Thursday 25. oktobar / 25 October 2018   Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants Od 9,00 h / From 9,00 h   Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session 10,00–11,00 h Soba / Room 2 Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language Moderator / Chair: Fatima Hadžić Senka Hodžić: [...]

Nove aktivnosti i nova uprava Muzikološkog društva FBiH

  Na godišnjoj skupštini Muzikološkog društva Federacije BiH, koja je, nakon četiri godine ujedno bila i izborna, pored usvajanja godišnjih izvještaja izabrana je i nova uprava Društva. U narednom četverogodišnjem mandatu predsjednica Društva bit će dr. Amila Ramović, docentica na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u [...]

Redovna izborna skupština Muzikološkog društva, 27. juni 2018. u 18,00 h

P O Z I V Poštovane/i članice/ovi, Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u srijedu, 27. 06. 2018. u 18 sati u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu. DNEVNI RED: I dio – redovne izvještajne aktivnosti 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine [...]

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

SARAJEVO, 25 – 27. 10. 2018.   Četvrtak / Thursday 25. oktobar / 25 October   Od 9,00 h / From 9,00 h Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,00–11,40 h Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva [...]