news 3_vijest 3

8. konferencija ICTM studijske grupe Makam

8. konferencija ICTM studijske grupe Makam održala se od 8-11. novembra 2012. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Opća tema bila je Makam: Historijski tragovi i sadašnja praksa u muzičkoj tradiciji južne Europe. Posebne teme su bile: