13. International Symposium „Music in Society“: PROGRAM

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija najavljuju 13 izdanje Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, koji će se održati od 7. do 10. decembra 2022. godine.

Simpozij „Muzika u društvu“ najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine. Načelna tema Simpozija „muzika u društvu“, označava njegovo usmjerenje ka višedimenzionalnom, diversificiranom i transdisciplinarnom diskursu savremene nauke o muzici, kako u bosanskohercegovačkim, tako i u internacionalnim okvirima. Stoga će i ova četverodnevna konferencija okupiti 74 stručnjaka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, muzičke pedagogije i srodnih naučnih i umjetničkih disciplina iz 17 zemalja, koji će rezultate svojih istraživanja predstaviti kroz 17 radnih sjednica.

Program će uključiti i radionica o bazama podataka u muzikologiji eminentnih muzikologa Daniele Castaldo, Benjamina Knysaka i Zdravka Blažekovića. Blažeković je ujedno i jedan od ovogodišnjih uvodničara Simpozija, uz Amru Bosnić, profesoricu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Posebni programi Simpozija su vođena posjeta kroz izložbu Sevdalinka – slika, riječ i zvuk kustosice  Nirhe Efendić u Zemaljskom muzeju BiH, te  koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine u izvedbi Ansambla Etnoakademik. 

Ovogodišnje izdanje Simpozija proteći će u slavljeničkoj atmosferi, u znaku obilježavanja 25 godina od osnivanja Muzikološkog društva. Ovim će povodom 8. decembra u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu biti priređena i svečana sjednica na kojoj će biti obilježeno 25 godina rada Muzikološkog društva koje se u proteklom periodu pozicioniralo kao jedan od temeljnih i najrelevantnijih nosilaca nauke o muzici u Bosni i Hercegovini. Osnivači Društva, sadašnji i bivši članovi, te aktuelno rukovodstvo retrospektivno će sagledati dosadašnja dostignuća i doprinos, ali i razmotriti buduće perspektive u skladu sa savremenim naučnim i društvenim tokovima. 

U povodu obilježavanja ove značajne obljetnice, programske aktivnosti će biti organizirane u proširenim kapacitetima i na različitim lokacijama: na Muzičkoj akademiji, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, kao i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i Zemaljskom muzeju BiH. 

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija 13. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” realiziraju u saradnji sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom i Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti te Fondacije za izdavaštvo.


UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

UNIVERSITY OF SARAJEVO

ACADEMY OF MUSIC

MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

MUSICOLOGICAL SOCIETY OF THE

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 7-10. decembar 2022.

13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY”

Sarajevo, 7-10 December 2022

PROGRAM

PROGRAMME

U saradnji s

In collaboration with

UNIVERZITET U SARAJEVU 

SLUŽBA ZA UMJETNOST, UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKI RAD, KULTURU I SPORT

UNIVERSITY OF SARAJEVO

DEPARTMENT OF ARTS, ARTISTIC RESEARCH, CULTURE AND SPORTS

GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA

GAZI HUSREV-BEY’S LIBRARY

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE

NATIONAL MUSEUM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Uz podršku /

Supported by:

KANTON SARAJEVO

SARAJEVO CANTON

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

MINISTRY OF SCIENCE, HIGHER EDUCATION AND YOUTH

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

MINISTRY OF CULTURE AND SPORT

FEDERALNO MINISTARSTVO NAUKE I OBRAZOVANJA

FEDERAL MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION

FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

FOUNDATION FOR MUSICAL, PERFORMING AND VISUAL ARTS

FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PUBLISHING FOUNDATION


SRIJEDA, 7. DECEMBAR 2022.

WEDNESDAY, 7 DECEMBER 2022


Lokacija / Location:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

UNIVERSITY OF SARAJEVO – ACADEMY OF MUSIC

REGISTRACIJA

REGISTRATION

08:00-11:00

RADIONICA – 1/3

WORKSHOP – 1/3

Music Research Begins with the Rs

09:00-10:30

Jezik: Engleski

Language: English

ZDRAVKO BLAŽEKOVIĆ

Direktor, Istraživački centar za muzičku ikonografiju, Graduate Center, City University of New York; izvršni urednik, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Director, Research Center for Music Iconography at the Graduate Center of the City University of New York; Executive Editor, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM). Globalni muzički izvori za lokalna muzička istraživanja

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM). Global Music Resources for the Local Music Research


SJEDNICA 1: SAVREMENA PROMIŠLJANJA O STAROJ MUZICI

SESSION 1: CONTEMPORARY VIEWS ON OLD MUSIC

11:00-12:40

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Zdravko Blažeković

Daniela Castaldo

Muzička arheologija u dolini rijeke Po. Rimska truba iz Voghenze (Ferrara, Italija)

Music Archaeology in the Po Valley. A Roman Trumpet from Voghenza (Ferrara, Italy)

Michał S. Sołtysik

Mantovanski mitološki spektakli u drugoj polovini 15. stoljeća

Mantuan Mythological Spectacles in the Second Half of the 15th Century

Rolf Norsen

Clément Janequin (ca. 1485-1558) i promjene društvenih konteksta u ranom modernom dobu

Clément Janequin (ca. 1485-1558) and Changing Social Contexts in the Early Modern Era

Alessia Zangrando

Balkanska muzika u putopisima iz 17. stoljeća. Putovanja “Sieur” Poulleta i “Monsieur” Quicleta

Balkan Music in Seventeenth-Century Travelogues. The Voyages of “Sieur” Poullet and “Monsieur” Quiclet

Patrick Huang

“Nova muzika” u antici: Komparativna studija antičke grčke i kineske tradicije

“New Music” in Antiquity: A Comparative Study of Ancient Greek and Chinese Tradition


SJEDNICA 2: HISTORIJSKA MUZIČKA DJELA KROZ PRIZMU NOVIH ISTRAŽIVANJA

SESSION 2: REVISITING HISTORIC MUSICAL WORKS

12:50-13:50

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Leon Stefanija

Srđan Atanasovski

O jednom rivalstvu u muzici. Schubertove kompozicijske odluke i koncept “projekta Beethoven

Addressing a Rivalry in Music. Schubert’s Compositional Choices and the Concept of the “Beethoven Project”

Jan Lech

Neobično mentorstvo. Priča o Šostakovičevoj Simfoniji br. 1 ispričana kroz njegova pisma Boleslavu Javorskom

A Peculiar Mentorship. The Story of Shostakovich’s Symphony No. 1 as Told in His Letters to Boleslav Yavorsky

Sanja Kiš Žuvela

Budnica za vječiti počinak. O antiratnoj glazbi Gustava Mahlera
Reveille for the Eternal Rest. On Antiwar Music by Gustav Mahler


PAUZA ZA RUČAK

LUNCH BREAK

14:00-15:00


SJEDNICA 3: HISTORIOGRAFSKI POGLEDI NA MUZIKU U REGIJI I

SESSION 3: HISTORIOGRAPHIC PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION I

15:00-16:20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Lana Šehović

Stanislav Tuksar

Erhöhte Bildung des Gefühls … Verfeinerung des Geschmacks … moralische Veredlung: društveno-idejne i glazbeno-estetičke odrednice prvih statuta glazbenih društava u Civilnoj Hrvatskoj 1820-ih godina

Erhöhte Bildung des Gefühls … Verfeinerung des Geschmacks … moralische Veredlung:

Socio-ideological and Music-aesthetical Determinants of the First Statutes of Music Societies in Civil Croatia in the 1820s

Maja Vasiljević i Fatima Hadžić

Operetni kompozitor Alfred Pordes. Poetski i izvođački boravak u Sarajevu i Beogradu

Operetta Composer Alfred Pordes. Poetic and Performing Sojourn in Sarajevo and Belgrade

Tamara Jurkić Sviben

Recepcija djelovanja Alfreda Pordesa u hrvatskom tisku u međuratnom razdoblju

The Reception of Alfred Pordes’ Activities in the Croatian Press in the Interwar Period

Petra Babić

Opera u funkciji nacionalne historiografije. Hunyadi László (1844.) Ferenca Erkela kao case-study

Opera Serving National Historiography. Case-study of Hunyadi László (1844) by Ferenc Erkel


SJEDNICA 4: MUZIK(OLOGIJ)A U EKSPANZIJI

SESSION 4: MUSIC(OLOGY) IN EXPANSION

16:20-17:20

Jezik: Engleski

Language: English

Moderatorica / Chair: Amila Ramović

Leon Stefanija

Stilska analiza muzike u doba interneta

Style Analysis in Music in the Internet Era

David Cotter

Virtualna muzička izvedba u 21. stoljeću

Virtual Music Performance in the 21st Century

Ângelo Martingo

Neurosociologija muzike: Sociologija muzike s mozgom

Neurosociology of Music: A Music Sociology with Brains


OTVARANJE SIMPOZIJA

SYMPOSIUM INAUGURATION

17:30-18:00

Amila Ramović

Predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

President of the Musicological Society, Associate Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music

Ališer Sijarić

Redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Full Professor and the Dean at the University of Sarajevo – Academy of Music

Tamana Karača Beljak

Prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu

Vice-rector for Arts, Artistic Research, Culture and Sports at the University of Sarajevo, Full Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music

Aleksandra Nikolić

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Minister of Science, Higher Education and Youth of the Sarajevo Canton


PLENARNO PREDAVANJE 1

KEYNOTE LECTURE 1

18:00-19:00

Jezik: Engleski

Language: English

ZDRAVKO BLAŽEKOVIĆ

Direktor, Istraživački centar za muzičku ikonografiju, Graduate Center, City University of New York; izvršni urednik, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Director, Research Center for Music Iconography at the Graduate Center of the City University of New York; Executive Editor, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Theater Curtains and Their Decorations

Pozorišne zavjese i njihove dekoracije


Lokacija / Location:

4 SOBE GOSPOĐE SAFIJE

4 ROOMS OF MADAM SAFIJA

SVEČANA VEČERA ZA UČESNIKE SIMPOZIJA

OFFICIAL DINNER FOR THE SYMPOSIUM PARTICIPANTS

20:00


ČETVRTAK, 8. DECEMBAR 2022.

THURSDAY, DECEMBER 8, 2022


Lokacija / Location:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

UNIVERSITY OF SARAJEVO – ACADEMY OF MUSIC

WORKSHOP – 2/3

RADIONICA – 2/3

Music Research Begins with the Rs

09:00-10:30

Jezik: Engleski

Language: English

BENJAMIN KNYSAK

Izvršni urednik, RIPM (Répertoire international de la presse musicale – Međunarodni direktorij muzičke štampe)

Executive Editor, RIPM (Répertoire international de la presse musicale)

Muzička štampa i muzikolog: Mogućnosti i studije slučaja

The Musical Press and the Musicologist: Opportunities and Case Studies 


Lokacija / Location:

GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA

GAZI HUSREV-BEY’S LIBRARY

SJEDNICA 5: ETNOMUZIKOLOŠKE STUDIJE O MUZICI U REGIJI

SESSION 5: ETHNOMUSICOLOGICAL STUDIES ON THE MUSIC IN THE REGION

11:00-12:40

Jezik: B/H/S                                            

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Jasmina Talam

Damir Imamović

Vokalne tehnike sevdalijskog pjevanja

Vocal Techniques in Sevdah Singing

Zorana Guja

Grupno pjevanje uz gusle u centralno-istočnoj Bosni

Group Singing with the Accompaniment of Gusle in the Central-Eastern Bosnia

Maja Radivojević

Muški pevački oktet iz sela Drmna. Jedinstven primer višeglasnog narodnog pevanja u Stigu

Male Singing Octet from the Village of Drmno. A Unique Example of Polyphonic Folk Singing in the Region of Stig

Zdravko Drenjančević

Promicanje slavonske tradicijske glazbe na primjeru radijske postaje Radio Osijek

Promotion of Traditional Slavonian Music by the Osijek Radio Station

Ivana Paula Gortan-Carlin

“Maša po starinski”. Očuvanje crkvene pučke glazbe ili glazbeno-duhovni turizam?

“Maša po starinski”. Preservation of Church Folk Music or Musical-Spiritual Tourism?


SJEDNICA 6: HISTORIOGRAFSKI POGLEDI NA MUZIKU U REGIJI I

SESSION 6: HISTORIOGRAPHIC PERSPECTIVES ON MUSIC IN THE REGION I

12:50-13:50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Fatima Hadžić

Tatjana Čunko

Kako se kalio Franjo Horvat (1920-1997)? Formativne godine baletana, koreografa i baletnog pedagoga Franje Horvata

How Franjo Horvat (1920-1997) Was Tempered? The Formative Years of Ballet Dancer, Choreographer and Ballet Teacher Franjo Horvat

Lucija Konfic

Od građanske inicijative do organiziranih glazbenih nastojanja. Osnutak i prve godine rada Glazbenog zavoda u Križevcima

From Civic Initiative to Organized Musical Endeavors. Establishment and First Years of the Music Institute in Križevci

Tatjana Mrđa

Češki muzičari Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva

Czech Musicians of the Vršac Serbian Church Singing Society


PAUZA ZA RUČAK

LUNCH BREAK

14:00-15:00


Lokacija / Location:

UNIVERZITET U SARAJEVU – REKTORAT

UNIVERSITY OF SARAJEVO – RECTORATE


PLENARNO PREDAVANJE 2

KEYNOTE LECTURE 2

15:00-16:00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

AMRA BOSNIĆ

Vanredna profesorica, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Associate Professor, University of Sarajevo – Academy of Music

Simfonizam u Bosni i Hercegovini između socijalističkog svjetonazora i subjektivnog pogleda na svijet

Symphonism in Bosnia and Herzegovina between Socialist Weltanschauung and Weltansicht


SJEDNICA 7: SAVREMENA PITANJA MUZIČKE EDUKACIJE I

SESSION 7: CURRENT ISSUES IN MUSIC EDUCATION I

16:00-17:20

Jezik / Language: B/H/S

Moderatorica / Chair: Merima Čaušević

Nerma Hodžić-Mulabegović, Senad Kazić i Katarina Zadnik

Usporedba provedbe online nastave solfeggia na univerzitetskom nivou između Bosne i Hercegovine i Slovenije

A Comparison of Conducting Online Solfeggio Classes in Higher Education Between Bosnia and Herzegovina and Slovenia

Valida Akšamija-Tvrtković

Izazovi, prednosti i nedostaci online nastave u nastavi muzičke kulture

Challenges, Advantages and Weaknesses of Online Teaching in Music Classes

Nermin Ploskić

Iskustva i izazovi realizacije metodičke prakse za buduće nastavnike muzičko-teorijskih predmeta

Experiences and Challenges in the Implementation of the Teaching Methodology Practicum for the Future Teachers of Musical-Theoretical Subjects

Snježana Dobrota i Marija Matoković

Stavovi učitelja primarnog obrazovanja u Hrvatskoj prema stručnom usavršavanju iz predmeta Glazbena kultura

The Attitudes of Croatian Primary School Teachers Towards Professional Development in Teaching Music Appreciation


SJEDNICA 8: MUZIKA U SARAJEVU POD OPSADOM (1992-1995)

SESSION 8: MUSIC IN SARAJEVO UNDER THE SIEGE (1992-1995)

17:30-18:30

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Sarina Bakić

Amila Ramović

Razmatranje izvora o muzici u opsjednutom Sarajevu. Kuda dalje?

Accounting for the Sources on Music in the Besieged Sarajevo. What is at Stake?

Petra Hamer

Diskurzivna analiza patriotskih pjesama nastalih za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine: Rezultati doktorskog istraživanja

Discourse Analysis of Patriotic Songs Produced during the War in Bosnia-Herzegovina between 1992 and 1995. PhD Thesis Results

Aida Adžović

Labuđi pjev jedne generacije. Ekspanzija alternativne rock scene u Sarajevu pod opsadom (1992-1995)

The Swan Song of a Generation. The Expansion of the Alternative RockScene in Besieged Sarajevo (1992-1995)


SVEČANA SJEDNICA: 25 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA  

SPECIAL SESSION: 25TH ANNIVERSARY OF THE MUSICOLOGICAL SOCIETY

18:30-19:30

Jezik: B/H/S

Languag: B/C/S

Moderatorica/ Chair: Lana Šehović

Mirza Dautbašić

Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu

Vice-Rector for Research of the University of Sarajevo

Tamara Karača Beljak

Prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, potpredsjednica Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

Vice-rector for Arts, Artistic Research, Culture and Sports at the University of Sarajevo, Full Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music, Vice-president of the Musicological Society, Founder of the Musicological Society (1997)

Amila Ramović

Predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

President of the Musicological Society, Associate Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music

Ališer Sijarić

Redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Full Professor and the Dean at the University of Sarajevo – Academy of Music

Senad Kazić

Redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, predsjednik Skupštine Muzikološkog društva, predsjednik Muzikološkog društva (2005-2014), osnivač Muzikološkog društva (1997)

Full Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music, Chairman of the Assembly of the Musicological Society, President of the Musicological Society (2005-2014), Founder of the Musicological Society (1997)

Fatima Hadžić

Vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, predsjednica Muzikološkog društva (2014-2018)

Associate Professor at the University of Sarajevo – Academy of Music, Board Member of the Musicological Society, President of the Musicological Society (2014-2018)

Branka Vidović

Muzička teoretičarka i pedagoginja, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

Musical theorist and pedagogue, Founder of the Musicological Society (1997)

Maja Baralić-Materne

Etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa na BH Radio 1, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

Ethnomusicologist, Music editor at BH Radio 1, Board Member of the Musicological Society, Founder of the Musicological Society (1997)


PLENARNO PREDAVANJE 2

KEYNOTE LECTURE 2

19:00-20:00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

AMRA BOSNIĆ

Vanredna profesorica, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Associate Professor, University of Sarajevo – Academy of Music

Simfonizam u Bosni i Hercegovini između socijalističkog svjetonazora i subjektivnog pogleda na svijet

Symphonism in Bosnia and Herzegovina between Socialist Weltanschauung and Weltansicht


PETAK, 9. DECEMBAR 2022.

FRIDAY, DECEMBER 9, 2022


Lokacija / Location:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

UNIVERSITY OF SARAJEVO – ACADEMY OF MUSIC

WORKSHOP – 3/3

RADIONICA – 3/3

Music Research Begins with the Rs

09:00-10:30

Jezik: Engleski

Language: English

DANIELA CASTALDO

Profesorica, Univerzitet u Salentu (Lecce, Italija), member of the RIdIM Council

Professor, University of Salento (Lecce, Italy), članica Upravnog odbora, RIdIM

Međunarodni direktorij muzičke ikonografije (RIdIM)

Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdIM)


Lokacija / Location:

GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA

GAZI HUSREV-BEY’S LIBRARY

SJEDNICA 9: MUZIKA, POPULARNA KULTURA I DRUŠTVO

SESSION 9: MUSIC, POPULAR CULTURE AND SOCIETY

11:00-12:00

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Timur Sijarić

Samuel Murray

Morello i mimesis. Žanrovske odrednice i politički komentar

Morello and Mimesis. Genre Signifiers and Political Commentary

Marc Brooks

Etički nivoi tišine i buke u seriji The Flash

Ethical Volumes of Silence and Noise in The Flash

Marcel Bouvrie

Saberimo se: Finansijska podrška države popularnoj muzici grupe De Staat u Holandiji

Get it Together: State Subsidizing Popular Music of De Staat in The Netherlands


SJEDNICA 10: UMJETNIČKA ISTRAŽIVANJA U MUZICI

SESSION 10: ARTISTIC RESEARCH IN MUSIC

12:10-13:10

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Amila Ramović

Bruno Pereira, Marco Conceição, Mário Azevedo i Nuno Pinto

Sarajevski eksperiment. Od djelatne izvedbe do migrirajućeg slušanja

Sarajevo Experiment. From the Performance That Acts to Listening That Migrates

Hedy Hurban

Pojačavanje tradicionalnih performativnih praksi kroz instrument nosiv na tijelu

Augmenting Traditional Performance Practices with Wearable Body Instrument

Oliver Rudland

Zajedničko stvaranje operskog dijaloga s horom u zajednici uz pomoć improvizatornih tehnika: proces, postupci i metode

Co-creating Operatic Dialogue with an Adult Community Choir with the Aid of Improvisatory Techniques: Process, Procedures, and Methods


PAUZA ZA RUČAK

LUNCH BREAK

13:10-14:30


Lokacija / Location:

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE

NATIONAL MUSEUM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

14:30-15:30

POSJETA ZEMALJSKOM MUZEJU BOSNE I HERCEGOVINE

VISIT TO THE NATIONAL MUSEUM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


IZLOŽBA / EXHIBITION:

Sevdalinka – slika, riječ i zvuk

Sevdalinka – Picture, Word and Sound


VOĐENA POSJETA / GUIDED TOUR:

Nirha Efendić

Autorica izložbe i kustosica za usmenu poeziju na Odjeljenju za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH

Author of the exhibition and curator of oral poetry at the Ethnology Department of the National Museum of Bosnia and Herzegovina


SJEDNICA 11: PRILOZI ISTRAŽIVANJU MUZIKE NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA

SESSION 11: CONTRIBUTIONS TO THE RESEARCH OF MUSIC AT THE INTERSECTION OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

15:30-16:50

Jezik: Engleski

Language: English  

Moderatorica / Chair: Sanja Kiš Žuvela

José Miguel Pérez Aparicio

Ponovno sagledavanje katalonskog lirskog teatra: nove perspektive o žanru “muzičkih vizija”

Revisiting the Catalan Lyric Theatre: New Perspectives on the Genre of the “Musical Visions”

Vjera Katalinić

Član opernog ansambla, samostalni umjetnik, impresario? Slučaj Ilme de Murske

A Member of an Opera Company, a Freelancer, an Impresario? The Case of Ilma de Murska

Darina Svobodova

Vojni dirigent Julius Fučík i njegova zaostavština u Narodnom muzeju – Češkom muzeju muzike u Pragu

Military Bandmaster Julius Fučík and His Estate in the National Museum – Czech Museum of Music in Prague

Timur Sijarić

“Početak uspjeha operete”. Operetske produkcije kao oblici formiranja kolektivnog identiteta u 20. stoljeću u Stadttheater Sursee

“The Start of the Operetta Success”. Operetta Productions as Forms of Collective Identity Formation in the 20th Century in Stadttheater Sursee


SJEDNICA 12: KONCEPTI DRUGOSTI U MUZIČKIM PRAKSAMA

SESSION 12: CONCEPTS OF OTHERNESS IN MUSICAL PRACTICES

17:00-18:40

Jezik: Engleski

Language: English

Moderator / Chair: Damir Imamović

Mojca Piškor i Jelka Vukobratović

U potrazi za nevidiljim. Romski muzičari u muzičkom pejzažu Zagreba između dva rata

In Search of the Invisibilised. Roma Musicians in the Musical Landscapes of Interwar Zagreb

Tanya Merchant

Muzika, jezik, smjena generacija i asimilacija u bosansko-američkoj dijaspori

Music, Language, Generational Shift, and Assimilation in the Bosnian-American Diaspora

Lorane Prévost

Đelem, đelem. Internacionalne himne i politike pripadanja

Gelem, Gelem. International Anthems and the Politics of Belonging

David Chu

Ewell na Istoku. Kineska perspektiva rasizma u istraživanjima muzike

Ewell in the East. A Chinese Perspective on Racism in Music Studies

Nico Schüler

The Hyers Sisters. Ponovno otkrivanje pionirki afroameričkog muzičkog teatra

The Hyers Sisters. Rediscovering Pioneers of African-American Musical Theater


KONCERT

CONCERT

19:00-20:00

Ansambl Etnoakademik

Ensemble Etnoakademik

Koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine

Concert of Traditional Music from Bosnia and Herzegovina


SUBOTA, 10. DECEMBAR 2022.

SATURDAY, DECEMBER 10, 2022


Lokacija / Location:

UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

UNIVERSITY OF SARAJEVO – ACADEMY OF MUSIC

SJEDNICA 13: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U PRIMIJENJENOJ MUZIKOLOGIJI

SESSION 13: CURRENT RESEARCH IN THE APPLIED MUSICOLOGY

10:00-11:40

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Rijad Kaniža

Marija Maglov

Radiofonski muzički esej i primenjena muzikologija. Ono malo čega se sećam Ivane Trišić

Radiophonic Music Essay and Applied Musicology. Ono malo čega se sećam by Ivana Trišić

Vanja Grbović

Nagrade i nagrađivanje u oblasti muzičkog stvaralaštva

Awards and Rewards in the Field of Music

Bojana Radovanović i Teodora Trajković

Savremene strategije muzičkih festivala: beogradski Rossi fest

Contemporary Strategies of Music Festivals: Rossi Fest from Belgrade

Miloš Bralović

Komponovanje u vreme krize: zašto muzičko stvaralaštvo ne posustaje?

Composing in the Time of Crisis: Why Does Music Creation Output Not Stop?

Miloš Marinković

Muzički festivali i primenjena muzikologija: Problemi i perspektive

Music Festivals and Applied Musicology: Problems and Perspectives


SJEDNICA 14: HISTORIJSKI POGLED NA JUGOSLOVENSKU POPULARNU MUZIKU

SESSION 14: HISTORICAL VIEW OF POPULAR MUSIC IN YUGOSLAVIA

11:50-12:50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Aida Adžović

Sead S. Fetahagić

Razvitak stilova pop-rock muzike u Jugoslaviji na primjeru diskografskog opusa grupe Indexi u periodu do 1972. godine

Development of Pop-Rock Music Styles in Yugoslavia as Seen through the Discography of Indexi up to 1972

Nikola Komatović

Ipak poslednja ploča? Značaj albuma Uspavanka za Radmilu M. iz vizure moderne istorije popularne muzike

The Last Record After All? The Importance of Uspavanka za Radmilu M. from the Perspective of Popular Music History

Ognjen Tvrtković

Bosna kao duhovni pojam u stvaralaštvu jazz kompozitora i trubača Duška Gojkovića

Bosnia as Spiritual Aspect in the Work of Jazz Composer and Trumpeter Duško Gojković


SJEDNICA 15: ANALITIČKE STUDIJE O MUZICI

SESSION 15: STUDIES IN MUSICAL ANALYSIS

13:00-14:00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Amra Bosnić

Radoš Mitrović

Tretman muzičkih referenci u orkestarskim delima Juga Markovića

Treatment of Musical References in the Orchestral Works of Jug Marković

Sabrina Đulančić-Fejzić

Elementi harmonijskog jezika u ciklusima solo pjesama za glas i ansamble bosanskohercegovačkih kompozitora

Elements of the Harmonic Language in the Cycles of Solo Songs for Voice and Ensembles by Composers from Bosnia and Herzegovina

Silvana Jakupović Bečei

Teorijske odrednice simfonijskog prostora. Slučaj Mahler

Theoretical Determinants of Symphonic Space. The Case of Mahler


PAUZA ZA RUČAK

LUNCH BREAK

14:00-15:00


SJEDNICA 16: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI II

SESSION 16: CONTEMPORARY PERSPECTIVES IN MUSIC EDUCATION II

15:00-16:00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Naida Hukić

Davorka Radica

Sistematizacija primjera za glazbeni diktat u nastavi početnih godina poučavanja solfeggia

Systematization of Examples for Musical Dictation in Elementary Ear Training Teaching

Naka Nikšić

Metodička primjenljivost pjesama o Gazi Osman Paši u nastavi muzičke kulture u novopazarskom kraju

The Methodological Applicability of Songs about Gazi Osman Paša in Music Education Classes in the area of Novi Pazar

Ana Perunović-Ražnatović i Vedrana Marković

Multidisciplinarno sagledavanje Korala Johanna Sebastiana Bacha

Multidisciplinary Observation of Johann Sebastian Bach’s Chorales


SJEDNICA 17: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI

SESSION 17: INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO MUSIC

16:10-17:50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderator / Chair: Ena Brdar-Plakalo

Domagoj Kučinić

Materijalistički izazov muzikologiji: ponovno čitanje Pavla Markovca

Materialistic Challenge to Musicology: Re-reading Pavao Markovac

Ivana Seletković

Sociologija emocija u svijetu glazbe

Sociology of Emotions in the World of Music

Senka Hodžić

Metropopolis. Novi (pod)žanr ili samo jedan hir ere streaminga?

Metropopolis. A New (Sub)genre or Just a Whim of the Streaming Era?

Nada Bezić

Od Penkale do Jugotona. Topografija diskografske industrije u Zagrebu

From Penkala to Jugoton. Topography of the Record Industry in Zagreb

Ana Petrov

Politike muzike Mikisa Teodorakisa. Slučaj filma Bitka na Sutjesci

Mikis Theodorakis’s Politics of Music. The Case of the Film Battle of Sutjeska


ZAVRŠNA SJEDNICA

CLOSING SESSION

18:00-19:00

Jezik: engleski

Language: English

Moderator / Chair: Amila Ramović

Panelisti: učesnici Simpozija
Panelists: Symposium participants

TBA


LOKACIJE / LOCATIONS

MAS UNSA

Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

University of Sarajevo – Academy of Music

Josipa Stadlera 1/II

https://goo.gl/maps/dPUXLFLE3Tm3RVBc8

UNSA

Univerzitet u Sarajevu – Rektorat

University of Sarajevo – Rectorate

Obala Kulina bana 7/II

https://goo.gl/maps/WChGp8QbaFehynuR6

GHB

Gazi Husrev-begova biblioteka

Gazi Husrev-bey’s Library

Ulica Gazi Husrev-begova 46

https://goo.gl/maps/QqVbv6riL7rtRbuF8

ZMBIH

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

National Museum of Bosnia and Herzegovina

Zmaja od Bosne 3

https://goo.gl/maps/Vpu2NGe3sSH8nFXu6


SJEDIŠTE SIMPOZIJUMA

SYMPOSIUM HEADQUARTERS

MAS UNSA

Muzikološko društvo

Musicological Society

Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

University of Sarajevo – Academy of Music

Josipa Stadlera 1/II

Mob. / Whatsapp. / Viber: +387 62 204 906

https://goo.gl/maps/dPUXLFLE3Tm3RVBc8

symposium@muzikolosko-drustvo.ba

www.muzikolosko-drustvo.ba


Pdf version available HERE.