Muzika 5

MUZIKA_br.5Još jedan uspjeh iza nas. Evo, pred čitaocima je peti broj MUZIKE, odnosno prvi u l998 godini. lzmjena u dizajnu rezultat je nastoianja da MUZIKA bude što kvalitetnija, ne samo po sadržaju, već i po vizuelnom ugođaju. Da li smo uspjeli, prosudit će čitalačka javnost, ali Uredništvo je mišljenja da sva četiri broja za jednu godinu budu u drugačijoj opremi. Zadržaćemo academic slova u imenu časopisa, format B I i osnovne podatke,

sve ostalo je u nadležnosti talentovanih sarajevskih dizajnera.

Ovaj broj donosi uobičajene, ali i neke nove rubrike. U prvom djelu su autorski članci istraživačkog tipa. Na početku je članak iz pera utemeljivača bih. etnomuzikologije, pokojnog prof. Cvjetka Rihtmana. Njegova već objavljena studija o ilirskom porijeklu polifonih oblika narodne muzike u BiH aktuelni je poticaj na razmišljanje o muzici u BiH, sada u potpuno novim društvenim, političkim, vjerskim i dr. stanjima i okruženjima. lstraživanje bih. narodne muzike nastavliaju i članci Mire Fulanović-Šošić iAzre Pašić-Jovanović, dok Polomik

Tunde bilježi dragocjene podatke o zbirci muzikalija u sarnostanu u Fojnici, a Svetlana Arnautović po prvi put govori o razvoju muzičkog programa Radija BiH. Slijede dva razgovora, jedan u povodu 45 godina umjetničkog rada dirigenta Teodora Romanića, drugi sa Bahrijom Nurihadžić, za koju je A. Berg pisao svoju Lulu. Spisateljski i istraživački talenat iskušava, zatim, studentica Aida Škaljić sa sažetkom svog diplomskog rada. Slijede, opširniji

izvještaj sa prvog poslijeratnog seminara muzičkih pedagoga FBiH i napisi o muzičkom programu Internacionalnog Festivala Sarajevo “Sarajevska Zima 98” i to iz ugla selektora i kroničara/kritičara. Uobičajena Kronika muzičkog života i Vjesti iz …, nažalost, ne zatvaraju ovaj broj.

U 84. godini umrla je Matusja Blum, jedna od graditeljica muzičkog života u Sarajevu i začetnica sarajevske pijanističke škole. In memoriam Matusji Blum posvjećuju njene kolege i studenti.

A na kraju su Errata Corrige iz broja I/4’97 i popis autora i saradnika. Potkrale su se neke greške koje, evo ispravljamo.

Nadamo se da smo bolji od prošlih puta, a ponovo i uvijek pozivamo muzičke pisce na saradnju, ma gdje god bili.

Glavni i odgovorni urednik

Download pdf