Founders

Dr. Ivan Čavlović Jasna Spaić Milorad Milić Dr. Vinko Krajtmajer Mr. Miroslava Fulanović–Šošić Senad Kazić Dr. Selma Ferović Maja Baralić Dijana Slomović Amna Dukić Mirsad Pinjo Alma Bandić Tatjana Pandurević Rada Nuić Željka Kordić Enisa Hajdarević–Šojko Tamara Karača Mukedesa Suljović Mirela Ibrahimović Enisa Mujabašić Mersiha Aliefendić Indira Meškić Željka Mikavica Selma Alić Jasna Prguda Sabira […]

(more...)

13. International Symposium „Music in Society“: PROGRAM

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija najavljuju 13 izdanje Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, koji će se održati od 7. do 10. decembra 2022. godine. Simpozij „Muzika u društvu“ najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine. Načelna tema Simpozija […]

(more...)