Naš časopis “Muzika” uvršten u CEEOL, evropsku on-line biblioteku

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg od 1997. godine kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, uvršten je u CEEOL (Central East European Open Library) – prestižnu evropsku on-line biblioteku koja okuplja časopise, e-knjige i svu literaturu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka sa područja Centralne i Istočne Evrope. Osim što je zadovoljio stroge uvjete za uključivanje u fond CEEOL-a, Časopis za muzičku kulturu Muzika sada će ostvariti mogućnost vidljivosti i dostupnosti pred čitalačkim auditorijem na međunarodnom nivou.  Podaci o Časopisu u okviru CEEOL-a dostupni su na: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1996.