news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.

 

Teme su bile sljedeće:

1. Muzikologija

Muzika u društvu: Aspekti istraživanja muzike malih naroda

2. Etnomuzikologija

Muzika u društvu: Etnomuziloški pristup

3. Muzička pedagogija

Kreativni tranfer u savremenom muzičkom obrazovanju

 

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva: muzika@muzikolosko-drustvo.ba., najkasnije do 01. marta 2017. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pirpremi teksta pogledati na: http://muzika.mas.unsa.ba/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/

10. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” / 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM “MUSIC IN SOCIETY” FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAM KORIGOVAN / CORRECTED

plakat muzika u društvu 2016Četvrtak / Thursday

20. oktobar / 20 October 2016

Od 9,30h / From 9,30h

Registracija učesnika simpozija / Registration of the symposium participants

Soba / Room 12

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

10,00–12,00h

Muzikologija 1. sjednica / Musicology 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language[1]

Moderator: Lana Paćuka

10,00–11,00

Fatima Lačević: Filozofija muzike u svijetu moderne umjetnosti. Muzika i temporalnost u knjizi Masimo Dona Filozofija muzike

Hrvoje Beban: Posebnosti srednjovjekovnih liturgijsko-glazbenih izvora dominikanske provenijencije sačuvanih na području Dalmacije s posebnim osvrtom na dominikanski antifonarij

Lucija Konfic: Sedmi harmonik u glazbeno-teorijskom sustavu Giuseppea Michelea Stratica

11,20–12,00h

Monika Jurić Janjik: Nikola Vitov Gučetić (Nicolò Vito di Gozze, 1549–1610) i uloga glazbe u renesansnome Dubrovniku

Vjera Katalinić: Modeli koncertiranja putujućih virtuoza u razdoblju klasicizma: Jarnović u Stockholmu

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

10,00–11,00h

Muzička teorija i pedagogija 1. sjednica / Music theory and pedagogy 1st session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Nerma Hodžić-Mulabegović

Senad Kazić: Značaj i utjecaj spoljnih faktora na formiranje i oblikovanje individualnog / subjektivnog muzičkog mišljenja u sferi elementarne muzičke teorije

Amra Bosnić: Tretman teksta u vokalnim djelima bosanskohercegovačkih kompozitora

Sanda Dodik: Neobjavljeni horovi iz posthumne zaostavštine Josipa Slavenskog

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

12,00–13,00h

Radionica (na engleskom jeziku) / Workshop (in English)

Moderator: Tamara Karača Beljak

Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona: Sri Lankan Sing Along Workshop

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

12,30–13,30h

Muzikologija 2. sjednica / Musicology 2nd session

Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku / Session in B/C/S and English Language

Moderator: Lada Duraković

Vito Balić: Poznati skladatelji nepoznate glazbe: splitski kapelnici 18. i 19. stoljeća

Jernej Weiss: Between the Provincial and the Cosmopolitan: Musical Life in Maribor in the First Half of the 19th Century

Marijana Kokanović Marković: Salonska muzika u ogledalu srpske štampe 19. veka: pro et contra

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

13,30–14,30h

Etnomuzikologija 1. sjednica / Ethnomusicology 1st session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Federico Spinetti 

Guido Raschieri: Inside and outside, here and there: Music from Bosnian Posavina to Zagreb

Rimantas Sliužinskas: Folklore Life in Multicultural Klaipėda City (1990–2015)

Slobodan Dan Paich: Music as Defining Moment. Tangible and Intangible Influences in Ottoman Culture

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

13,30–14,30h

Muzička teorija i pedagogija 2. sjednica / Music theory and pedagogy 2nd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Amra Bosnić

Nerma Hodžić-Mulabegović: Akustika u solfeggiu – utjecaj i ishodi u edukativnoj praksi

Tihana Škojo: Nastavničke kompetencije za realizaciju početničkog solfeggia

Sanja Nuhanović / Alma Ferović-Fazlić: Doprinos međunarodne kulturne suradnje popularizaciji glazbenog obrazovanja na primjeru glazbeno-scenskog projekta „Prljavi ples“

………………………………………………………………………………………………

Od / from 18,00h

Koncertna dvorana Muzičke akademije / Concert Hall of the Academy of Music

 

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

 

UVODNO PREDAVANJE / INAUGURAL LECTURE:

 

 World Music or Regionality? A Fundamental Question of Music History

 

Prof. Dr. Helmut Loos

(Fakultät Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig)

 

KONCERT BOSANSKE TRADICIJSKE MUZIKE / CONCERT OF TRADITIONAL BOSNIAN MUSIC

………………………………………………………………………………………………

 Petak / Friday

21. oktobar / 21 October 2016

 

Soba / Room 10

10,00–11,00h

Muzikologija 3. sjednica / Musicology 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Jernej Weiss

Dušan Mihalek: Jevrejski muzičari između Izraela, Bosne i okruženja

Stanislav Tuksar: Neka djela s glazbenom tematikom pisaca 16. i 17. stoljeća podrijetlom iz Hrvatske nedavno pronađena u poljskim knjižnicama

Lana Paćuka / Fatima Hadžić: Ostavštine bosanskih kompozitora u arhivu Instituta za muzikologiju

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

10,00–12,30h

Etnomuzikologija 2. sjednica / Ethnomusicology 2nd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Klaus Näumann

10,00–10,40h

Halyna Pshenichkina: Singing Folklore Features from Dnipro River Middle Part Region: Crossroad of Local Traditions

Tamara Karača Beljak / Jasmina Talam: Cultural Engagement in Applied Ethnomusicology: examples from Bosnia and Herzegovina

11.00–12,30h

Federico Spinetti: The Enemy – A Partisan Hymnbook (a documentary film by Federico Spinetti. 80 min., color. Production: Lab 80 film. Distribution: Universal Music Italy. Language: Italian, English subtitles)

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 2

10,00–11,20h

Muzička teorija i pedagogija 3. sjednica / Music theory and pedagogy 3rd session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Refik Hodžić

Merima Čaušević: Ocjenjivanje u nastavi muzičke kulture

Sabina Vidulin: Uvjeti i metodički aspekti realizacije aktivnosti sviranja u redovitoj nastavi glazbene kulture

Nikolina Matoš / Ana Čorić: Razine vrednovanja glazbenog djela kao izazov za kurikulum nastave glazbe

Valida Tvrtković-Akšamija: Online nastava muzičke kulture u Moodle LMS-u

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

11,15–12,15h

Muzikologija 4. sjednica / Musicology 4th session

Sjednica na b/h/s i crnogorskom jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Stanislav Tuksar

Lada Duraković: Iz glazbenih arhiva u Hrvatskoj. Slavko Zlatić (1910–1993): glazbenik, ideolog, agitator

Senka Hodžić: Zaboravljamo (li) Miroslava Špilera(?): U prilog 110. godišnjice kompozitorovog rođenja

Ana Perunović Ražnatović: Opera Balkanska carica – od nastanka do savremenog izvođenja

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 10

12,30–13,30h

Muzikologija 5. sjednica / Musicology 5th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Senka Hodžić

Andrea Stojilkov: Intertekstualnost i intermedijalnost: jugoslovenska muzika u postjugoslovenskoj popularnoj književnosti / Intertextuality and Intermediality: Yugoslav Music in Post-Yugoslav Literature

Dina Vojvodić: Tematsko-kritički prikaz jugoslovenskog časopisa Muzika (1948–1951)

Ognjen Tvrtković: Kako je nastala jazz skladba „Banja Luka“ ili rani dolasci čuvenih jazz glazbenika u Jugoslaviju

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

14,00–15,00h

Etnomuzikologija 3. sjednica / Ethnomusicology 3rd session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Amra Toska

Klaus Näumann: ”After you’ve gone”: Emergence, demise and revival of the Jazz Manouche

Jelka Vukobratović: Doing ethnomusicological research beyond the urban/rural dichotomies

Evrim Hikmet Öğüt: A new Research Area for Ethnomusicology: Musical Practices in Transit Migration

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Od / From 15,00h

Restoran / Restaurant “Lovac”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zajednički ručak učesnika simpozija / Lunch for symposium participants

19,30h

Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić / Bosniak Institute Adil Zulfikarpašić

Koncert bosanske umjetničke muzike / Concert of Bosnian art music

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Subota / Saturday

22. oktobar / 22 October 2016

 

Soba / Room 10

10,00–11,00h

Muzikologija 6. sjednica / Musicology 6th session

Sjednica na engleskom jeziku / Session in English Language

Moderator: Fatima Hadžić

Nico Schüler: Current Research Methodologies for Rediscovering Forgotten Composers: Using Commercial Genealogy and Newspaper Databases

Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Condensation

Marie-Agnes Dittrich: How to split the Heritage when Inventing a Nation? Germany`s Political and Musical Divisions

………………………………………………………………………………………………

Soba / Room 9

10,30–12,30h

Etnomuzikologija 4. sjednica / Ethnomusicology 4th session

Sjednica na b/h/s jeziku / Session in B/C/S Language

Moderator: Jasmina Talam

10,30–11,30h

Rašid Durić: Sevdalinka u muzikološkom i estetičkom etabliranju od Ludviga Kube preko Vlade Miloševića do Esada Bajtala

Lidija Vladić-Mandarić: Nematerijalna glazbena tradicija – ganga u kontekstu na slična tradicionalna pjevanja u Bosni i Hercegovini

Vesna Ivkov: Bajram u Srbiji – primer tradicije i inovacije

11,50–12,30h

Vladan Vuletin: Dječja klapa kao nova glazbena pojava

Nice Fracile: Multikulturalnost dečijeg folklora u Vojvodini

………………………………………………………………………………………………

[1] Sjednica na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku / Session in Bosnian/Croatian/Serbian Language

Časopis Muzika POZIV ZA RADOVE

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima.

Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3 – 5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu.

Rukopise je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu Uredništva:

muzika@muzikolosko-drustvo.ba, najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Sve potrebne informacije o izradi i pirpremi teksta pogledati na:

http://muzika.mas.unsa.ba/wordpress/bs/tehnicko-uputstvo-autorima-za-izradu-teksta/  

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH Sarajevo, 06.05.2016. IZVJEŠTAJ

U petak, 06.05.2016. održana je redovna godišnja izvještajna sjednica Skupštine Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine. Pored redovnih izvještajnih aktivnosti, svečani dio sjednice bio je rezervisan za promocije novih izdanja Društva, upotpunjen nastupom studentice druge godine Odsjeka za klavir Muzičke akademije u Sarajevu u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerine Šabotić.

Skupština je otvorena uvodnim riječima predsjednice Skupštine Branke Vidović, koja je napomenula da se ovogodišnja Skupština održava u okviru same završnice svečanog obilježavanja 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu, dugogodišnjeg partnera Muzikološkog društva. Minutom šutnje odala se počast preminulim članovima i saradnicima Društva mr. Miroslavi Fulanović Šošić, dr. Munibu Maglajliću i pravnici Svjetlani Hasanagić. Prvi dio sjednice započeo je Izvještajem o radu Muzikološkog društva FBiH i Finansijskim izvještajem koje je prezentirala predsjednica Društva dr. Fatima Hadžić. Dr. Hadžić istakla je nekoliko vrlo značajnih aktivnosti Društva u protekloj godini. Redovni rad na časopisu Muzika, predvođen urednicom dr. Lanom Paćuka, ove godine uključio je i pristup međunarodnoj bazi podataka ERIH +. Časopis Muzika dobio je i svoju web-stranicu, a očekuje se i stjecanje online ISSN broja. Objavljen je Zbornik radova 9. simpozija Muzika u društvu na bosanskom jeziku, a englesku verziju Zbornika objavit će izdavačka kuća Cambridge Scholar Publishing, za što posebne zasluge pripadaju glavnoj urednici Zbornika, dr. Fatimi Hadžić. Istaknuto je i da je uspješno organizovan simpozij Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini, te da je objavljen i Zbornik simpozija. Kao naredni cilj navedena je uspješna organizacija 10. međunarodnog simpozija Muzika u društvu koji će biti održan u oktobru 2016. godine za koji već teku pripreme. Društvo je, naročitim zaslugama mr. Amre Toska i dr. Tamare Karača-Beljak, organizovalo seriju tribina i predavanja pod nazivom Kreativni razgovori koji su članovima i studentima Muzičke akademije u Sarajevo predstavili niz zanimljivih aktera muzičke i kulturne scene Bosne i Hercegovine. Dr. Hadžić istakla je da je ostvareno i više od planom predviđenih aktivnosti Društva, a Izvještaj o radu jednoglasno je usvojen. Potom je uslijedilo prezentiranje Finansijskog izvještaja za 2015/2016. godinu koji je Društvu predočila Predsjednica dr. Fatima Hadžić, a sastavila računovodkinja Nermina Bešić. Finansijski izvještaj, kao i izvještaji o dosadašnjem radu Nadzornog odbora koji je predstavila mr. Mirela Milićević Šečić, te Vijeća časti koji je predstavio dr. Ivan Čavlović, jednoglasno su usvojeni. Izvještaj o članstvu predstavila je mr. Esma Sulejmanagić, sekretar Društva. Društvu je pristigla molba članice Vesne Ciković za prelazak iz redovnog u pridruženo članstvo zbog promjene države prebivališta i nemogućnosti aktivnijeg učešća u radu Društva. Molba je jednoglasno usvojena. Sekretar, te Predsjednica Društva obavijestile su Skupštinu da se provodi procedura revizije članstva u Društvu na osnovu prisustva Skupštinama i redovnog plaćanja članarina. Ove aktivnosti izazvale su mnogo reakcija, pa se razvila rasprava na kraju koje je zaključeno da je potrebno dati ovlaštenje Upravnom odboru Društva za sve dalje aktivnosti u ovom pravcu, da je potrebno utvrditi rok za izmirenje svih dugovanja po pitanju članarina, te da je potrebno uvesti reduciranu cijenu članarine za nezaposlene članove Društva. Ovi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Drugi dio sjednice Skupštine bio je rezervisan za svečanu promociju novih izdanja Društva. Muzičku introdukciju u promociju dala je studentica druge godine Odsjeka za klavir u klasi doc. mr. Dragana Opančića, Zerina Šabotić, koja je izvela Reflets dans l’eau iz prve sveske Images Claudea Debussyja. Moderatorica dr. Tamara Karača Beljak riječ je predala dr. Fatimi Hadžić i autoru dr. Ivanu Čavloviću koji su predstavili novu knjigu pod nazivom Eseji o muzici ili nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini. Riječ je o zanimljivom izdanju koje se bavi specifičnim fenomenima bh muzike, a autor je istakao da trenutno radi na još dvije knjige koje će uz Eseje o muzici biti korisna literatura studentima Muzičke akademije. U ulozi promotora, dr. Čavlović je uz autora dr. Refika Hodžića predstavio Društvu knjigu Harmonija, koja uz mnoštvo primjera daje vrlo jasan uvid u osnove klasične harmonije. U tom smislu namijenjena je studentima, a objavljena je kao kruna desetogodišnjeg rada dr. Hodžića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Zbornik radova simpozija Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini predstavio je dr. Senad Kazić, te je istakao da su objavljeni kvalitetni radovi, među kojima su se našla i istraživanja tri profesorice i asistentice umjetničkih odsjeka Muzičke akademije u Sarajevu.Sekretar Društva mr. Esma Sulejmanagić predstavila je Zbornik radova 9. simpozija Muzika u društvu na bosanskom jeziku. Istakla je da je objavljeno 37 kvalitetnih radova podijeljenih u tri poglavlja, te da se do kraja godine očekuje objavljivanje verzije Zbornika na engleskom jeziku u izdanju Cambridge Scholar Publishinga. Dr Tamara Karača Beljak je na samom kraju predstavila novi broj časopisa Muzika, nakon čega su uslijedili razgovor i druženje uz prigodan koktel.

 

                                                                                                                     Mr. Esma Sulejmanagić,

tajnica Muzikološkog društva FBiH

Kreativni razgovori: Japanska tradicijska muzika, 3. juni 2016. u 10h.

U okviru obilježavanja godine japanske kulture u BiH biće održana radionica pod nazivom „Japanska tradicijska muzika“. Pozivaju se članovi/ce Muzikološkog društva da prisustvuju radionici koja će biti održana u petak, 3. juna u 10h u maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Objavljen Zbornik radova “Muzika u društvu”

naslovnica9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
“MUZIKA U DRUŠTVU”
Sarajevo, 23–26. oktobar 2014.

“MUZIKA U DRUŠTVU”
ZBORNIK RADOVA

ISSN 2303-5714

Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu

Sarajevo, 2016.

Urednik:
Fatima Hadžić

Uredništvo:
Valida Tvrtković Akšamija, Refik Hodžić, Amra Toska

 

 

 

 

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ / 9

UVODNO PREDAVANJE

STOTINU GODINA TIŠINE. NACRT ZA SOCIJALNU HISTORIJU MUZIKE U BOSNI I HERCEGOVINI
Čavlović Ivan / 11

 

I – “GODINA 1914” – LOKALNO NASLIJEĐE I SVJETSKI KONTEKSTI

“PALE NADE”. FRAGMENTI O MUZIČKOM ŽIVOTU RATNOG SARAJEVA (1914–1918)
Lana Paćuka / 28

TEMATIZACIJA IDENTITETA NACIONALNE KULTURE I DEBUSSYJEVA POZNA DELA NASTALA IZMEĐU 1914. I 1917. GODINE
Tijana Popović Mlađenović / 43

MUZIKA I PRVI SVJETSKI RAT. SLUČAJ RICCARDA ZANDONAIJA
Alberto Nones / 52

“POD DVOGLAVIM ORLOM”. NACIONALNI IDENTITETI U VOJNOJ MUZICI AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE
Manfred Heidler / 61

“NAPREJ ZASTAVA SLAVE!” DAVORINA JENKA (1835–1914). IZMEĐU CARSKE HIMNE I PANSLAVENSKOG MARŠA
Jernej Weiss / 79

GLAZBA U OSVIT VELIKOG RATA: PULA 1914.
Lada Duraković / 87

POLITIČKE REPERKUSIJE AUSTRIJSKE VLADAVINE NA GLAZBENI ŽIVOT SPLITA (1797–1918)
Ivana Tomić Ferić / Sara Dodig / 110

MAPIRANJE PERIFERIJE MUZIČKOG ZAPADA. MODERNI KONCERTNI FORMATI U BEOGRADU NA POČETKU 20. VEKA
Biljana Milanović / 127

AKTIVNOSTI VOJNOG ORKESTRA “MUZIKA KRALJEVE GARDE” ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA
Marijana Dujović / 144

MUZIČKO ŠKOLSTVO U SJEVEROZAPADNOJ BOSNI ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE UPRAVE
Refik Hodžić / 153

UTJECAJ METODIČARA NJEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA POČETKOM 20. STOLJEĆA NA RAZVOJ MUZIČKE TEORIJE I PEDAGOGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (I ŠIRE)
Senad Kazić / 163

 

II – NOVA ISTRAŽIVANJA

Muzička teorija

TRANSFER ANTIČKOG NASLIJEĐA U ZAPADNOEVROPSKU MUZIČKU TEORIJU. FORMIRANJE I POREDAK SREDNJOVJEKOVNIH LJESTVICA
Nerma Hodžić-Mulabegović / 172

OD MERSENA DO RAMOA. SOCIJALNE INOVACIJE U FRANCUSKOM DRUŠTVU 17. I 18. VEKA I TRANSFORMACIJA POJMA “HARMONIJE”
Svetlana Stojanović Kutlača / 200

DVOGLASNA INVENCIJA U B-DURU JOHANA SEBASTIJANA BAHA. PRIPREMA ZA FUGU ILI UMETNIČKI ŽANR?
Marko S. Milenković / 213

FORMALNA KONCEPCIJA POZNIH GUDAČKIH KVARTETA LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Ana Perunović Ražnatović / 224

ELEMENTI NEOKLASICISTIČKE HARMONIJE U “OPSESIJI” MIROSLAVA ŠPILERA
Naida Hukić / 235

SPECIFIČNOSTI HRISTIĆEVIH KOMPOZICIONO-TEHNIČKIH SREDSTAVA U OPELU B-MOL
Gordana Grujić / 247

KONCEPTI OZVUČAVANJA MAKOVIH PJESAMA: KAMENI SPAVAČ I PRELUDIJUM ZA MODRU RIJEKU
Amra Bosnić / 258

TEORIJSKI MODELI GLAZBENIH PREFERENCIJA: GLAZBENOPEDAGOŠKE IMPLIKACIJE
Snježana Dobrota / 269

KORALI J. S. BACHA KAO SMJERNICE GRADNJE HORIZONTALNOG I VERTIKALNOG GLAZBENOG MIŠLJENJA U NASTAVI HARMONIJE
Davorka Radica / Jelica Valjalo Kaporelo / 282

 

Muzička pedagogija

CJELOŽIVOTNO UČENJE KAO PROCES I OBAVEZA U MUZIČKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Valida Tvrtković Akšamija / 298

REFORME ODGOJNO-OBRAZOVNOGA SUSTAVA U HRVATSKOJ I ODJECI NA GLAZBENU NASTAVU U OSNOVNOJ ŠKOLI
Sabina Vidulin / 312

PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE U VISOKOŠKOLSKIM KURIKULIMA ZA NASTAVNIKE PJEVANJA U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI
Marijo Krnić / 326

ZASTUPLJENOST TRADICIJSKE KULTURE U PREDŠKOLSKIM I OPĆEOBRAZOVNIM USTANOVAMA
Goran Sučić / Ivana Gogić / 343

METODSKI POSTUPCI PRILIKOM IZRADE NOVE METODE ZA POČETNU NASTAVU KLAVIRA
Jelena Martinović-Bogojević / 356

 

Etnomuzikologija

SEVDALINKA U IZVOĐAČKOJ PRAKSI HARMONIKAŠA U SRBIJI
Vesna Ivkov / 366

INSTITUCIONALIZACIJA GUSLARSKE PRAKSE I TRADICIJA EPSKOG PEVANJA UZ GUSLE: JUGOSLOVENSKI I POSTJUGOSLOVENSKI KONTEKST
Danka Lajić Mihajlović / 375

TARAGOT KAO DEO RUMUNSKE FOLKLORNE BAŠTINE
Nice Fracile / 392

YAGÄRUN SÄRDO BAGÄRU BÄRE. ZAPOSJEDNUTOST DUHOM ZAR MEĐU AMHARIMA I ULOGA MUZIKE
Timkehet Teffera / 404

 

Muzikologija

SKLADATELJSKI PROFIL IVE MAČEKA (1914– 2002)
Alma Zubović / 431

OD PARTIZANSKE PROPAGANDE KA SOCREALIZMU: IDEOLOŠKI INSPIRISANA DJELA MIROSLAVA ŠPILERA
Senka Hodžić / 445

VOJISLAV KOSTIĆ – KOMPOZITOR/REDITELJ/SCENARISTA/KOREOGRAF. ANALIZA OSTVARENJA KO TO TAMO PEVA U FILMSKOJ I BALETSKOJ VERZIJI
Katarina Mitić / 467

ISPITIVANJE ULOGE MUZIKOLOGA U RASTUĆOJ FESTIVALSKOJ KULTURI: SARAJEVSKO ISKUSTVO
Esma Sulejmanagić / 479

TRANSFORMACIJE POPULARNE MUZIKE NAKON RASPADA SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE. BOSANSKOHERCEGOVAČKA “POSTDEJTONSKA” ALTERNATIVNA MUZIČKA SCENA
Amra Toska / Fatima Hadžić / 488

 

III – PANEL “MURKOVA ISTRAŽIVANJA IZ AUSTRIJSKE I BOSANSKOHERCEGOVAČKE PERSPEKTIVE”

KAKO PRAVITI “VRIJEDNE” SNIMKE NA TERENU – MATIJA MURKO I BEČKI PHONOGRAMMARCHIV
Gerda Lechleitner / 499

MATIJA MURKO I NJEGOVA ISTRAŽIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Jasmina Talam / Tamara Karača Beljak / 505

AUTORI / 519

Redovna godišnja izvještajna Skupština Muzikološkog društva FBiH POZIV ZA ČLANOVE

Poštovani/e članovi/ice,

Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u petak 6. maja s početkom u 17h u maloj sali Muzičke akademije u Sarajevu.

DNEVNI RED:

I dio – redovne izvještajne aktivnosti

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Skupštine
2. Izvještaji o radu organa društva
3. Izvještaj o članstvu
4. Plan rada za 2016/2017. godinu
II dio – promocije izdanja Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije u Sarajevu

Moderatorica: dr. Tamara Karača Beljak

• Knjiga Eseji o muzici ili nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini autora Ivana Čavlovića (dr. Fatima Hadžić)
• Knjiga Harmonija u praksi autora Refika Hodžića (dr. Ivan Čavlović)
• Zbornik radova povodom jubileja 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu (dr. Senad Kazić)
• Zbornika radova “Muzika u društvu” (mr. Esma Sulejmanagić)
• Časopis Muzika 2/ 2014, 1/2015, 2/2015 (dr. Lana Paćuka)

III dio – koktel

Pozivamo članove/ice Muzikološkog društva da ukoliko imaju teme za izlaganje, izvještaj o svojim aktivnostima u proteklom periodu i sl. o čemu bi voljeli izvjestiti članstvo, obavijeste tajnicu društva dva dana prije održavanja Skupštine, kako bi se tema uvrstila u dnevni red.

Predsjednica skupštine

Branka Vidović

Puštena je u opticaj zvanična web stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika!

S ciljem ostvarivanja što bolje vidljivosti i referentnosti Časopisa za muzičku kulturu Muzika, kao i jačanja njegovog impact faktora u regionalnim i međunarodnim okvirima, Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu podržali su izradu web stranice jedinog muzikološkog časopisa u Bosni i Hercegovini. Stranica nastoji ispoštovati sve normative i mjerila koja nalažu savremeni tokovi i standardi u svijetu nauke, što podrazumijeva i obaviještavanje javnosti o novitetima, aktuelnostima i ostalim neophodnim informacijama koje mogu interesirati potencijalne autore, ali i sve one koji prate muzikološku scenu  Bosne i Hercegovine. Značaj stranice ogleda se i u otvorenom pristupu naučnim i stručnim članicima te radovima priznanja, čime se široj javnosti nastoji omogućiti uvid u najaktuelnije tokove muzičke nauke.

Stranica Časopisa za muzičku kulturu Muzika dostupna je na: www.muzika.mas.unsa.ba.