Svečani skup povodom obilježavanja značajnih jubileja bosanskohercegovačke muzikologije i etnomuzikologije

  Muzička akademija u Sarajevu, Muzikološko društvo FBiH, Nacionalni komitet ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu i Akademija nauka i umjetnosti obilježavaju nekoliko značajnih jubileja: 65 godina bosanskohercegovačke etnomuzikologije, 60 godina bosanskohercegovačke muzikologije, 15 godina Muzikološkog društva, 10 godina Instituta za muzikologiju i prva godišnjica Nacionalnog komiteta ICTM-a za Bosnu i Hercegovinu. Povodom navedenih jubileja, organizirat […]