9. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo 23-26. oktobar 2014.

POZIV ZA RADOVE Muzička akademija u Sarajevu, 23–26. oktobar 2014. Organizatori: Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Muzička akademija u Sarajevu     Tematske oblasti 1. „Godina 1914“ – lokalno naslijeđe i svjetski konteksti 2. Nova istraživanja u muzici: muzikologija, etnomuzikologija, muzička teorija, muzička pedagogija 3. Aplikativna (etno)muzikologija   Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija deveti […]