Tribine i savjetovanja

  • Javna rasprava o ovom projektu Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BIH 2010), 08. 10. 1997. godine
  • Tribina povodom obilježavanja 10 godina od smrti akademika Cvjetka Rihtmana 15. 12. 1999. godine
  • Tribina Novi mladi diskurs o muzici (susret studenata muzikologije zemalja Zapadnog Balkana) 02. i 03. 11. 2001. godine
  • Tribina Muzičke institucije u BiH i njihov značaj u razvoju kulturnog života 16. 12. 2005. godine
  • Okrugli sto o temi “Muzičko/glazbeno obrazovanje u BiH: problemi i perspektive” 07. 12. 2007. godine
  • Program za mlade “Afirmacija bh. umjetničke muzike” Bihać (25. 05. 2007.), Zenica (22. 11. 2007.), Novi Travnik (22. 11. 2007.), Tuzla (29. 11. 2007.),  i Sarajevo (14. 12. 2007)
  • Okrugli sto o temi Zaštita nematerijalne kulturne baštine, 03. 02. 2011. godine (u saradnji sa agencijom Sine Qua Non i Muzikološkim društvom Republike Srpske)
  • Tribina Budućnost zvučnih arhiva – Vodič za istraživače tradicionalnih melopoetskih oblika Bosne i Hercegovine, 25. 03. 2011. godine
  • 8. konferencija studijske grupe Makam ICTM-a, 08. – 11. 11. 2012. godine (u saradnji sa ITCM)
  • Svečani skup u ANU BiH povodom 65 godina bh. etnomuzikologije, 60 godina bh. muzikologije, 15 godina Muzikološkog društva FBiH, 10 godina Instituta za muzikologiju i prva godišnjica Nacionalnog komiteta Međunarodnog vijeća za tradicionalnu muziku (ICTM) za BiH, 14. 11. 2013. godine