Profesor Harry White, MRIA (University College Dublin), uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”

Muzikološko društvo FBiH u saradnji sa Ambasadom Irske (Ljubljana, Slovenija), sa posebnim zadovoljstvom objavljuje da će uvodničar 11. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” biti istaknuti irski muzikolog profesor Harry White, MRIA (University College Dublin).

Dr. White će održati uvodno predavanje na temu:

“Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music” (Irska u evropskom uhu: historijske koncepcije i zablude o irskoj muzici)

Dr Harry White Bigraphical note

Abstract