Other publications

Korice Zbornik J. DopuđaTHE COLLECTION OF PAPERS CELEBRATING 110 YEARS OF THE BIRTH OF JELENA DOPUĐA

ZBORNIK RADOVA PROSLAVA 110 GODINA ROĐENJA PRVE BOSANSKOHERCEGOVAČKE ETNOKOREOLOGINJE JELENE DOPUĐE

UREDNICE / EDITORS: Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak

IZDAVAČI / PUBLISHERS: Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, ICTM Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine, Muzikološko društvo FBiH

 

 

 

 

 

SADRŽAJ / CONTENT

Uvodna riječ urednica / 4
Editors’ Introduction / 9

MIROSLAVA FULANOVIĆ ŠOŠIĆ
Jelena Dopuđa – život i rad / 12
Jelena Dopuđa – life and work / 16

SELENA RAKOČEVIĆ
Rukopisna ostavština etnokoreologa i koreografa Jelene Dopuđe / 20
Manuscript legacy of the ethnochoreologist and choreographer Jelena Dopuđa / 42

DRAGICA PANIĆ
Jelena Dopuđa – pionir etnokoreologije u Bosni i Hercegovini / 60
Jelena Dopuđa – pioneer of ethnocoreology in Bosnia and Herzegovina / 90

LANA PAĆUKA
Ženski identitet kao primarni subjekt konstituiranja muzičkog života austrougarskog Sarajeva / 78
Female identity as a primary subject in constitution of music life in Austro-Hungarian Sarajevo / 90

FATIMA HADŽIĆ
Bahrija Nuri Hadžić: prva Lulu i neprevaziđena Saloma / 100
Bahrija Nuri Hadžić: the first Lulu and the ultimate Salome / 117

SENAD KAZIĆ
Doprinos i značaj Elly Bašić razvoju muzičke pedagogije i etnomuzikologije (1945-1990) / 128
Contribution and importance of Elly Bašić in the development of Music pedagogy and Ethnomusicology (1945-1990) / 142

VALIDA AKŠAMIJA-TVRTKOVIĆ
Značaj i uloga Selme Ferović u razvoju muzičke pedagogije u Bosni i Hercegovini / 156
The role and importance of Selma Ferović in development of musical pedagogy in Bosnia and Herzegovina / 166

IVAN ČAVLOVIĆ
Nada Ludvig-Pečar. Prilog istraživanju kompozitorstva žena u Bosni i Hercegovini / 174
Nada Ludvig-Pečar. A contribution to the research into women’s composing in Bosnia and Herzegovina / 192

AMRA BOSNIĆ, NAIDA HUKIĆ
Osnovne crte kompozitorskog opusa Anđelke Bego-Šimunić / 208
The basic features of composer Anđelka Bego-Šimunić’s opus / 216

TAMARA KARAČA BELJAK, JASMINA TALAM
Propitivanje etnomuzikoloških konteksta u Bosni i Hercegovini kroz djelatnost folkloristkinja Mire Fulanović-Šošić, Dunje Rihtman-Šotrić, Jasne Spaić i Ankice Petrović / 224
Research of ethnomusicological context in Bosnia and Herzegovina through the work of folklorists Mira Fulanović-Šošić, Dunja Rihtman-Šotrić, Jasna Spaić and Ankica Petrović / 240

AMRA TOSKA
Nositeljice novih istraživanja u bosanskohercegovačkoj etnomuzikologiji i muzikologiji / 250
Carriers of new researches in Ethnomusicology and Musicology of Bosnia and Herzegovina / 261

 

Projekat je podržala Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP Program).

 
The project was supported by the Agancy for gender and quality of Bosnia and Herzegovina (Gender Action Plan of B&H)