Konkurs za nova djela horske muzike bh. autora

MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBIH

u saradnji sa Udruženjem KUD „Grmeč“ iz Bosanske Krupe

raspisuje

KONKURS

za nova djela horske muzike bh. autora

 

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori koji žive i rade u BiH. Na konkurs se mogu prijaviti i drugi autori koji su stvaralaštvom vezani za BiH.

Prijavljena djela trebaju biti pisana za mješoviti hor u trajanju do 10 minuta. Tekstualni predlošci bi trebali biti vezani za historijsku i kulturološku baštinu bosanskokrupskog područja ili Bosanske krajine. Autori trebaju voditi računa o izvođačkim mogućnostima njihovih kompozicija.

Radovi se šalju po šifrom. Pošiljka treba sadržavati:

-          tri primjerka odštampanog rada u programima Finale ili Sibelius,

-          tri CD-a ili tri stika s notnim zapisom i zvučnim zapisom u audioformatu, rađenim u programima Finale ili Sibelius,

-          šifriranu i zatvorenu manju kovertu u kojoj su podaci s punim imenom, prezimenom, adresom i telefonskim brojem autora.

Radovi se šalju isključivo poštom u tri primjerka na adresu: Muzikološko društvo FBiH, Josipa Stadlera 1/II, 71000 Sarajevo, s naznakom „Za konkurs“.

Konkurs je nagradnog karaktera, a prema sljedećim iznosima:

I nagrada 1.000 KM

II nagrada 800 KM

III nagrada 600 KM

Prijem radova vrši konkursna komisija, a procjenu prispjelih radova izvršit će konkursni žiri. O svim poslovima oko konkursa brine Upravni odbor Muzikološkog društva.

Konkurs ostaje otvoren do 31. 1. 2014. godine. Dodjela nagrada i praizvedba nagrađenih i ostalih djela obavit će se na koncertu u okviru manifestacije „6. regionalna smotra horskog stvaralaštva Bosanska Krupa 2014“.

Pripspjeli radovi se ne vraćaju. Autori nagrađenih i drugih izvedenih djela prenose na Muzikološko društvo prava javnog izvođenja, štampanja i umnožavanja notnog i zvučnog zapisa, što može biti regulirano posebnim ugovorom.

 

Upravni odbor Muzikološkog društva FBiH