Amra Bosnić

V.asist.mr. Amra Bosnić

 

BIOGRAFIJA

Amra (r. Delić) Bosnić (Bihać, 1979) diplomirala je na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju na  Muzičkoj akademiji u Sarajevu (2002), gdje je i magistrirala 2010. godine (Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini: pregled, analiza, sistematizacija). Bila je zaposlena kao profesor teoretskih muzičkih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi u Bihaću, a od 2011. godine je zaposlena na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u zvanju višeg asistenta na Odsjeku za muzičku teroiju i pedagogiju, oblast Muzički oblici i stilovi, te Analiza muzičkog djela. Izlagala je radove na simpozijumima Muzika u društvu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, te u časopisu za muzičku kulturu Muzika.