Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” PROGRAM

u povodu pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini i 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH,
Sarajevo, 3. april 2018.

9,30 -10,00

Registracija učesnika

Otvaranje skupa

 

10,00-10,15

Uvodna obraćanja

 

Prva sesija

10,15-11,30

Voditelj: Tamara Karača Beljak

 

Zorana Guja

Romanijski stil guslanja na primjeru guslara Milovana Srdanovića

Mirza Kovač

Digitalizacija zvučnih snimaka: izazovi i perspektive

Lejla Čaušević

Interpretacija sevdalinke vokalnih solistica Radio Sarajeva kao estetski standard

Kristina Čustonjić Džambo

Ljubica Mrkonjić, tkalja tradicije žepačkog kraja

Jure Miloš i Vedran Vidović

Ganga jučer, danas, sutra

 

11,30-11,45  Kafe pauza

 

Druga sesija

11,45-13,00

Voditelj: Lana Paćuka

 

Jasmina Talam

Tragom naučnih zvučnih zapisa: kolekcija “Bosnienfahrt”

Tamara Karača Beljak 

Etnomuzikološka ostavština – relikt ili izazov za proučavanje. Kratak osvrt na ostavštinu Miroslave Fulanović Šošić

Dragica Panić

Terenska istraživanja bosanskohercegovčke tradicionalne muzike u posljednjoj deceniji 20.vijeka

Nirha Efendić

Narodno biserje sjeverozapadne Bosne s početka 20. stoljeća: rukopisna zbirka Smajla Bradarića

Razim Slanjankić

Saz u Srebreniku 2008-2016. godine: promocija video izdanja i značaj očuvanja materijala kao arhivske građe

 

13,00-13,15  Kafe pauza

 

Treća sesija

13,15-14,00

Voditelj: Dragica Panić

 

Andrea Andrle

Razvoj kritičke misli o muzici u bosanskohercegovačkoj periodičnoj štampi (1945-1955)

Branka Vidović

Osvrt na izdavačku djelatnost Muzikološkog društva FBiH kroz sadržajnu bibliografiju časopisa Muzika i Zbornika radova “Muzika u društvu” (1997-2017)

Valida Tvrtković-Akšamija

Razvoj muzičke pedagogije na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  (1955-2005)

 

14,00-14,10  Pauza

 

Četvrta sesija

14,10-14,55

Voditelj: Fatima Hadžić

 

Lidija Vladić-Mandarić / Amela Plosko

Mostarski glazbenik Muamer Kulukčija: između Mostara, Ljubljane i Sarajeva

Naida Hukić

Harmonija u bosanskohercegovačkim koncertima folklornog usmjerenja

Harun Zulić

Stvaralački opus bosanskohercegovačkih kompozitora u radovima priznanja na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

15,00-15,45 Ručak

 

15,50- 16,20 Promocije izdanja

 

16,30-17,30 Godišnja skupština ICTM Nacionalnog komiteta