11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. P O Z I V Z A R A D O V E

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedanaesti put organizuju Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Kao i prethodnih godina, simpozij želi ponuditi zajedničku platformu za što veći broj naučnika posvećenu savremenim diskursima o raznim pitanjima muzike iz raznih aspekata.

Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 

Muzikologija

Nova historiografska istraživanja

Muzikologija i mediji

Aplikativna muzikologija

 

Etnomuzikologija

Etnomuzikološki arhivi – izazovi novog doba

Etnomuzikologija i mediji

Aplikativna etnomuzikologija

 

Muzička teorija i pedagogija

Problemi i perspektive muzičke teorije i pedagogije

Istraživanja na polju muzičke teorije i pedagogije: novi impulsi

Interdisciplinarni pristup u sistemu muzičkog odgoja i obrazovanja

Potrebe i kompetencije u muzičkom odgoju i obrazovanju

Muzika i obrazovanje

 

Programski odbor

Dr. Harry White, School of Music, University College Dublin

Dr. Razia Sultanova, Faculty of Music, University of Cambridge

Dr. Leon Stefanija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“  tokom 2020. godine (engleska i b/h/ verzija).

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

 

Prijave slati na priloženom obrascu do 31. marta 2018. na e-mail adresu:

info@muzikolosko-drustvo.ba

musicology.bosnia@yahoo.com

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do 10. aprila na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba

 

PRIJAVNI OBRAZAC

POZIV PDF

 

Svečana skupština povodom 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH

Poštovani članovi/ce MDFBiH,

Pozivamo Vas da u petak 26. januara s početkom u 18,30h prisustvujete svečanoj skupštini povodom 20 godina postojanja našeg društva.

Nakon svečane skupštine, u 19,30h, slijedi koncert djela prof. dr. Čavlovića “U čast 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH”.

Srdačan pozdrav,

Programski odbor proslave

KONCERT U ČAST 20 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH

čavlović plakaPROGRAM

Koncert za klavir i gudače – Milanu i Azri

Izvode: Azra Medić klavir, Gudački orkestar MAS

Dvije dodekafonske svite i tri hladna komada (AR, AB, VK) između za klavir solo

Izvodi: Zlatan Božuta klavir

Zvona fantazija za klavir četveroručno

Izvode: Nihad Krečo klavir, Dragan Opančić klavir

Uspavanka za Petra kantata za sopran i klavir. Tekst Mak Dizdar

Izvode: Aida Čorbadžić sopran, Milan Čavlović klavir

 ***

 Koncert za Tatjanu za flautu, violončelo i gudače

Izvode: Hanan Hadžajlić flauta, Belma Alić violončelo, Gudački orkestar MAS

Sedam ukora Halila Džubrana: Komentari za flautu, klarinet, saxofon, bas, klavir, accordion i violončelo

Izvode: Leo Šarić bas, Hanan Hadžajlić flauta, Vedran Tuce klarinet, Erik Marjanović saxofon, Zlatan Božuta klavir, Belma Šarančić-Nahodović harmonika, Belma Alić violončelo

Koncert za Belmu Š-N. za accordion i gudače

Izvode: Belma Šarančić-Nahodović harmonika, Gudački orkestar MAS

Gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu vodila i uvježbala doc. D. A. Belma Alić

PROGRAMSKA KNJIŽICA

Naš časopis “Muzika” uvršten u CEEOL, evropsku on-line biblioteku

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg od 1997. godine kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, uvršten je u CEEOL (Central East European Open Library) – prestižnu evropsku on-line biblioteku koja okuplja časopise, e-knjige i svu literaturu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka sa područja Centralne i Istočne Evrope. Osim što je zadovoljio stroge uvjete za uključivanje u fond CEEOL-a, Časopis za muzičku kulturu Muzika sada će ostvariti mogućnost vidljivosti i dostupnosti pred čitalačkim auditorijem na međunarodnom nivou.  Podaci o Časopisu u okviru CEEOL-a dostupni su na: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1996.

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” PROGRAM

u povodu pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini i 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH,
Sarajevo, 3. april 2018.

9,30 -10,00

Registracija učesnika

Otvaranje skupa

 

10,00-10,15

Uvodna obraćanja

 

Prva sesija

10,15-11,30

Voditelj: Tamara Karača Beljak

 

Zorana Guja

Romanijski stil guslanja na primjeru guslara Milovana Srdanovića

Mirza Kovač

Digitalizacija zvučnih snimaka: izazovi i perspektive

Lejla Čaušević

Interpretacija sevdalinke vokalnih solistica Radio Sarajeva kao estetski standard

Kristina Čustonjić Džambo

Ljubica Mrkonjić, tkalja tradicije žepačkog kraja

Jure Miloš i Vedran Vidović

Ganga jučer, danas, sutra

 

11,30-11,45  Kafe pauza

 

Druga sesija

11,45-13,00

Voditelj: Lana Paćuka

 

Jasmina Talam

Tragom naučnih zvučnih zapisa: kolekcija “Bosnienfahrt”

Tamara Karača Beljak 

Etnomuzikološka ostavština – relikt ili izazov za proučavanje. Kratak osvrt na ostavštinu Miroslave Fulanović Šošić

Dragica Panić

Terenska istraživanja bosanskohercegovčke tradicionalne muzike u posljednjoj deceniji 20.vijeka

Nirha Efendić

Narodno biserje sjeverozapadne Bosne s početka 20. stoljeća: rukopisna zbirka Smajla Bradarića

Razim Slanjankić

Saz u Srebreniku 2008-2016. godine: promocija video izdanja i značaj očuvanja materijala kao arhivske građe

 

13,00-13,15  Kafe pauza

 

Treća sesija

13,15-14,00

Voditelj: Dragica Panić

 

Andrea Andrle

Razvoj kritičke misli o muzici u bosanskohercegovačkoj periodičnoj štampi (1945-1955)

Branka Vidović

Osvrt na izdavačku djelatnost Muzikološkog društva FBiH kroz sadržajnu bibliografiju časopisa Muzika i Zbornika radova “Muzika u društvu” (1997-2017)

Valida Tvrtković-Akšamija

Razvoj muzičke pedagogije na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  (1955-2005)

 

14,00-14,10  Pauza

 

Četvrta sesija

14,10-14,55

Voditelj: Fatima Hadžić

 

Lidija Vladić-Mandarić / Amela Plosko

Mostarski glazbenik Muamer Kulukčija: između Mostara, Ljubljane i Sarajeva

Naida Hukić

Harmonija u bosanskohercegovačkim koncertima folklornog usmjerenja

Harun Zulić

Stvaralački opus bosanskohercegovačkih kompozitora u radovima priznanja na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

15,00-15,45 Ručak

 

15,50- 16,20 Promocije izdanja

 

16,30-17,30 Godišnja skupština ICTM Nacionalnog komiteta

 

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića PROGRAM

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

 

PROGRAM

Registracija učesnika 10.00–11.00h

RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA

Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)

Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I

LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI

 

Avdo Smailović: Musica ad Hominem

emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Estetika i etika Avde Smailovića

Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

 

 „Radnik – muzički kompozitor“: društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića

doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.50–13.10h)

 

Sesija II 

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA

 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića

doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića – harmonijski aspekti u savremenom bosanskohercegovačkom djelu

doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

 

Sesija III 

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

 

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika

van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine

Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h

Redovna godišnja izvještajna skupština MDFBIH IZVJEŠTAJ

Ovogodišnja Skupština Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.05.2017. godine u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu.

U prvom dijelu sjednice, prisutnima se sa par riječi dobrodošlice obratila predsjednica Skupštine Branka Vidović. Nakon što je usvojen dnevni red, predsjednica Muzikološkog društva FBiH, Fatima Hadžić je podnijela izvještaj o radu organa društva. Istaknula je da je plan rada za 2016/2017. godinu upotpunosti ostvaren, izdvojivši izdavanje Časopisa “Muzika”, organiziranje 10. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i dva koncerta u sklopu istog, zatim izdavanje engleske verzije Zbornika radova 9. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” i ciklus održanih tribina. Nakon čitanja izvještaja o članstvu uslijedila je kratka diskusija. Predloženo je da se nekoliko članova društva koji nisu ispunjavali osnovne obaveze članstva, plaćanje članarine i prisustvo skupštinama, budu isključeni iz članstva. Nakon glasanja, prijedlog da se njihova imena brišu iz članstva je jednoglasno usvojen. Prisutnima se obratila Mirela Šečić Milićević, predsjednica Nadzornog odbora, koja je predstavila izvještaj o dosadašnjem radu i pozitivan izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaj Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen

U drugom dijelu sjednice predstavljen je plan rada za 2017/2018 godinu. Fokus je kao i svake godine na održavanju kontinuiteta stalnih aktivnosti od kojih su najznačajniji štampanje časopisa “Muzika” i zbornika “Muzika u društvu”, te pripreme za naredni 11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. S obzirom da se u narednoj godini obilježava 20 godina Muzikološkog Društva, Fatima Hadžić je inicirala organiziranje jubileja. Nakon što su se svi prisutni složili, predloženo je da Organizacioni odbor čine: Fatima Hadžić, Lana Paćuka, Amila Ramović, Nerma Mulabegović-Hodžić, Naida Hukić, Amra Bosnić i Mirza Kovač. Prisutni su se složili da se o sastavu počasnog odbora diskutuje na sastancima programskog odbora, koji će biti formiran u narednom periodu. Fatima Hadžić je pozvala sve one koji su zainteresovani da budu dio organizacionog odbora da se priključe. Ivan Čavlović je povodom organiziranja jubileja predložio priključivanje drugih institucija, saradnju sa Sarajevskom Filharmonijom i izdavanje posebnog velikog izdanja zbornika. S obzirom da se u narednom periodu obilježava i 100 godina od rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića, te su planirane razne aktivnosti povodom toga, Lana Paćuka je predložila da se ovaj projekat priključi jubileju. Skupština se složila da konačni program obilježavanja 20 godina Muzikološkog Društva Federacije Bosne i Hercegovine donese programski odbor.

Tamara Karača-Beljak je naglasila da će se u narednoj godini nastaviti realizacija projekta “Kreativni razgovori” koji je prethodno započet. Izdvojila je rad ansambla “Etnoakademik” i predložila da koncert ansambla u okviru proslave bude svečanog karaktera za što bi se trebala obezbijediti i adekvatna finansijska podrška. Ivan Čavlović je inicirao organiziranje tribina pod nazivom “Javne tribine o muzici”, koje bi se održavale jedno mjesečno u prvoj polovini godine. Nakon predstavljanja svih ideja kao mogućih projekata Muzikološkog društva, te jedne kraće diskusije o sredstvima finansiranja istih, predsjedavajuća Skupštine, Branka Vidović je zaključila skupštinu. Uslijedilo je druženje i razgovor uz prigodan koktel.

Lejla Čaušević

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 3. april 2018.

Muzikološko društvo FBiH i ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini organiziraju naučni skup pod nazivom “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” u povodu 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH i pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini.

Naučni skup ima za cilj da okupi mlade istraživače koji će prezentirati nova terenska i arhivska istraživanja iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije. Teme simpozija su:

- Historijski izvori i istraživanja bosanskohercegovačke muzike;

- Promocija, korištenje i očuvanje nematerijalnog nasljeđa kao razvojnog resursa;

- Nova terenska i arhivska istraživanja.

Sažetak do 300 riječi, kontakt informacije i CV (do 150 riječi) slati na email bihictm@gmail.com najkasnije do 1. novembra 2017. godine. Programski odbor konferencije će poslati obavijest o prihvaćenim radovima najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića POZIV ZA RADOVE

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Sarajevo, 13. oktobar 2017. godine

 

Institut za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH pozivaju Vas na naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (1917–1984). Naučni skup podstaknut je potrebom da se putem sistematičnog istraživanja šira naučna te kulturna javnost upoznaju sa značajem lika i djela jednog od najistaknutijih kompozitora u BiH – Avde Smailovića.  Javni govor o kompozitorskom stvaralaštvu na temeljima naučne akribije od izuzetnog je značaja, ne samo u slučaju ovog kompozitora, nego i cjelokupne muzičke nauke u BiH.  Organiziranje naučnog skupa dešava se u godini kada Muzikološko društvo FBiH proslavlja 20 godina svoga postojanja,  čime ovaj događaj daje doprinos razvoju muzikološke misli u BiH.

Naučni skup osmišljen je u sljedećim tematskim oblastima

1. Lik i djelo Avde Smailovića

-          historijski, društveni i sociološki konteksti

 

2. Kompozitorski rad

-          novi pristupi istraživanju Smailovićevog opusa; proučavanje intra i intrageneracijskih srodnosti i razlika u lokalnim, regionalnim i širim evropskim okvirima

 

3. Višestruke muzičke aktivnosti

-         pedagoški rad, širenje muzičke kulture, recepcija stvaralaštva

 

Cilj naučnog skupa jeste da se u okviru predloženih tematskih okvira upotpune znanja o djelovanju Avde Smailovića u kontekstima njegovog vremena, ali i da se revalorizuju ranija tumačenja Smailovićevog djelovanja s nakanom uspostavljanja temeljite baze za savremena muzikološka istraživanja stvaralaštva ovog umjetnika.

 

Tehničke informacije

Zvanični jezici simpozija su B/H/S jezici. Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta.

Prijave tema sa naslovom, sažetkom rada (200 – 400 riječi), biografijom autora (do 200 riječi), uz obavezno navođenje afilijacije, treba dostaviti u formatu MS Word na elektronsku adresu Muzikološkog društva i dr. Lane Paćuka (lana_sehovic@yahoo.com), najkasnije do 15. jula 2017. godine.

Informacije o prihvatanju tema biti će objavljene do 20. jula na zvaničnim stranicama Muzikološkog društva i Instituta za muzikologiju.

Planirano je da se recenzirani prilozi sa naučnog skupa objave u zasebnom izdanju Muzikološkog društva FBiH i Instituta za Muzikologiju do kraja 2017. godine.

Za učešće na naučnom skupu nije predviđena kotizacija. Troškove putovanja i smještaja snose učesnici.

Voditeljica projekta

dr. Lana Paćuka