Cover-WEB

NOVI ROK! Poziv za radove: 12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” Sarajevo, 10-12.12.2020.  *Novi termin!* *Produžen poziv za radove!* *Simpozij u online formatu!*   ***   Organizatori Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu   Mjesto održavanja ONLINE! Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo Bosna i Hercegovina   Muzikološko društvo FBiH i Muzička [...]

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150-200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično [...]

POZIV ZA RADOVE: Časopis za muzičku kulturu Muzika

Redakcija Časopisa za muzičku kulturu Muzika poziva autore da daju svoj doprinos časopisu originalnim naučnim i stručnim prikazima. Prijave uključuju Kompletan rad popraćen Prijavnim pismom (dvojezični naziv teme, ime i prezime autora, kontakt informacije: email i poštanska adresa), Kratkom dvojezičnom biografijom (ca. 150–200 riječi), Ključnim riječima (dvojezično, 3-5 riječi), Kratkim abstractom (dvojezično, ca. 100 riječi), Rezimeom (dvojezično do 500 riječi) i Bibliografijom izvora korištenih u tekstu. Rukopise je potrebno [...]

Simpozij “Muzika u društvu”

I. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 29. i 30. oktobar 1998. godine II. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 27. i 28. oktobar 2000. godine III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 24. i 26. oktobar 2002. godine IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” – 28. – 30. oktobar 2004. godine V. Međunarodni simpozij [...]

Koncerti

1)      Koncert djela bh. kompozitorke Nade Ludvig Pečar 29. 10. 1998. godine 2)      In memoriam, povodom obilježavanja 10 godina od smrti akademika Cvjetka Rihtmana 15. 12. 1999. godine 3)      U susret simpoziju, koncert povodom III. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” na kojem su izvedena djela studenata kompozicije iz klase Anđelke Bego-Šimunić, 23. 10. 2002. godine [...]

Tribine i savjetovanja

Javna rasprava o ovom projektu Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BIH 2010), 08. 10. 1997. godine