Konkurs za nova djela horske muzike bh. autora

MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FBIH u saradnji sa Udruženjem KUD „Grmeč“ iz Bosanske Krupe raspisuje KONKURS za nova djela horske muzike bh. autora   Pravo učešća na konkursu imaju svi autori koji žive i rade u BiH. Na konkurs se mogu prijaviti i drugi autori koji su stvaralaštvom vezani za BiH. Prijavljena djela trebaju biti pisana za [...]

9. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo 23-26. oktobar 2014.

POZIV ZA RADOVE Muzička akademija u Sarajevu, 23–26. oktobar 2014. Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Muzička akademija u Sarajevu     Tematske oblasti 1. „Godina 1914“ – lokalno naslijeđe i svjetski konteksti 2. Nova istraživanja u muzici: muzikologija, etnomuzikologija, muzička teorija, muzička pedagogija 3. Aplikativna (etno)muzikologija   Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija deveti [...]

Svečani skup povodom obilježavanja značajnih jubileja bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije

  Muzička akademija u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH, Nacionalni komitet ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu i Akademija nauka i umjetnosti obilježavaju nekoliko značajnih jubileja: 65 godina bosanskohercegovačke etnomuzikologije, 60 godina bosanskohercegovačke muzikologije, 15 godina Muzikološkog društva, 10 godina Instituta za muzikologiju i prva godišnjica Nacionalnog komiteta ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu. Povodom navedenih jubileja, organizirat [...]

news 1_vijest 1

Skupština Muzikološkog društva Federacije BiH

Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini Muzikološkog društva FBiH koja će se održati u PETAK, 29. 03. 2013. godine u 18 sati u sobi 2 Muzičke akademije.   DNEVNI RED:: Redovne izvještajne aktivnosti: Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjedavajućeg Pozdravna riječ gostiju Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva [...]

news 2_vijest 2

8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija u Sarajevu je organizirala 8. Internacionalni simpozij ‘’Muzika u društvu’’, od 8.-11. novembra 2012. godine. Kao i proteklih godina, sesije su bile raspoređene prema oblastima: Muzikologija, Etnomuzikologija i Muzička pedagogija. Jezici simpozija bili su engleski, bosanski, hrvatski i srpski.   Teme su bile sljedeće: 1. Muzikologija [...]

news 3_vijest 3

8. konferencija ICTM studijske grupe Makam

8. konferencija ICTM studijske grupe Makam održala se od 8-11. novembra 2012. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Opća tema bila je Makam: Historijski tragovi i sadašnja praksa u muzičkoj tradiciji južne Europe. Posebne teme su bile: