10th International Symposium “Music in Society” PRELIMINARY PROGRAM

Sarajevo, 20–22. 10. 2016.

PRELIMINARNI PROGRAM / THE PRELIMINARY PROGRAM

 

Četvrtak / Thursday, 20. 10. 2016.

 

Registracija / Registration

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, from 9,30

………………………………………………………………………………………………

Muzikologija – 1. sjednica / Musicology – 1st session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 10,00-11,00

Soba / Room 10

Fatima Lačević: Filozofija muzike u svijetu moderne umjetnosti. Muzika i temporalnost u knjizi Masimo Dona Filozofija muzike

Hrvoje Beban: Posebnosti srednjovjekovnih liturgijsko-glazbenih izvora dominikanske provenijencije sačuvanih na području Dalmacije s posebnim osvrtom na dominikanski antifonarij

Hana Breko Kustura: Iz repertoara cantus fractusa hrvatskih regija: Nova otkrića

………………………………………………………………………………………………

Teorija i pedagogija muzike – 1. sjednica / Theory and Pedagogy of Music – 1st session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 10,00-11,30

Soba / Room 2

Refik Hodžić: Začeci harmonizacije bosanskohercegovačkih narodnih napjeva

Amra Bosnić: Tretman teksta u vokalnim djelima bosanskohercegovačkih kompozitora

Snježana Đukić-Čamur: Horski ciklus „U kolu o svatovima“, op.15 br.3 Dragoja Đenadera – klasifikacija „rukovetne“ forme

Sanda Dodik: Neobjavljeni horovi iz posthumne zaostavštine Josipa Slavenskog

………………………………………………………………………………………………

Muzikologija – 2. sjednica / Musicology – 2nd session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 11,15-12.15

Soba / Room 10

Monika Jurić Janjik: Nikola Vitov Gučetić (Nicolò Vito di Gozze, 1549-1610) i uloga glazbe u renesansnome Dubrovniku

Ivan Ćurković: Vokalni duet i talijanski suvremenici G. F. Händela: pokušaj usporedbe

Vjera Katalinić: Modeli koncertiranja putujućih virtuoza u razdoblju klasicizma: Jarnović u Stockholmu

………………………………………………………………………………………………

Workshop

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 12,00-13,00

Soba / Room 9

Lasanthi Manaranjanie, Kalinga Dona: Sri Lankan Sing Along Workshop

………………………………………………………………………………………………

Teorija i pedagogija muzike – 2. sjednica / Theory and Pedagogy of Music – 2nd session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 12,00-13,00

Soba / Room 2

Lucija Konfic: Sedmi harmonik u glazbeno-teorijskom sustavu Giuseppea Michelea Stratica

Valerija Kanački: Simfonizam – između teorije i prakse

Naida Hukić: Postmodernistička komunikacija višestrukih identiteta u Koncertu za klavir i orkestar a mol Dine Rešidbegovića

………………………………………………………………………………………………

Muzikologija – 3. sjednica / Musicology – 3rd session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 12,30-13,30

Soba / Room 10

Vito Balić: Poznati skladatelji nepoznate glazbe: splitski kapelnici 18. i 19. Stoljeća /

Jernej Weiss: Between the Provincial and the Cosmopolitan: Musical Life in Maribor in the First Half of the 19th Century

Marijana Kokanović Marković: Salonska muzika u ogledalu srpske štampe 19. veka: pro et contra

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 1. sjednica / Ethnomusicology – 1st session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 13,30-14,30

Soba / Room 9

Smoluch, Łukasz: Let Diaspora Pray and Dance. Polish Musical Traditions in Urban Reality in Sydney

Cimardi, Linda: Performing Differently to Dance the Same. The Kola from Bosnian Posavina in Zagreb

Raschieri, Guido: Inside and Outside, Here and There: Music from Bosnian Posavina to Zagreb

………………………………………………………………………………………………

Teorija i pedagogija muzike – 3. sjednica / Theory and Pedagogy of Music – 3rd session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 13,30-14,30

Soba / Room 2

Senad Kazić: Značaj i utjecaj spoljnih faktora na formiranje i oblikovanje individualnog/subjektivnog muzičkog mišljenja u sferi elementarne muzičke teorije

Nerma Hodžić-Mulabegović: Akustika u solfeggiu – utjecaj i ishodi u edukativnoj praksi

Tihana Škojo: Nastavničke kompetencije za realizaciju početničkog solfeggia

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 2. sjednica / Ethnomusicology – 2nd session

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, 16,00-17,00

Soba / Room 9

Fracile, Nice: Multikulturalnost dečijeg folklora u Vojvodini

Sliužinskas, Rimantas: Folklore Life in Multicultural Klaipėda City (1990-2015)

Dan Paich, Slobodan: Music as Defining Moment. Tangible and Intangible Influences in Ottoman Culture

………………………………………………………………………………………………

Četvrtak / Thursday, 20. oktobar/October, From 18,00 h

  • SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY
  • UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

 

Prof. Dr. Helmut Loos (Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig): World Music or Regionalism? A Fundamental Question of Music History

 

  • CONCERT OF BOSNIAN MUSIC

………………………………………………………………………………………………

Petak / Friday, 21. 10. 2016.

 

Muzikologija – 4. sjednica / Musicology – 4th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 10,00-11,00

Soba / Room 10

Dušan Mihalek: Jevrejski muzičari između Izraela, Bosne i okruženja

Stanislav Tuksar: Neka djela s glazbenom tematikom pisaca 16. i 17. stoljeća podrijetlom iz Hrvatske nedavno pronađena u poljskim knjižnicama

Lana Paćuka / Fatima Hadžić: Ostavštine bosanskih kompozitora u arhivu Instituta za muzikologiju

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 3. sjednica / Ethnomusicology – 3rd session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 10,00-10,40

Soba / Room 9

Pettan, Svanibor: Applied Ethnomusicology Today

Karača Beljak, Tamara / Talam, Jasmina: Cultural Engagement in Applied Ethnomusicology: Examples from Bosnia and Herzegovina

              11.00-12,30

Spinetti, Federico: The Enemy – A Partisan Hymnbook (a documentary film by Federico Spinetti. 80 min., color. Production: Lab 80 film. Distribution: Universal Music Italy. Language: Italian, English subtitles)

………………………………………………………………………………………………

Teorija i pedagogija muzike – 5. sjednica / Theory and Pedagogy of Music – 5th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 10,00-11,30

Soba / Room 2

Merima Čaušević: Ocjenjivanje u nastavi muzičke kulture

Sabina Vidulin: Uvjeti i metodički aspekti realizacije aktivnosti sviranja u redovitoj nastavi glazbene kulture

Nikolina Matoš / Ana Čorić: Razine vrednovanja glazbenog djela kao izazov za kurikulum nastave glazbe

Valida Tvrtković Akšamija: Online nastava muzičke kulture u Moodle LMS-u

………………………………………………………………………………………………

Muzikologija – 5. sjednica / Musicology – 5th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 11,15-12,15

Soba / Room 10

Lada Duraković: Iz glazbenih arhiva u Hrvatskoj. Slavko Zlatić (1910 – 1993): glazbenik, ideolog, agitator

Senka Hodžić: Zaboravljamo (li) Miroslava Špilera(?): U prilog 110. godišnjice kompozitorovog rođenja

Ana Perunović Ražnatović: Opera Balkanska carica – od nastanka do savremenog izvođenja

………………………………………………………………………………………………

Teorija i pedagogija muzike – 1. sjednica / Theory and Pedagogy of Music – 1st session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 12,00-12,40

Soba / Room 2,

Berk Ceviz: A Comparision Between Performance Students of Conservatories and Students at Music Teacher Training Schools Regarding Their Musical Perception Skills

Sanja Nuhanović / Alma Ferović-Fazlić: Doprinos međunarodne kulturne suradnje popularizaciji glazbenog obrazovanja na primjeru glazbeno-scenskog projekta „Prljavi ples“

………………………………………………………………………………………………

Muzikologija – 6. sjednica / Musicology – 6th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 12,30-13,30

Soba / Room 10

Andrea Stojilkov: Intertekstualnost i intermedijalnost: jugoslovenska muzika u postjugoslovenskoj popularnoj književnosti

Dina Vojvodić: Tematsko-kritički prikaz jugoslovenskog časopisa Muzika (1948-1951)

Ognjen Tvrtković: Kako je nastala jazz skladba „Banja Luka“ ili rani dolasci čuvenih jazz glazbenika u Jugoslaviju

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 4. sjednica / Ethnomusicology – 4th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 14,00-14,40

Soba / Room 9

Chincharauli, Mariam: Transformation of Musical  Identity  in contemporary world. Georgian  ethnic  music case

Näumann, Klaus: “After you’ve gone”:  Emergence, demise and revival of the Jazz Manouche

Vukobratović, Jelka: Doing ethnomusicological research beyond the urban/rural dichotomies

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 5. sjednica / Ethnomusicology – 5th session

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 15,00-15,40

Soba / Room 9

Kurtişoğlu, Belma: Do the Refugees Satisfied with the Musical Activities?

Öğüt, Evrim Hikmet: A New Research Area for Ethnomusicology: Musical Practices in Transit Migration

………………………………………………………………………………………………

Petak / Friday, 21. oktobar/October, 19,ooh

Concert of Bosnian music

………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday, 22. 10.

 

Muzikologija i teorija muzike – 7. sjednica / Musicology and Theory of Music – 7th session

Subota / Saturday, 22. Oktobar/October, 10,00-11,20

Soba / Room 10

Kelso C. Molloy: The Philosophy and Practicality of Virtual Reality Sound

Nico Schüler: Current Research Methodologies for Rediscovering Forgotten Composers: Using Commercial Genealogy and Newspaper Databases

Leon Stefanija: A Challenge of the Musical Modernism: Aesthetics of Game and Identity in Vito Žuraj’s Oeuvre

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Condensation

………………………………………………………………………………………………

Etnomuzikologija – 6. sjednica / Ethnomusicology – 6th session

Subota / Saturday, 22. Oktobar/October, 11,00-12.00

Soba / Room 9

Vladić-Mandarić, Lidija: Intangible Musical Tradition – Ganga in the Context of Similar Traditional Singing in Bosnia and Herzegovina

Ivkov, Vesna: Bayram in Serbia – An Example of Tradition and Innovation

Vuletin, Vladan: Children’s Klapa Ensemble as a New Music Phenomenon

………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday, 22. oktobar/October, 13,30h

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants