Redovna godišnja izvještajna skupština MDFBIH IZVJEŠTAJ

Ovogodišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.05.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu. U prvom dijelu sjednice, prisutnima se sa par riječi dobrodošlice obratila predsjednica Skupštine Branka Vidović. Nakon što je usvojen dnevni red, predsjednica Muzikološkog društva FBiH, Fatima Hadžić je podnijela izvještaj o radu organa društva. Istaknula je da [...]

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 3. april 2018. Muzikološko društvo FBiH i ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini organiziraju naučni skup pod nazivom “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva [...]

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine   Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja šira [...]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), [...]

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM KORIGOVAN / CORRECTED

Četvrtak / Thursday 20. oktobar / 20 October 2016 Od 9,30h / From 9,30h Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants Soba / Room 12 ………………………………………………………………………………………………………………………………… Soba / Room 10 10,00–12,00h Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language[1] Moderator: Lana Paćuka 10,00–11,00 Fatima Lačević: Filozofija muzike [...]

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), [...]

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH Sarajevo, 06.05.2016. IZVJEŠTAJ

U petak, 06.05.2016. održana je redovna godišnja izvještajna sjednica Skupštine Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Pored redovnih izvještajnih aktivnosti, svečani dio sjednice bio je rezervisan za promocije novih izdanja Društva, upotpunjen nastupom studentice druge godine Odsjeka za klavir Muzičke akademije u Sarajevu u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerine Šabotić. Skupština je otvorena uvodnim [...]

Kreativni razgovori: Japanska tradicijska muzika, 3. juni 2016. u 10h.

U okviru obilježavanja godine japanske kulture u BiH biće održana radionica pod nazivom „Japanska tradicijska muzika“. Pozivaju se članovi/ce Muzikološkog društva da prisustvuju radionici koja će biti održana u petak, 3. juna u 10h u maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Objavljen Zbornik radova “Muzika u društvu”

9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” Sarajevo, 23–26. oktobar 2014. “MUZIKA U DRUŠTVU” ZBORNIK RADOVA ISSN 2303-5714 Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, 2016. Urednik: Fatima Hadžić Uredništvo: Valida Tvrtković Akšamija, Refik Hodžić, Amra Toska         SADRŽAJ UVODNA RIJEČ / 9 UVODNO PREDAVANJE STOTINU GODINA TIŠINE. NACRT ZA SOCIJALNU HISTORIJU MUZIKE U [...]