Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge), drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će drugi uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”  biti ugledna etnomuzikologinja dr. Razia Sultanova (University of Cambridge).

Dr. Sultanova će održati uvodno predavanje na temu:

Non-Russian face of Russia: music, youth and migration in post-soviet state

Dr Razia Sultanova Biographical note

Abstract

 

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu“, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne  i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

 

Preliminarna lista učesnika

Akšamija-Tvrtković, Valida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Bazina, Marina (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Begić, Amir (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Bosnić, Amra (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Burić Ćenan, Katica (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, Hrvatska)

Cestarić, Marija (Hrvatska)

Cunha,  João C. R. (University of Aveiro, INET-md, Portugal)

Čaušević, Merima (Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Čorić, Ana (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska)

Dimitrijevski, Aleksandar (Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij” Skopje, Fakultet za muzicka Umetnost, Makedonija)

Doliner, Gorana (Hrvatska)

Dražeta,  Bogdan (Institut za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Srbija)

Drenjančević, Zdravko (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Džambazov, Lejla (U.G. “Creativus” , Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Đaković, Bogdan (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Foško, Aldo (Hrvatska)

Hadžić, Fatima (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić Mulabegović, Nerma (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Refik (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hodžić, Senka (Osnovna škola “Kladanj” Kladanj – Odjeljenje muzičke škole, Bosna i Hercegovina)

Hukić, Naida (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Hurban, Hedy (Plymouth University, U.K.)

Ivkov, Vesna (Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija)

Juračić, Blaženko (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Jurić Janjik, Monika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Kasumagić – Islambegović, Lejla (U.G. “Creativus”, Udruženje mladih za komunikaciju i kreativno učenje, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Katalinić, Vjera (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatska)

Kazić, Senad (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Kovač, Mirza (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Krkeljić, Tatjana (Univerzitet Crne Gore – Muzička akademija, Crna Gora)

Kunej, Drago (Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Lechleitner, Gerda (Phonogrammarchiv/Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria)

Majer-Bobetko, Sanja (Odsjek za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska)

Marinković, Miloš (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Milenković, Marko (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Milin, Melita (Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Srbija)

Milinović, Majda (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Milošević Carić, Maja (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Nožica, Ivana (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

Nikšić, Naka (Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija)

Paćuka, Lana (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Polić,  Marija (Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru – Studij glazbena umjetnost, Bosna i Hercegovina)

Prodanov, Ira (Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija)

Ries, Sara (Hrvatska)

Stefanija, Leon (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Slovenija)

Škarica, Siniša (Hrvatska)

Šulentić Begić, Jasna (Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska)

Teparić, Srđan (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)

Tomić Ferić, Ivana (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Tuksar, Stanislav (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska)

Tvrtković, Ognjen (Bosna i Hercegovina)

Valjalo Kaporelo, Jelica (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)

Vojvodić, Dina (Muzička škola “dr Miloje Milojević” Kragujevac, Srbija)

Zatkalik, Miloš (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Srbija)

Zdravić Mihailović, Danijela (Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin).

Dr. White će održati uvodno predavanje na temu:

“Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska u evropskom uhu: historijske koncepcije i zablude o irskoj muzici)

Dr Harry White Bigraphical note

Abstract

 

11. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 25-27. oktobar 2018. P O Z I V Z A R A D O V E

Organizatori:

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja:

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu jedanaesti put organizuju Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Kao i prethodnih godina, simpozij želi ponuditi zajedničku platformu za što veći broj naučnika posvećenu savremenim diskursima o raznim pitanjima muzike iz raznih aspekata.

Programski odbor poziva sve zainteresirane da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

 

Muzikologija

Nova historiografska istraživanja

Muzikologija i mediji

Aplikativna muzikologija

 

Etnomuzikologija

Etnomuzikološki arhivi – izazovi novog doba

Etnomuzikologija i mediji

Aplikativna etnomuzikologija

 

Muzička teorija i pedagogija

Problemi i perspektive muzičke teorije i pedagogije

Istraživanja na polju muzičke teorije i pedagogije: novi impulsi

Interdisciplinarni pristup u sistemu muzičkog odgoja i obrazovanja

Potrebe i kompetencije u muzičkom odgoju i obrazovanju

Muzika i obrazovanje

 

Programski odbor

Dr. Harry White, School of Music, University College Dublin

Dr. Razia Sultanova, Faculty of Music, University of Cambridge

Dr. Leon Stefanija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Fatima Hadžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Jasmina Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Tamara Karača Beljak, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Valida Akšamija-Tvrtković, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“  tokom 2020. godine (engleska i b/h/ verzija).

Kotizacija iznosi 30 € i uključuje programsku knjižicu i druge materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

 

Prijave slati na priloženom obrascu do 31. marta 2018. na e-mail adresu:

info@muzikolosko-drustvo.ba

musicology.bosnia@yahoo.com

 

Programski odbor će konačnu odluku o odabranim  radovima objaviti do 10. aprila na web stranici Muzikološkog društva FBiH (www.muzikolosko-drustvo.ba).

Informacije o programu, registraciji, putovanju i smještaju biće objavljeni nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije molim kontaktirajte: info@muzikolosko-drustvo.ba

 

PRIJAVNI OBRAZAC

POZIV PDF

 

Svečana skupština povodom 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH

Poštovani članovi/ce MDFBiH,

Pozivamo Vas da u petak 26. januara s početkom u 18,30h prisustvujete svečanoj skupštini povodom 20 godina postojanja našeg društva.

Nakon svečane skupštine, u 19,30h, slijedi koncert djela prof. dr. Čavlovića “U čast 20-godišnjice Muzikološkog društva FBiH”.

Srdačan pozdrav,

Programski odbor proslave

KONCERT U ČAST 20 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA FBIH

čavlović plakaPROGRAM

Koncert za klavir i gudače – Milanu i Azri

Izvode: Azra Medić klavir, Gudački orkestar MAS

Dvije dodekafonske svite i tri hladna komada (AR, AB, VK) između za klavir solo

Izvodi: Zlatan Božuta klavir

Zvona fantazija za klavir četveroručno

Izvode: Nihad Krečo klavir, Dragan Opančić klavir

Uspavanka za Petra kantata za sopran i klavir. Tekst Mak Dizdar

Izvode: Aida Čorbadžić sopran, Milan Čavlović klavir

 ***

 Koncert za Tatjanu za flautu, violončelo i gudače

Izvode: Hanan Hadžajlić flauta, Belma Alić violončelo, Gudački orkestar MAS

Sedam ukora Halila Džubrana: Komentari za flautu, klarinet, saxofon, bas, klavir, accordion i violončelo

Izvode: Leo Šarić bas, Hanan Hadžajlić flauta, Vedran Tuce klarinet, Erik Marjanović saxofon, Zlatan Božuta klavir, Belma Šarančić-Nahodović harmonika, Belma Alić violončelo

Koncert za Belmu Š-N. za accordion i gudače

Izvode: Belma Šarančić-Nahodović harmonika, Gudački orkestar MAS

Gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu vodila i uvježbala doc. D. A. Belma Alić

PROGRAMSKA KNJIŽICA

Naš časopis “Muzika” uvršten u CEEOL, evropsku on-line biblioteku

Časopis za muzičku kulturu Muzika, kojeg od 1997. godine kontinuirano izdaju Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Muzikološko društvo FBiH, uvršten je u CEEOL (Central East European Open Library) – prestižnu evropsku on-line biblioteku koja okuplja časopise, e-knjige i svu literaturu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka sa područja Centralne i Istočne Evrope. Osim što je zadovoljio stroge uvjete za uključivanje u fond CEEOL-a, Časopis za muzičku kulturu Muzika sada će ostvariti mogućnost vidljivosti i dostupnosti pred čitalačkim auditorijem na međunarodnom nivou.  Podaci o Časopisu u okviru CEEOL-a dostupni su na: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1996.

Naučni skup “Muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine” PROGRAM

u povodu pet godina od osnivanja ICTM Nacionalnog komiteta u Bosni i Hercegovini i 20 godina od osnivanja Muzikološkog društva FBiH,
Sarajevo, 3. april 2018.

9,30 -10,00

Registracija učesnika

Otvaranje skupa

 

10,00-10,15

Uvodna obraćanja

 

Prva sesija

10,15-11,30

Voditelj: Tamara Karača Beljak

 

Zorana Guja

Romanijski stil guslanja na primjeru guslara Milovana Srdanovića

Mirza Kovač

Digitalizacija zvučnih snimaka: izazovi i perspektive

Lejla Čaušević

Interpretacija sevdalinke vokalnih solistica Radio Sarajeva kao estetski standard

Kristina Čustonjić Džambo

Ljubica Mrkonjić, tkalja tradicije žepačkog kraja

Jure Miloš i Vedran Vidović

Ganga jučer, danas, sutra

 

11,30-11,45  Kafe pauza

 

Druga sesija

11,45-13,00

Voditelj: Lana Paćuka

 

Jasmina Talam

Tragom naučnih zvučnih zapisa: kolekcija “Bosnienfahrt”

Tamara Karača Beljak 

Etnomuzikološka ostavština – relikt ili izazov za proučavanje. Kratak osvrt na ostavštinu Miroslave Fulanović Šošić

Dragica Panić

Terenska istraživanja bosanskohercegovčke tradicionalne muzike u posljednjoj deceniji 20.vijeka

Nirha Efendić

Narodno biserje sjeverozapadne Bosne s početka 20. stoljeća: rukopisna zbirka Smajla Bradarića

Razim Slanjankić

Saz u Srebreniku 2008-2016. godine: promocija video izdanja i značaj očuvanja materijala kao arhivske građe

 

13,00-13,15  Kafe pauza

 

Treća sesija

13,15-14,00

Voditelj: Dragica Panić

 

Andrea Andrle

Razvoj kritičke misli o muzici u bosanskohercegovačkoj periodičnoj štampi (1945-1955)

Branka Vidović

Osvrt na izdavačku djelatnost Muzikološkog društva FBiH kroz sadržajnu bibliografiju časopisa Muzika i Zbornika radova “Muzika u društvu” (1997-2017)

Valida Tvrtković-Akšamija

Razvoj muzičke pedagogije na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  (1955-2005)

 

14,00-14,10  Pauza

 

Četvrta sesija

14,10-14,55

Voditelj: Fatima Hadžić

 

Lidija Vladić-Mandarić / Amela Plosko

Mostarski glazbenik Muamer Kulukčija: između Mostara, Ljubljane i Sarajeva

Naida Hukić

Harmonija u bosanskohercegovačkim koncertima folklornog usmjerenja

Harun Zulić

Stvaralački opus bosanskohercegovačkih kompozitora u radovima priznanja na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

15,00-15,45 Ručak

 

15,50- 16,20 Promocije izdanja

 

16,30-17,30 Godišnja skupština ICTM Nacionalnog komiteta

 

Naučni skup u povodu 100-godišnjice rođenja bh kompozitora Avde Smailovića PROGRAM

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

 

PROGRAM

Registracija učesnika 10.00–11.00h

RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA

Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)

Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I

LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI

 

Avdo Smailović: Musica ad Hominem

emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Estetika i etika Avde Smailovića

Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

 

 „Radnik – muzički kompozitor“: društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića

doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.50–13.10h)

 

Sesija II 

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA

 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića

doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića – harmonijski aspekti u savremenom bosanskohercegovačkom djelu

doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

 

Sesija III 

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

 

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika

van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine

Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h